ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL 5 วัน 3 คืน

Artralux ขอพาทุกท่าน ทัวร์เกาหลี ชมดอกพ็อดกต หรือซากุระเกาหลี ถ่ายรูป Landmark เกาะนามิ

หมู่บ้านฝรั่งเศส • ป้อมฮวาซอง • สุดมันส์ไปกับเครื่องเล่นที่ เอเวอแลนด์

พระราชวังเคียงบ๊อคกุง •วัดพงอึนซา • ห้างดัง Coex Mall

ตลาดกวางจัง •Local Supermarket

ช๊อปปิ้งสุดมันย่านดัง! เมียงดง • ฮงแด • DutyFree

เดินทางโดยสายการบิน Tway(TW) • ลำใหญ่

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่อง20 kg. / CARRY ON 10 kg.

ทัวร์เกาหลี

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพ ฯ - อินชอน

21.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน T-WAY

เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้น

เครื่อง

Day 2
สนามบินอินชอน - หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ

01.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T-WAY ที่ TW 102

08.55 น.

เดินทางถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France หมู่บ้านจากนวนิยายสุดคลาสสิกของ อ็องตวน เดอ แซ็ง แตกซูว์เปรีย อย่าง เจ้าชายน้อย (The Little Prince) ที่ภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยอาคารสีสันสดใส งานประติมากรรมรูปเจ้าชายน้อย รวมถึงยังมีแกลลอรี่ที่รวบรวมศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศส บ้านกล่องดนตรีสุด คลาสสิกที่อายุกว่า 200 ปี รวมไปถึงร้านขายของที่ระลึกและคาเฟ่น่ารักๆอีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันเมนู ชาบู ชาบู ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ที่โด่งดังมาจากซีรีย์เกาหลีเรื่อง Winter Sonata (2002) ที่ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น “เกาะ แห่งความรัก” เกาะนามิมีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซลที่ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมีต้นไม้ใหญ่อย่าง ต้นสน และ ต้นแปะก๊วย ขึ้นเป็นจำนวนมากแล้ว ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น กระรอก กระแต หงส์ และ นกกระจอกเทศ ด้วยเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น เมนูทัคคาลบี้ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าเช็คอินน์ Korea Tourist hotel หรือเทียบเท่า

 

Day 3
ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic - ช็อปปิ้งย่านฮงแด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง Hwaseong Fortress และกำแพงเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ สร้างขึ้นด้วยหิน และอิฐเผา ในยุคของ อาณาจักรโชซอน สร้างขึ้นในช่วงค.ศ. 1794 – 1796 โดยพระเจ้าจองโจ พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 22 แห่งราชอาณาจักรโชซอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่ประทับและ เป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ที่ถูกพระอัยกาของพระองค์ (พระเจ้ายองโจ) ลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าวและให้อดข้าวอดน้ำ พอผ่านไป 7 วันจึงสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าว กำแพง ป้อมฮวาซอง มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีป้อมปราการ หรือประตูเมือง ทั้งหมด 4 ทิศ ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม น่าเสียดายที่บางส่วนถูกทำลายไปในช่วงสงครามเกาหลี

 

 

 

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันเมนู หมูย่าง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน สนุกสนานกับ เอเวอร์แลนด์ หรือ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพลิ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทาย และเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น นอกจากนั้นยังมีเครื่องเล่นต่างๆอีกมากมายให้ท่านเล่นแบบไม่จำกัดรอบ

 

 

 

 

 

สนุกสนานกับเครื่ องเล่น 5 โซน

 • โซนที่ 1 – Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกัน
 • โซนที่ 2 – Zootopia ท่องโลก Safari World ที่เต็มไปด้วยสั ตว์นานาชนิดกว่า 200 สายพันธุ์และตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้าสะเทิ้นบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตว์อย่างใกล้ชิด
 • โซนที่ 3 – European Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานที่

ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ซึ่งจะได้สนุกไปกับการยิงผี และ รถไฟเหาะ T Express เป็นรถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลก

