เผยขั้นตอนทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา พร้อมแนะนำที่เที่ยวอเมริกาที่ไม่ควรพลาด!

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

 

“ประเทศสหรัฐอเมริกา” หรือ ที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า “สหรัฐ” หรือ “อเมริกา” นั้น เป็นหนึ่งในประเทศท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งของโลก ไม่เพียงแต่ประเทศอเมริกาจะเต็มไปด้วยแลนด์มาร์กโด่งดัง ซึ่งต่างสะท้อนเอกลักษณ์ที่แตกต่างในแต่ละรัฐ ประเทศอเมริกายังเป็นแหล่งรวมมรดกโลกสำคัญกว่า 24 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 11 แห่ง, ทางธรรมชาติ 12 แห่ง และ มรดกโลกที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม และ ธรรมชาติอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศผู้นำการศึกษาอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีมหาลัยที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Stanford University (รัฐแคลิฟอร์เนีย) ซึ่งถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยี, Harvard University (รัฐแมสซาชูเซตส์) ที่โดดเด่นในหลักสูตรกฎหมาย และ การบริหารธุรกิจ, Massachusetts Institute of Technology (MIT) (รัฐแมสซาชูเซตส์) อีกหนึ่งมหาลัยที่มีชื่อเสียง และ เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีของประเทศ

 

ด้วยเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว ความมั่งคั่งทางการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ ความคิดที่แตกต่างอย่างเสรีเหล่านี่เอง เปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยืยนประเทศอเมริกามากขึ้นทุกปี จึงไม่แปลกใจ ที่ในแต่ละปีได้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ทำการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกากับทางสถานทูต และได้ทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเร่งด่วน อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการขอวีซ่าอเมริกนั้น มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ใช้เวลาในการดำเนินการ และ มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ไม่ผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ ซึ่งในบทความนี้เราจึงรวบรวมขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา รวมถึงแจงรายการเอกสารขอวีซ่าอเมริกาที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์อย่างครบถ้วน และปิดท้ายบทความด้วยสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในประเทศอเมริกาที่พลาดไม่ได้ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

ทำความรู้จักวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกานั้น เราจะต้องทำความเข้าใจถึงวีซ่าอเมริกาแต่ละประเภทก่อน ทั้งนี้เนื่องมาจากที่วีซ่าอเมริกาแต่ละประเภทนั้น มีข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลาในการพำนัก และ ระยะเวลาของวันหมดอายุวีซ่าที่ต่างกัน 

 

โดยวีซ่าอเมริกา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

 • วีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 • วีซ่าถาวร (Immigrant Visa)

ทำความรู้จักวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

 

โดยวีซ่าอเมริกาแบบชั่วคราว สามารถแบ่งประเภทออกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางได้ดังนี้ 

 1. วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B-2 : สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว (วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา)
 2. วีซ่าอเมริกา B-1 : สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจ เข้าร่วมการประชุม หรือ อบรมระยะสั้น 
 3. วีซ่าอเมริกา C-1 : สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางผ่านชายแดน 
 4. วีซ่าอเมริกา F, M, J, B-2 : สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา หรือ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
 5. วีซ่าอเมริกา H : สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อใช้แรงงานชั่วคราวตามฤดูกาล เช่น นักวิชาชีพ, แรงงานฝีมือ, แรงงานทั่วไป, แรงงานเกษตรกรรม 
 6. วีซ่าอเมริกา L : สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อย้ายไปทำงานชั่วคราวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญญาการจ้างงานของบริษัทในเครือ

 

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาสามารถอยู่ได้กี่เดือน

ซึ่งวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา จัดเป็นหนึ่งในประเภทวีซ่าอเมริกาแบบชั่วคราวประเภท B ซึ่งผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B2) และ ผู้ถือวีซ่าอเมริกาเพื่อทำธุรกิจ (B1) จะได้รับการอนุญาตให้สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว หรือ พำนักที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นระยะเวลา 10 ปี และ ได้หลายครั้ง (หรือที่เรียกว่า 10 Years Multiple Visa) อย่างไรก็ตาม แม้วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาจะมีอายุ 10 ปี แต่ผู้ถือวีซ่าจะสามารถพำนักอยู่ในประเทศอเมริกาได้ครั้งละไม่เกิน 3-6 เดือนเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตนั่นเอง

 

รวมขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา

หลายคนมีความกังวลว่าจะขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาไม่ผ่าน เนื่องจากขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ค่อนข้างมีความซับซ้อน และ มีเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการประกอบการสัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สถานทูตยังมีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น หน้าที่ทางการงาน ความมั่นคงทางการเงิน ประวัติการเดินทาง และ ความน่าเชื่อถือของเอกสาร และ อีกมากมาย

