ขั้นตอนขอวีซ่า ออสเตรเลีย สำหรับเด็กออส พร้อมบิน!

ขั้นตอนการขอวีซ่าออสเตรเลียสำหรับนักเรียน

 

“ออสเตรเลีย” เป็นหนึ่งในประเทศท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เนื่องมาจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ หลากหลายไปด้วยวัฒนธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม และ เชื้อชาติ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว และ อุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้ถูกจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา Uluru , แนวปะการัง Great Barrier Reef, อุทยานทางทะเลอย่าง Ningaloo Reef  และอีกมากมาย 

และนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิตแล้ว ประเทศออสเตรเลียยังมีชื่อเสียงในด้านการศึกษาไม่แพ้ชาติไหนในโลก จึงไม่แปลกใจที่ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีคนไทยอาศัย และ ศึกษาต่อมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้วยเหตุนี้เอง ความนิยมในการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จึงเพิ่มมากขึ้นทุกปี แม้ว่าการขอวีซ่าออสเตรเลียจะไม่ยากเท่าการขอวีซ่าอเมริกา แต่ก็มีคนไทยหลานคนที่ไม่ผ่าน 

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

สิ่งที่ต้องรู้ในการทำวีซ่าออสเตรเลีย

 

Artralux จึงรวบรวมขั้นตอนการขอวีซ่าออสเตรเลีย, เอกสารสำคัญ, ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย, รวมไปจนถึงปัญหาที่ทำให้ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา มาฝาก มาดูกันเลย! 

 

ก่อนยื่นเรื่อง มาทำความรู้จักวีซ่าออสเตรเลียกันก่อน 

วีซ่าออสเตรเลียแต่ละประเภท ถูกแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง ดังนั้นก่อนที่ผู้เดินทางจะทำเรื่องจำเป็นต้องศึกษาในแน่ใจว่าประเภทวีซ่าที่จะขอนั้น ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางจริงๆ เพราะวีซ่าแต่ละประเภทมีข้อกำหนด, กฎบังคับ, เอกสารในการยื่น รวมถึงระยะเวลาในการพำนักต่างกันไป 

วีซ่าออสเตรเลียชั่วคราว

  • วีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท 600)  สำหรับท่องเที่ยว, เยี่ยมเยือนเพื่อน/ ญาติพี่น้อง หรือ ร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/เรียนระยะสั้น (น้อยกว่า 3 เดือน)  
  • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Work and Holiday) (ประเภท 462) ผู้สมัครต้องผ่านเงื่อนไขอายุ, ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ ได้โควตาจากกรมกิจกรรมเด็กและเยาวชนที่จะเปิดให้ขอปีละครั้งทางออนไลน์ วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักที่ออสเตรเลียกว่า 12 เดือน 
  • วีซ่าขอผ่านเข้า-ออกประเทศ (Transit Visa) เพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่น และจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเภทอื่นภายใน 72 ชั่วโมง
  • วีซ่านักเรียน (Student Visa) (ประเภท 500) สำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาเต็มหลักสูตร ต้องเรียนแบบเต็มเวลา (Full-Time) ในหลักสูตรที่เรียนมากกว่า 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
  • วีซ่าเพื่อทำงานชั่วคราว (ประเภท 400) ผู้ถือวีซ่าได้รับเชิญหรือสนับสนุนจากองคก์ร/หน่วยงาน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง

วีซ่าออสเตรเลียแบบถาวร 

นอกจากวีซ่าออสเตรเลียแบบชั่วคราวแล้ว ยังมีวีซ่าแบบถาวร ได้แก่ วีซ่าสำหรับครอบครัว, วีซ่าทำงาน และ วีซ่านักธุรกิจ เป็นต้น 

 

วีซ่านักเรียนออสเตรเลียมีแบบไหนบ้าง พารากราฟเดียวรู้เรื่อง!

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย สามารถยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student Visa 500) ได้ ซึ่งวีซ่าดังกล่าวเป็นแบบชั่วคราว ใช้สำหรับเรียนภาษาระยะสั้น ไปจนถึง การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยผู้ถือวีซ่าจำเป็นต้องเรียนเต็มเวลา (Full-Time) และเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป (ได้ไปจนถึงหลักสูตรสูงสุดที่ 5 ปี)

 

ข้อมูลวีซ่าออสเตรเลียสำหรับนักเรียน

 

ในส่วนของค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียจะอยู่ที่ประมาณ AUD$ 650 อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นวีซ่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น ค่าตรวจสุขภาพเป็นจำนวนเงิน 3,500 – 5,200 บาท และ ค่าสแกนลายนิ้วมือ และ สายตาในราคา 851 บาท (Biometric)

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

ขั้นตอนการขอวีซ่าออสเตรเลีย และ เอกสารที่จำเป็น

ขั้นนตอนขอวีซ่าออสเตรเลีย และ เอกสารที่จำเป็น

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการขอวีซ่าประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ละเอียด นอกจากนี้เอกสารประกอบการยื่นวีซ่ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สถานทูต ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าควรทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยื่นวีซ่านักเรียน เพราะการขอวีซ่านักเรียนจำเป็นต้องมีเอกสารแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ ใบสำเร็จการศึกษาด้วยนั่นเอง

