ทัวร์เกาหลี WINTER LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

ทัวร์เกาหลี WINTER LOVE SNOW ไปกับ Artralux

ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ เล่นสกี แบบสุดมันส์ ที่ สกีรีสอร์ท ถ่ายรูป Landmark เกาะนามิ • สุดมันส์ไปกับเครื่องเล่นที่ เอเวอแลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย • หมู่บ้านโบราณบุคชอน • ถ่ายรูปสุดชิคที่ อิกซอนดง • ตลาดกวางจัง • Local Supermarket ช๊อปปิ้งสุดมันย่านดัง! เมียงดง • ฮงแด • DutyFree ห้ามพลาดโปรแกรมเด็ด

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพ ฯ - อินชอน

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน T-WAY
เคาน์เตอร์ P ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2
สนามบินอินชอน - สกีรีสอร์ท - เกาะนามิ

01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T-WAY ที่ TW 102
08.55 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ลานสกี Elysian Gangchon Ski Resort
ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี หรือ กระดานเลื่อนหิมะ สัมผัสหิมะและสถานที่อันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ (ผู้สนใจเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นให้ติดต่อหัวหน้าทัวร์เพราะราคานี้ไม่รวมค่า เช่าอุปกรณ์ (ค่าเช่าอุปกรณ์ราคาประมาณ 50,000-80,000 วอน) และ กรุณาเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดดเสื้อแจ็คเก็ตกันน้ำ หรือ ผ้าร่ม และกางเกงที่เหมาะสม) ทุกท่านสามารถเล่นได้ไม่จำกัดเวลา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเมนูบูลโกกิ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ที่โด่งดังมาจากซีรีย์เกาหลีเรื่อง Winter Sonata (2002) ที่ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น “เกาะแห่งความรัก” เกาะนามิมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซลที่ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมีต้นไม้ใหญ่อย่าง ต้นสน และ ต้นแปะก๊วย ขึ้นเป็นจำนวนมากแล้ว ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น กระรอก กระแต หงส์ และ นกกระจอกเทศ ด้วยเช่นกัน

เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูทัคคาลบี ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าเช็คอินน์ BENIKEA THE BLISS HOTEL

บริเวณรอบๆโรงแรมเรียกว่า เกาะวอลมิ ท่านสามารถเดินได้จากบริเวณที่พัก เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลี ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียง บรรยากาศริมทะเลมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นมากมายเพื่อความสนุกสุดเหวี่ยงอย่างเต็มพิกัด หรือจะเลือกนั่งโมโนเรลชมความงามของชายฝั่งเกาหลีในมุมที่พิเศษกว่าใคร และที่นี่เองที่คุณสามารถสัมผัสกับสนามยิงปืนที่ Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีย์เรื่อง Descendants of the Sun

Day 3
ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช็อปปิ้งย่านฮงแด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ เชิญท่านลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี่จริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่ สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไร จึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันเมนู ชาบูชาบู ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน สนุกสนานกับ เอเวอร์แลนด์ หรือ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพลิ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทาย และเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น นอนจากนั้นยังมีเครื่องเล่นต่างๆอีกมากมายให้ท่านเล่นแบบไม่จำกัดรอบ

• โซนที่ 1 – Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกัน

• โซนที่ 2 – Zootopia ท่องโลก Safari World ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกว่า 200 สาย
พันธุ์และตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้าสะเทิ้นบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตว์อย่าง
ใกล้ชิด
• โซนที่ 3 – European Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ซึ่งจะได้สนุกไปกับการยิงผี และ รถไฟเหาะ T Express เป็นรถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลก
• โซนที่ 4 – Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝัน
• โซนที่ 5 – American Adventure พาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส เตรียมวอร์มเสียงไป
กรี๊ดกับเครื่องเล่นมากมาย อาทิ Columbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock
Spin, Hurricane เป็นต้น
อิสระช๊อปปิ้งย่านฮงแด เพลิดเพลิน กับสินค้าราคาถูกหลากหลาย ย่านมหาลัย เช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แฟชั่นวัยรุ่นเกาหลี

เย็น เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหาร ณ ฮงแด
กลับสู่ที่พัก BENIKEA THE BLISS HOTEL