 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอวีซ่าอเมริกาให้ผ่าน ผู้ยื่นวีซ่าควรทำการยื่นขอวีซ่าตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และ ครบถ้วน ซึ่งขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกามีดังต่อไปนี้

 

1.ยื่นคำขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ผ่านทางออนไลน์ 

ในขั้นตอนนี้ ผู้ยื่นวีซ่าต้องทำการกรอกวีซ่าอเมริกาด้วยข้อมูลส่วนตัว ในแบบฟอร์ม DS-160 ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกา ซึ่งข้อมูลในแบบฟอร์ม DS-160 จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนั้น คุณต้องทำความเข้าใจคำถามต่างๆ เพื่อที่จะกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และ ละเอียดมากที่สุด และหลังจากที่คุณได้กรอกข้อมูลเสร็จสิ้น คุณจะต้องอัปโหลดรูปถ่ายวีซ่าอเมริกาของคุณ ซึ่งรูปผถ่ายดังกฃล่าวต้องมีพื้นหลังสีขาวและ มีขนาดอยู่ที่ 3.5 ซม. X 4.5 ซม. 

 

ตัวอย่างหน้ากรอกแบบฟอร์ม DS 160 ซึ่งผู้ยื่นต้องกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่เว็บสถานทูต

 

แบบฟอร์ม DS-160 สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

 

2.ชำระค่าธรรมเนียม 

การชำระค่าธรรมเนียมของวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สามารถทำได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การชำระเป็นเงินสด หรือ โอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ EFT 

 • สำหรับการจ่ายด้วยเงินสด : คุณสามารถจ่ายได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา โดยให้นำใบนำเงินฝากที่ปริ้นได้หลังจากกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จสิ้น ซึ่งใบดังกล่าวจะมีหมายเลขอ้างอิงเพื่อชำระเงิน หลังจากทำการชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย คุณจะได้รับตราประทับจากธนาคาร ให้เก็บใบนี้ไว้ เพื่อใช้เป็นหนึ่งในเอกสารขอวีซ่าอเมริกาในวันสัมภาษณ์ 
 • สำหรับการจ่ายผ่านระบบ EFT : วีธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยม เนื่องจากในปัจจุบันมีไม่กี่ธนาคารในประเทศไทยที่รองรับระบบการโอนเงินแบบ EFTนอกจากนี้ การโอนเงินด้วยวิธีนี้จะต้องรอระบบยืนยันการชำระเป็นเวลา 2 วันทำการ

ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา จะอยู่ที่ประมาณ 5,760 บาท ซึ่งอาจจะมีการผันไปตามอัตราแลกเปลี่ยน

 

3.ทำการนัดหมายวันสัมภาษณ์ 

หลังจากที่คุณได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา และระบบได้ทำการแสดงเลขที่ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกาเรียบร้อย คุณจะสามารถทำการนัดหมายวันสัมภาษณ์กับทางสถานทูตได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานทูต โดยให้เลือกวันที่คุณสะดวกจริงๆ และ เผื่อเวลาก่อนการเดินทาง เพราะคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น 

 • ในกรณีต้องการนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเร่งด่วน 

ให้คุณไปที่ตัวเลือก ‘Emergency Request’ ที่จะแสดงก็ต่อเมื่อคุณได้ทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาแบบปกติเสร็จสิ้น ในขั้นตอนนี้คุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม ระบุเหตุผล และ แนบหลักฐานเพื่อแสดงความจำเป็นในการนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเร่งด่วน

 

หลังจากที่ทางสถานทูตได้ทำการอนุมัติการนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเร่งด่วนผ่านทางอีเมลแล้ว คุณต้องทำการจองวันสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนใหม่ โดยเข้าไปที่ปุ่ม ‘Reschedule Appointment’ จากนั้นให้ทำการ Cancel วันสัมภาษณ์เดิม หลังจากนั้นคุณจึงจะสามารถนัดวันสัมภาษณ์วันใหม่ได้ โดยกดที่ตัวเลือก ‘New Appointment’  และ ทำการชำระค่าธรรมเนียมอีกรอบ 

 

หลังจากนั้น คุณจะถูกนำไปยังหน้าปฏิทิน ซึ่งจะแสดงคิวการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกากับสถานทูตที่ว่างอยู่ หลังจากที่คุณได้เลือกวันสัมภาษณ์ใหม่เรียบร้อย ให้ปริ้นใบยืนยันการนัดสัมภาษณ์ออกมาด้วย เพราะคุณจะต้องใช้ใบนี้เป็นเอกสารในวันสัมภาษณ์ด้วยนั่นเอง

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

รายการเอกสารขอวีซ่าอเมริกาที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

 

เอกสารขอวีซ่าอเมริกา

 