 • โซนที่ 4 – Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝัน
 • โซนที่ 5 – American Adventure พาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส เตรียมวอร์มเสียงไปกรี๊ดกับเครื่องเล่นมากมาย อาทิ Columbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock Spin, Hurricane เป็นต้น

ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี ณ ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC มีให้เลื อกมากมายหลายยี่ห้อ เช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก ฯลฯ พร้อมทั้งอัพเดตสิ นค้าด้านความงามแบบใหม่ๆ เคล็ดลับความงามที่สาวเกาหลีนิยมใช้ กัน

อิสระช๊อปปิ้งย่านฮงแด เพลิดเพลิน กับสินค้าราคาถูกหลากหลาย ย่านมหาลัย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แฟชั่นวัยรุ่นเกาหลี

 

 

 

 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น เมนู จิมตัก ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าเช็คอิน Bernoui , Skypark Dongdaemun หรือเทียบเท่า

Day 4
พระราชวังเคียงบ๊กกุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเก - วัดพงอึนซา - Coex Mall - ห้องสมุด Starfield - ดิวตี้ฟรี - ช๊อปปิ้ง+สตรีทฟู๊ดตลาดเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบ๊ อค พระราชวังที่ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกาหลีใต้ และยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมี อาคารและตำหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมี การรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเก ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันเมนู ไก่ตุ๋นโสม ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพงอึนซา วัดนิกายมหายานที่มีความเก่าแก่ อยู่ในกลางกรุงโซล สร้างตั้งแต่ยุคสมัยของกษัตริย์วอนชองแห่งราชวงศ์ซิลลา วัดพงอึนซาเป็นที่เก็บรักษาท่อนไม้ 13 ชิ้นที่สลักพระไตรปิฎกเอาไว้จำนวน 3,479 บท นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในปัจจุบัน ที่มีความงามทั้งด้านสถาปัตยกรรม ทิวทัศน์อันสวยงาม ถูกใจทั้งสายมูและสายแชะอย่างแน่นอน

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์การค้า Starfield Coex Mall ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือที่รู้จักกันในนาม ห้องสมุดStarfield ห้องสมุดสุดยิ่งใหญ่ที่มีชั้ นวางหนังสือสูงถึง 13 เมตร ตั้งแต่พื้นไปจนถึงเพดานห้าง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าหรูหราและมีชื่อเสียงอีกมากมายให้ทุกท่านได้เดินเที่ยว เดินช๊ อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านช๊อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่ทั นสมั ยซึ่งมีสิ นค้าต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมายที่ ดิวตี้ ฟรี อาทิเช่นเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋าแบรนด์เนม น้ำหอม และอื่นๆ อีกมากมาย นำทุกท่าน ช๊อปปิ้งตลาดดัง ย่าน MYEONGDONG (เมียงดง) เป็นแหล่งช๊ อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่ รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้า วัยรุ่ นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง ยี่ห้อดังๆอย่าง ETUDE HOUSE, THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA ฯลฯ และยังมีสตรีทฟู๊ดเกาหลีมากมายให้ท่านได้ เลือกทานอีกด้วย

 

 

 

 

เย็น

เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหาร ณ เมียงดง กลับสู่ที่พัก Bernoui , Skypark Dongdaemun หรือเทียบเท่า

Day 5
ศูนย์ สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ตลาดกวางจัง - ชมซากุระ ณ ถนนยออิโด - Local Supermarket - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ น้ำมันสนเข็มแดง RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รั บความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้ สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้ น เหมาะกับผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม

จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติ ความเป็นมาและความผูกผันที่ ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย อีกทั้ งยังให้ ท่านได้ลองฝึกทำข้าวห่อสาหร่ายเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคน

นำท่านสู่ ตลาดกวางจัง (Gwangjang Market) เป็นตลาดเก่าแก่ 100 ปี และถือเป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ของชาวเกาหลี ของสดก็มีขายมากมายเช่นกัน ทั้งผั กสด ผลไม้ กิมจิ ปลาสดปลาแห้ง ขนบขบเคี้ยว แม้กระทั่งของฝากน่ารักๆ และที่โดดเด่นมากๆ คือ Street Food เป็นตลาดขายอาหารพื้นเมืองต้นตำรับของชาวเกาหลี แถมราคาไม่แพงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเลื อดหมู คิมบับ หัวหมู ต๊อกบ๊กกี ออมุก บินแดด็อก และอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่ออีกมากมาย

 

 

 

 

 

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหาร ณ ตลาดกวางจัง

บ่าย

นำทุกท่านสู่ สวนสำธำรณะยออีโด (Yeouido Park) หนึ่งในจุดชมซากุระ หรือที่ คนเกาหลีเรียกกันว่าดอกพ็อดกต ที่อยู่ใจกลางกรุงโซลมีต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น ที่บานสะพรั่งให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวชม ถ่ายรูปได้อย่างสวยงาม

หมายเหตุ : พยากรณ์ซากุระบาน ปี 2024 : ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน

(การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดได้)

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หลังจากหมดช่วงเทศกาลพ็อดกดหรือดอกซากุระ ทางบริษัทจะนำท่านไป ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์ เลต (Hyundai Premium Outlet)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เลต (Hyundai Premium Outlet) แหล่งช็อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุด ที่มีสินค้าให้เลือกช้ อปมากมายทั้งแบรนด์เกาหลีหรือแบรนด์ต่างประเทศกว่า 240 ร้าน และภายในยังมีบรรยากาศที่น่าเดินเพราะมี การตกแต่งอย่างพิถีพิถันสวยงาม

 

 

 

 

 

นำท่านอิสระช๊อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึ ก ที่ท่านพลาดโอกาสในการซื้อไม่ได้ที่ ร้านซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน

19.50 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน T-way เที่ยวบินที่ TW101

00.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางสายการบินพักห้องละ 2-3ท่าน ราคา/ท่านพักเดี่ยว/ท่าน
3-7 เมษายน 2567T’way21,9005,900
4-8 เมษายน 2567T’way22,9005,900
10-14 เมษายน 2567T’way22,9005,900
11-15 เมษายน 2567T’way26,9005,900
12-16 เมษายน 2567T’way26,9005,900
13-17 เมษายน 2567T’way26,9005,900
17-21 เมษายน 2567T’way21,9005,900
19-23 เมษายน 2567T’way21,9005,900
24-28 เมษายน 2567T’way21,9005,900
1-5 พฤษภาคม 2567T’way22,9005,900

*** เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ขวบ ช าระแค่ ค่าภาษีสนามบิน ***

***ไม่มีราคาเด็ก***

ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์ท้องถิ่ น/คนขับรถ

ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านละ 1,800 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภำยใน 2 วัน

กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็ค

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสำเหตุใด ๆ บริษัทฯ มีสิทธิ ยกเลิกทัวร์ หรือยกเลิกกำรเดินทาง )

หากจองทัวร์น้อยกว่า 15 วั น รบกวนชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

ขั้นตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทำงเข้าประเทศเกาหลี จะต้องลงทะเบียน ดังนี้

o ลงทะเบียน K-ETA เพื่อไม่ ต้องทำวีซ่าเข้าเกาหลี (ลงทะเบียนเองแล้วหรือทัวร์ลงทะเบียนให้ )

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน K-ETA

รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (ถ่ายชัดๆเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว )

รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาดไฟล์ 700 X 700 พิกเซล

(ขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปแบบคมชัด)

กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการทำงาน ( ทัวร์จะมีแบบฟอร์มให้กรอก )

ค่าลงทะเบียน K-ETA เพิ่ มท่านละ 600 บาท / ท่าน

(*ขอสงวนสิทธิ์ ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน K-ETA)

– โปรดทราบ!!! ในกรณีที่ยื่นขอ K-ETA ซ้ำเกิน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน จะถูกบล็อกจากการยื่นขอเพิ่มเติมได้