 

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าออสเตรเลียมีดังนี้ 

 1. กรอกใบสมัครชีที่เว็บ ImmiAccount จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ซึ่งก่อนที่จะทำขั้นตอนนี้ได้ ผู้สมัครต้องได้รับเอกสาร Confirmation of Enrolment (CoE) จากสถาบันการศึกษาก่อน เนื่องจากต้องใส่เลข 8 หลักที่ระบุไว้ในเอกสาร 
 2. เขียน GTE (Genuine temporary entrant) เป็นการเขียนอธิบายเกี่ยวกับตัวผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ, แสดงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ, หลักสูตรที่เรียน, ชื่อสถานศึกษา, วันที่เริ่มเรียน, ระยะเวลาในการเรียน, และแผนการท่องเที่ยว เพื่อให้สถานทูตเข้าใจว่าเรามีแผนที่แน่วแน่ และ จะกลับเมืองไทยตามกำหนด
 3. แนบเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร, สำเนาผลการเรียน/วุฒิการศึกษา, ผลสอบภาษาอังกฤษ, เอกสารรับรองการทำงาน, และ หลักฐานทางการเงิน เป็นต้น
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ  เช่น ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสอนภาษา หรือ ผลสอบ IELTS, TOEFL หรือ TOEIC
 • หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน และ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือนโดยธนาคาร (สำหรับวีซ่าออสเตรเลียเงินในบัญชี อย่างน้อย 320,000 บาท สำหรับเรียน 6 เดือน) หรือหนังสือรับรองรายได้ต่อปีของผู้สนับสนุนเป็นจำนวนอย่างน้อย AUD$ 62,222
  1. จ่ายค่าธรรมเนียม ผ่านบัตรเครดิต หรือ Paypal จำนวน  AUD$ 620  (รวม VAT)
  2. นัดหมายกับศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Australia เพื่อเก็บข้อมูล Biometric หลังจากได้รับจดหมายแจ้งเรียกเก็บข้อมูลจากสถานทูต โดยนำใบนัดหมายมาแสดงตามวันที่นัดหมาย 
 • เตรียมสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 • รอผลวีซ่า

ปัญหาที่ทำให้ผู้สมัครวีซ่าออสเตรเลียไม่ผ่าน

 มีอยู่หลายปัจจัยที่ทำให้การขอวีซ่าออสเตรเลียถูกปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็น ขอวีซ่าผิดประเภท, เอกสารไม่ครบ, กรอกแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง, ไม่ได้แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ, หลักฐานการเงินแสดงสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง, ขาดหลักฐานการติดต่อ, รูปถ่ายไม่ถูกต้อง รวมไปจนถึงการตอบคำถามสัมภาษณ์ไม่ได้ ดังนั้น ผู้ยื่นวีซ่า ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม และ ถ่ายรูปทำวีซ่าออสเตรเลียให้ถูกต้อง

 • โดยการถ่ายรูปทำวีซ่าออสเตรเลีย จะใช้รูปขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีเรียบ หน้าตรง และ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

สามารถทำงานด้วยวีซ่านักเรียนออสเตรเลียได้ไหม? 

ผู้ถือวีซ่านักเรียน สามารถทำงานพิเศษอย่างถูกกฎหมายได้สูงสุดที่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียน และ สามารถทำงานได้เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียน 

 

โอกาสที่ได้รับจากการไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ สัญชาติ ดังนั้น หากคุณได้มีโอกาสไปศึกษาเล่าเรียน และ พำนักที่ประเทศออสเตรเลียในระยะเวลาหนึ่ง แน่นอนว่าทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ มุมมองการใช้ชีวิตของคุณจะเปิดกว้าง และ มีความเป็นสากลมากขึ้น 

นอกจากนี้ออสเตรเลียยังเป็นประเทศที่ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ จึงมีโปรแกรมสร้างโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบมากมาย เช่น “Post-Study Work stream” ซึ่งอนุญาตให้ทำงานต่อที่ออสเตรเลียได้ 2-4 ปี (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร) 

 

โอกาสที่ได้รับหลังจากทำวีซ่าออสเตรเลีย 

 

การสร้างประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเอง คุณจำเป็นต้องพาตัวเองออกจาก Comfort Zone ซึ่งการเรียนต่อ หรือ การไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรมากกว่าการอยู่กับที่ และการที่คุณได้พบเจอคนที่มีความคิดแตกต่าง จะทำให้คุณมีความคิดที่กว้าง และ ก้าวไกล  

 

ดังนั้นสำหรับผู้เดินทางท่านไหนที่กำลังมองหาตัวช่วย ทาง Artralux เรามีบริการยื่นวีซ่า พร้อมช่วยคุณยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียตั้งแต่ต้นจนจบ ให้คุณได้วางแพลนเที่ยวอย่างไร้กังวล สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า) 

 

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

 

แอดไลน์เพื่อวางแผนการท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน

 

SHARES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า