Day 4
ร้าน Cosmetic - ศูนย์สมุนไพรฮอกเก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ดิวตี้ฟรี - ช๊อปปิ้ง+สตรีทฟู๊ดตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี ณ ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ เช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก ฯลฯ พร้อมทั้งอัพเดตสินค้าด้านความงามแบบใหม่ๆ เคล็ดลับความงามที่สาวเกาหลีนิยมใช้กัน จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเก ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย อีกทั้งยังให้ท่านได้ลองฝึกทำข้าวห่อสาหร่ายเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันเมนู หมูย่างเกาหลี ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น นำท่านช๊อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่ทันสมัยซึ่งมีสินค้าต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมายที่ ดิวตี้ฟรี อาทิเช่น เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋าแบรนด์เนม น้ำหอม และอื่นๆ อีกมากมาย นำทุกท่าน ช๊อปปิ้งตลาดดัง ย่าน MYEONGDONG (เมียงดง) เป็นแหล่งช๊อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้า วัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง ยี่ห้อดังๆอย่าง ETUDE HOUSE, THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA ฯลฯ และยังมีสตรีทฟู๊ดเกาหลีมากมายให้ท่านได้ เลือกทานอีกด้วย

เย็น เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหาร ณ เมียงดง

กลับสู่ที่พัก BENIKEA THE BLISS HOTEL

Day 5
ศูนย์โสม - หมู่บ้านโบราณบุคชอน - ตลาดกวางจัง - ย่านอิกซอนดง - Local Supermarket - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพ
จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสำหรับ

เที่ยง อิสระรับประทานอาหาร ณ ตลาดกวางจัง
บ่าย นำท่านสู่ ตลาดกวางจัง (Gwangjang Market) เป็นตลาดเก่าแก่ 100 ปี และถือเป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ของชาวเกาหลี ของสดก็มีขายมากมายเช่นกัน ทั้งผักสด ผลไม้ กิมจิ ปลาสดปลาแห้ง ขนบขบเคี้ยว แม้กระทั่งของฝากน่ารักๆ และที่โดดเด่นมากๆ คือ Street Food เป็นตลาดขายอาหารพื้นเมืองต้นตำรับของชาวเกาหลี แถมราคาไม่แพงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเลือดหมู คิมบับ หัวหมู ต๊อกบ๊กกี ออมุก บินแดด็อก และอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่ออีกมากมาย

นำท่านเยี่ยมชม ย่านอิกซอนดง มาจากชื่อสถานที่ดั้งเดิม ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางของจังหวัดฮันซอง ในช่วงราชวงศ์โชซอน ย่านอิกซอนดงก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 1920 แม้จะเป็นย่านที่ดูเก่าแก่แต่ก็มีคาเฟ่ที่อินเทรนด์และสวยงามมากมาย รวมถึงมีร้านอาหารอร่อย ๆ กระจายอยู่เต็มพื้นที่ ในปัจจุบันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของเหล่าวัยรุ่นเกาหลีไปแล้วเรียบร้อย

นำท่านอิสระช๊อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก ที่ท่านพลาดโอกาสในการซื้อไม่ได้ที่ ร้านซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน
19.50 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน T-way เที่ยวบินที่ TW101
00.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางสายการบินพักห้องละ 2-3ท่าน ราคา/ท่านพักเดี่ยว/ท่าน
10-14 มกราคม 2567T’way20,900 5,900
11-15 มกราคม 2567T’way20,900 5,900
17-21 มกราคม 2567T’way20,900 5,900
19-23 มกราคา 2567T’way21,888 5,900
**25-29 มกราคม 2567**T’way20,900 เต็ม 5,900
31 ม.ค.- 4 ก.พ. 2567T’way21,8885,900
1-5 กุมภาพันธ์ 2567T’way21,8885,900
8-12 กุมภาพันธ์ 2567T’way20,9005,900
**10-13 กุมภาพันธ์ 2567**T’way20,900 เต็ม !!!5,900
21-25 กุมภาพันธ์ 2567T’way21,8885,900
**23-27 กุมภาพันธ์ 2567**T’way20,900 เต็ม!!!5,900
28 ก.พ.- 3 มี.ค. 2567T’way21,8885,900

*** เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ขวบ ชำระแค่ค่าภาษีสนามบิน ***

***ไม่มีราคาเด็ก***

ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านละ 1,800 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
 • กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทาง )
 • หากจองทัวร์น้อยกว่า 15 วัน รบกวนชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