เอกสารขอวีซ่าอเมริกาที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์กับทางสถานทูตนั้น ควรเป็นฉบับจริงทั้งหมด และ ควรนำสำเนาไปเผื่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอเก็บไว้เพื่อตรวจเช็คข้อเท็จจริง

 

โดยเอกสารขอวีซ่าอเมริกาที่คุณนำไปในวันสัมภาษณ์นั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ สามารถบ่งบอกได้ถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง, ความน่าเชื่อถือของผู้ยื่น, และ ความมั่นคงทางการงาน และ การเงิน ดังนั้น ผู้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน กรอกข้อมูลในเอกสารให้ละเอียด และ ชัดเจน  และที่สำคัญเอกสารทุกตัวควรเป็นความจริง

 

โดยเอกสารขอวีซ่าอเมริกามีดังต่อไปนี้

 1. ใบยืนยันการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ที่คุณได้กรอกทางออนไลน์บนเว็บไซต์สถานทูต
 2. Passport หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งหนังสือเดินทางของคุณจำเป็นต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนเป็นอย่างต่ำ และ จะต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป
 3. ใบนัดสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา โดยคุณจะได้รับใบนัดก็ต่อเมื่อคุณได้ทำการนัดวันสัมภาษณ์กับทางสถานทูตผ่านหน้าเว็บไซต์สถานทูต และ ทำการชำระเงินแล้วเรียบร้อย 
 4. ใบแสดงการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งคุณจะได้หลังจากที่ได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 5. เอกสารส่วนตัวอื่นๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้เดินทางมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ยื่นวีซ่าจำเป็นต้องพกสำเนาสูติบัตรไปด้วย 

 1. เอกสารแสดงสถานะทางการเงินของคุณ หรือ สปอนเซอร์ของคุณ โดยเอกสารที่สามารถแสดงสถานะทางการเงินของคุณมีดังนี้ 1. Bank Certificate และ 2. Bank Statement (แสดงรายรับ-รายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน)
 2. หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีที่มีสภาพเป็นพนักงาน) หรือ ใบรับรองการศึกษา (นกรณีที่ยังคงเป็นนักเรียน) 

 

5 สถานที่ท่องเที่ยวอเมริกาแนะนำที่ไม่ควรพลาด!

เมื่อคุณทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกากันผ่านเรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่าสเตปต่อไป หนีไม่พ้นการวางแพลนท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอันแสนกว้างขวางที่รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์​ ธรรมชาติอันงดงาม วัฒนธรรมอันล้ำค่า ศิลปะหายาก และ อาหารการกินที่หลากหลาย ให้ครบภายในระยะเวลาที่วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาอนุญาตให้นักท่องเที่ยวพำนักที่ปนะเทศอเมริกา ซึ่ง ไม่เกิน 6 เดือน

 

แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว นักท่องเที่ยวหลายคนคงนึกถึงภาพของเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ซึ่งยืนเด่นสง่างามอยู่ ณ เกาะลิเบอร์ตี (Liberty Island) ที่รัฐนิวยอร์ก เพราะนอกจากที่เทพีเสรีภาพจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้ว ยังเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ และ สัญญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยของประเทศอเมริกาอีกด้วย โดยสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอเมริกาไม่ได้มีแค่เทพีเสรีภาพเท่านั้น ประเทศอเมริกายังมีที่ท่องเที่ยวสวยงาม และ มีเสน่ห์มากมาย ซึ่งทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาผ่านได้ทั้งที ต้องเที่ยวให้ครบ เก็บตกทุกแลนด์มาร์กนะคะ 

 

1. ถนนฟิฟท์อเวนิว (Fifth Avenue) รัฐนิวยอร์ก

ถนนฟิฟท์อเวนิว เป็นถนนชอปปิ้งสุดหรูที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์ก ณ เมืองแมนแฮตตัน ความโดดเด่นของถนนเส้นนี้คือจำนวนร้านค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย ที่เรียงรายทั้งสองข้างทาง และ ถนนฟิฟท์อเวนิวยังเป็นถนนที่ตั้งของแลนด์มาร์กสำคัญในนิวยอร์กอย่าง อาคารเลขที่ 500 (500 Fifth Avenue) อีกด้วย

 

ถนนฟิฟท์อเวนิว เป็นเส้นถนนที่ยาวอีกเส้นหนึ่งของนิวยอร์ก โดยมีความยาวเริ่มตั้งแต่สวนสาธารณะวอชิงตันสแควร์ (Washington Square Park) ยาวผ่านย่านมิดทาวน์จนไปสิ้นสุดที่แม่น้ำฮาร์เลมซึ่งตั้งอยู่บนถนน 142nd Street และด้วยความยาวของถนน ความคึกคักของผู้คนตั้งแต่เที่ยววัน ยันเที่ยงคืน และ ประวัติศาสตร์อันยาวนานของถนนเส้นนี้ ถนนฟิฟท์อเวนิว จึงได้รับฉายาว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของมหานครนิวยอร์กก็ว่าได้ 