– หากไม่ได้รับอนุญาตอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเข้าประเทศด้วย K-ETA ได้ ท่านจะต้องเข้าประเทศด้วยวีซ่า โปรด

สอบถามเกี่ยวกับวีซ่าได้ที่สถานทูตเพื่อรับคำแนะนำ

ราคาทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (4-5ดาว) พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก.ถือขึ้นเครื่องท่านละ10 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีให้ทางบริษัทจัดทำให้) รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 1,800 บาท ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ **เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ **
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่ าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสั มภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20กก.)
 • กรณี อัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน (ปรับเพิ่ ม)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชี เงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ ายสี 2 นิ้ว2รูป

เงื่อนไขการยกเลิก

***กรณี ท่านถูกปฎิเสธ K-ETA ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบทุกกรณี***

 1. กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี( ต.ม เกาหลี )

ปฎิเสธการเดินทางเข้ าประเทศเกาหลี เนื่องด้วยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ มีการจ่ายขาดไปหมดแล้ว

 1. กรณีกรุ๊ปเต็มแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางสามารถแจ้งมายังบริษัทก่อนเดินทาง

10 วัน

 1. กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าทัวร์ ( ในกรณีลูกค้ายืนยันที่จะเดินทาง ) หรือยกเลิกกรุ๊ป หรือเลื่อนการเดินทาง ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง 10 วัน
 1. สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยเมื่อวีซ่าผ่านแล้วแต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ามัดจำทัวร์ ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางใหม่มาแทน
 1. ยกเลิก 21 -30วัน ก่อนวันเดินทาง หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำรถบัส ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ
 1. ยกเลิก15 -20วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรือค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. ยกเลิก1 -14วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้ งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้ จ่ายขาดไปหมดแล้ว

ข้อควรทราบ

 1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า6 เดื อน
 2. วันเดินทาง “กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน” เช่น หนังสือรับรองการทำงาน , นามบัตร, บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตัว ต้องมีนามบัตร หากเปลี่ยนชื่อสกุลต้องนำเอกสารมายืนยัน
 1. โปรแกรมทัวร์ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝนตก หรือรถติดอาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์ และหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบในแต่ ละวัน 4. ร้านช้อปปิ้งที่ทางรั ฐบาลให้ ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
 1. โปรแกรมทัวร์เกาหลี จะเป็นโปรแกรมที่จะต้องลงร้านช้อปปิ้งของทางรัฐบาล หากท่านไม่ประสงค์ ที่จะไม่เข้าร้านรัฐบาล ท่าน

จะต้องจ่ายเงินค่าไม่เข้าร้าน ให้กับทางร้านค้า ร้านละ 150 USD/ท่าน

 1. ทัวร์นี้จัดให้ เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ รบกวนแจ้งบริษัทฯ ตามจริง หากท่านไม่ แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ตามโปรแกรมทัวร์ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD / ท่าน ***

หมายเหตุ :

 1. กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้าในระหว่างทริปท่องเที่ยว ทำให้ท่านไม่สามารถท่องเที่ยวตามโปรแกรมฯ ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้
 1. รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 1. คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าบริการ ที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 1. ท่านถูกเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองทั้ งของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 1. กรณีกรุ๊ปที่เดินทาง เป็นกรุ๊ปดูงาน หรือกรุ๊ปนักศึกษา ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งมากับทางบริษัทฯ ไว้ ก่อนทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ดำเนินการเก็บเงินเพิ่มกับทางลูกค้าโดยตรงที่เกาหลีทันที
 1. เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ,อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีตั้งแต่จองทัวร์
 1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งสิ้น หากเกิ ดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด 13. อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่ องเที่ ยวเอง
 2. ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 1. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี แล้วเกิดปัญหาต่างๆกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภทอาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ
 1. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 1. เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่ เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ กำหนด รวมถึงสิ่งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพกแหนบ จะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

ดาวน์โหลด

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า