ขั้นตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลี จะต้องลงทะเบียน  ดังนี้

 • ลงทะเบียน K-ETA เพื่อไม่ต้องทำวีซ่าเข้าเกาหลี  (ลงทะเบียนเองแล้ว หรือทัวร์ลงทะเบียนให้ )

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน K-ETA

 • รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (ถ่ายชัดๆเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว )
 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาดไฟล์ 700 X 700 พิกเซล

 (ขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปแบบคมชัด)

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการทำงาน ( ทัวร์จะมีแบบฟอร์มให้กรอก )
 •    ค่าลงทะเบียน K-ETA เพิ่มท่านละ 600บาท / ท่าน

                   (*ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน K-ETA)

 • โปรดทราบ!!! ในกรณีที่ยื่นขอ K-ETA ซ้ำเกิน 3ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน จะถูกบล็อกจาก    การยื่นขอเพิ่มเติมได้
 • หากไม่ได้รับอนุญาตอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเข้าประเทศด้วย K-ETA ได้ ท่านจะต้องเข้าประเทศด้วยวีซ่า โปรดสอบถามเกี่ยวกับวีซ่าได้ที่สถานทูตเพื่อรับคำแนะนำ

ราคาทัวร์รวม

√ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
√ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
√ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
√ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
√ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (4-5ดาว) พักห้องละ 2 ท่าน
√ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
√ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก. ถือขึ้นเครื่องท่านละ 10 กก.
√ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
√ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีให้ทางบริษัทจัดทำให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         ทั้งหมด

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 1,800บาท ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ **เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ **
 • ่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20กก.)
 • กรณีอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน (ปรับเพิ่ม)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว

         3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2รูป 

เงื่อนไขการยกเลิก

***กรณีท่านถูกปฎิเสธ K-ETA ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบทุกกรณี***
1.กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี ( ต.ม เกาหลี ) ปฎิเสธการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี เนื่องด้วยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆมีการจ่ายขาดไปหมดแล้ว
2.กรณีกรุ๊ปเต็มแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางสามารถแจ้งมายังบริษัทก่อนเดินทาง 10 วัน
3.กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าทัวร์ ( ในกรณีลูกค้ายืนยันที่จะเดินทาง ) หรือ ยกเลิกกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดินทาง ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง 10 วัน
4.สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทัวร์ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางใหม่มาแทน
5.ยกเลิก 21 – 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำรถบัส , ค่าลงทะเบียนต่างๆ
6.ยกเลิก 15 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
7.ยกเลิก 1 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว

ข้อควรทราบ

1.หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.วันเดินทาง “กรุณาเตรียมเอกสารการทำงาน” เช่น หนังสือรับรองการทำงาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลี่ยนชื่อสกุลต้องนำเอกสารมายืนยัน
3.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน
4.ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
5. โปรแกรมทัวร์เกาหลี จะเป็นโปรแกรมที่จะต้องลงร้านช้อปปิ้งของทางรัฐบาล หากท่านไม่ประสงค์ที่จะไม่เข้าร้านรัฐบาล ท่านจะต้องจ่ายเงินค่าไม่เข้าร้าน ให้กับทางร้านค้า ร้านละ 150 USD/ท่าน
6.ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ รบกวนแจ้งบริษัทฯ ตามจริง หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ตามโปรแกรมทัวร์ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD / ท่าน ***

หมายเหตุ

1.กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้าในระหว่างทริปท่องเที่ยว ทำให้ท่านไม่สามารถท่องเที่ยวตามโปรแกรมฯ ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
2.รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน
3.คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
4.หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
5.ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น
6.กรณีกรุ๊ปที่เดินทาง เป็นกรุ๊ปดูงาน หรือ กรุ๊ปนักศึกษา ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งมากับทางบริษัทฯ ไว้ก่อน
ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการเก็บเงินเพิ่มกับทางลูกค้าโดยตรงที่เกาหลีทันที
7.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถ
ทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบทันทีตั้งแต่จองทัวร์
8.จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป
9.เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
11.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
12.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
13.อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
14.ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
16.หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี แล้วเกิดปัญหาต่าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ
17.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
18.เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

ดาวน์โหลด

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า