 

2. ถนนบิ๊กเซอร์ (BIG SUR) รัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานที่ท่องเที่ยวอเมริกา ถนนบิ๊กเซอร์ 

 

หากคุณมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนรัฐแคลิฟอร์เนียร์ การได้ขับรถชมวิวธรรมชาติบนถนนบิ๊กเซอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลย ถนนบิ๊กเซอร์ หรือ ที่ชาวอเมริกันให้ฉายากันว่า ‘All American Road’ เป็นถนนไอคอนิกของประเทศอเมริกาอีกสาย อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยถนนได้ลาดยาวเลียบชายฝั่งแปซิฟิก และมีความยาวตั้งแต่ทางตอนเหนือไปจนถึงทางตอนใต้ของรัฐเลยทีเดียว ซึ่งตามทางถนน นอกทัศนียภาพของวิวทะเล และ ภูเขาที่สวยงามแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามทางมากมาย ไม่ว่าจะเป็น  น้ำตก McWay Falls, หาดทรายหลากสี อย่างหาด Pfeiffer Beach, สะพาน Bixby Bridge และ อีกมากมาย

 

3. อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park)

อุทยานเยลโลว์สโตนแห่งนี้ มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุทยานแห่งแรกของโลก และ ยังเป็นอุทยานที่มีขนาดกว้างใหญ่ โดยมีขนาดเขตกว้างขวางไปถึง 3 รัฐด้วยกัน ได้แก่ รัฐ Wyoming (96%), รัฐ Montana (3%) และ รัฐ Idaho (1%)

 

อุทยานแห่งนี้ ถือศูนย์รวมความงดงามทางธรรมชาติ ที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่ไหน ภายในอุทยานประกอบไปด้วย เทือกเขา บ่อน้ำ และ เนินเขาชัน 10,000 แห่ง, น้ำพุร้อนกว่า 250 ที่ และ น้ำตกอีกกว่า 300 แห่ง  นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

 

4. สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) รัฐซานฟรานซิสโก

 

สะพานโกลเดนเกต สถานที่ท่องเที่ยวอเมริกา

 

สะพานโกลเดนเกต เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่พลาดไม่ได้หากคุณผ่านการขอวีซ่าอเมริกา และ ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ประเทศอเมริกา เพราะนอกจากความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรม และ ความยาวที่ได้ชื่อว่ายาวที่สุดในโลกจนเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่าง 2 เมือง ได้แก่ เมืองซานฟรานซิสโก และ เมืองมารินเคาน์ตี้ แล้ว สะพานแห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายรูปที่ทุกคนต้องไปถ่าย แม้ว่ารูปที่ออกมาจะไม่มีทางสวยเท่าตาเห็นก็ตาม

 

5. เทือกเขาแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) รัฐ แอริโซนา

เทือกเขาแกรนด์แคนยอน เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ความสวยงามของเทือกเขาแห่งนี้ เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยที่แม่น้ำโคโลราโด ได้ไหลผ่านเทือกเขา ทำให้เกิดการสึกกร่อนของหินผาเป็นเวลากว่า 225 ล้านปี จนได้มาซึ่งภูมิประเทศที่มีทั้งพื้นดินกว้างขวาง ด้วยหุขเขา และ เหวลึก หน้าผาสูงชัน   และ ซอกถ้ำน้อยใหญ่ มากมาย ที่ทัศนียภาพที่แปลกตา และ หาไม่ได้ที่ไหนในโลกแน่นอน

 

การท่องเที่ยวในต่างประเทศ นอกจากการที่เราจะได้เปิดโลกกว้าง และได้ไปถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กในฝันแล้ว อีกหนึ่งประโยชน์ของการท่องเที่ยวในแดนไกล คือการที่เราได้พบปะพูดคุยกับคนแปลกหน้าที่พูดกันคนละภาษา ความวแตกต่างทางความคิดนี่เอง ทำให้เรามีมุมมองที่กว้าง และเข้าใจโลกมากขึ้น และจะมีประเทศไหนที่ให้เราได้มากกว่าประเทศอเมริกา ประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และ วัฒนธรรมมากที่สุดในโลก

 

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการขอวีซ่าอเมริกา ทาง Artralux เรามีบริการยื่นวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพ และมากประสบการณ์ เราพร้อมให้คำปรึกษา และ ช่วยคุณดำเนินการทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้คุณได้เหลือเวลาเอาไว้แพลนการท่องเที่ยวได้อย่างไร้กังวล

 

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า) 

 

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

SHARES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า