ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

วิธีขอวีซ่าแคนาดา Update ประจำปี 2024 ทำตามนี้ผ่านแน่นอน

วีซ่าแคนาดา
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

วีซ่าแคนาดา ยากไหม สำหรับประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างแคนาดานั้น ไม่ว่าจะเรื่องของการท่องเที่ยว การศึกษา ไปจนถึงการทำงาน ซึ่งการที่จะเข้าประเทศนี้ได้คุณต้องขอ “วีซ่าแคนาดา” เพื่อเป็นหนังสืออนุญาตให้คุณเข้าประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ถ้าหากคุณเตรียมพร้อมการขอวีซ่ามาเป็นอย่างดี มีหลักฐานน่าเชื่อถือ การขอวีซ่าประเทศแคนาดาก็จะไม่ยากเกินความสามารถของคุณ

ในฐานะที่ Artralux เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยื่นวีซ่ามาอย่างยาวนาน เราจะมาแนะนำเทคนิคการขอวีซ่าแคนาดาให้คุณผ่านได้ง่าย ๆ รวมถึงมา Update ล่าสุดการเที่ยวแคนาดาโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า นั้นต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง เราจะมีสรุปให้คุณทราบกันง่าย ๆ ในบทความนี้

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

วีซ่าแคนาดามีกี่ประเภท?

วีซ่าแคนาดา

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Government of Canada จะแบ่งประเภทวีซ่าดังนี้

 1. Visitor visa หรือTRV เป็นวีซ่าแคนาดาระยะสั้นที่อนุญาตให้คุณพักอาศัยในแคนาดาได้ไม่เกิน 6 เดือน เช่น การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน การติดต่อธุรกิจ ทำงานระยะสั้นที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต การเรียนระยะสั้น
 2. Work Permit เป็นสำหรับการเข้าไปทำงานในแคนาดาระยะยาว ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดและมีหลักฐานการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. Study Permit เป็นวีซ่าแคนาดานักเรียน: สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของประเทศแคนาดา
 4. Express Entry เป็นวีซ่าถาวรสำหรับเข้าอาศัยในประเทศแคนาดา ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศตามที่ภาครัฐกำหนด
 5. Family Sponsorship เป็นวีซ่าถาวรสำหรับการเข้าอาศัยในแคนาดา โดยมีสมาชิกครอบครัวที่เป็นพลเมืองถูกต้องในแคนาดาเป็นสปอนเซอร์ให้
 6. Refugee and Asylum Seeker วีซ่าสำหรับเจ้าลี้ภัยในแคนาดา กรณีที่ประเทศของผู้ขอวีซ่าไม่ปลอดภัย
 7. Transit visa เป็นวีซ่าแคนาดาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าประเทศแคนาดาเพื่อแวะพัก ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น (แวะพักไม่เกิน 48 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการทำวีซ่าแคนาดา 2024 แบบครบจบในที่เดียว

วีซ่าแคนาดา

Artralux ได้รวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอวีซ่าแคนาดา 2024 มาให้แบบละเอียด ซึ่งทุกคนสามารถดูวิธีการและเช็กลิสต์ต่าง ๆ เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสผ่านวีซ่ามากขึ้น ทั้งนี้คุณสามารถยื่นทำวีซ่าได้ 2 วิธีคือ

การยื่นขอวีซ่าแคนาดาด้วยตนเองแบบออนไลน์ ด้วยระบบใหม่ IRCC

การขอวีซ่าแคนาดาแบบออนไลน์จะมีความสะดวกสบายมากกว่า เนื่องจากประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสาร และที่สำคัญคือหากเอกสารไม่ครบและมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม คุณก็สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมแบบออนไลน์ได้เลย รวมถึงไม่ต้องส่งพาสปอร์ตไปก่อนล่วงหน้าด้วย ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ การยื่นออนไลน์จะใช้ระบบใหม่ IRCC แทน GCkey แบบเดิม ซึ่ง Artralux ได้สรุปขั้นตอนการยื่นวีซ่าแคนาดาออนไลน์ระบบใหม่นี้เป็นเจ้าแรกให้กับคุณดังนี้

 1. หลังจากที่เราทราบจุดประสงค์ของการเดินทางแล้ว สามารถกดเข้าเว็บไซต์ IRCC portal เพื่อทำการสมัคร
 2. ทำการสมัคร Account ซึ่งการสมัครนั้นจะต้องมี Invite code ก่อน ให้คุณเข้าเว็บไซต์เพื่อขอ Invite code จากนั้นระบุอีเมลลงไปก็จะได้ Code มา 
 3. ทำการสมัครโดยใช้ Invite Code และไปยืนยันการสมัครที่อีเมลของคุณ
 4. ทำการ Login เข้าไอดีที่เราสมัครไว้ จากนั้นเลือกไปที่หัวข้อ Start an application เพื่อทำการสมัคร
 5. จากนั้นระบบจะให้เรากรอกข้อมูลต่าง ๆ ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดาได้แก่ วัตถุประสงค์การเดินทาง ระยะเวลาการพักอาศัยในแคนาดา ข้อมูลส่วนตัว รวมถึงคำถามคัดกรองต่าง ๆ
 6. ดำเนินการอัปโหลดเอกสารที่ทางเว็บไซต์ได้แจ้งไว้ และจ่ายค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 7. หลังจากยื่นคำร้องไปแล้วจะมีอีเมลแจ้งมาว่า ให้คุณไปทำไบโอเมตริคซ์ (ซึ่งเป็นการเก็บหลักฐานพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป) ภายใน 30 วัน ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า CVAC หรือ VFS Global Thailand
 8. หากการร้องขอวีซ่าแคนาดาได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีอีเมลมาแจ้งให้คุณส่งหนังสือเดินทางไปทำการติดวีซ่า ภายใน 30 วัน ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า CVAC หรือ VFS Global Thailand
 9. ได้สมุดเดินทางพร้อมวีซ่าผ่านทางเมสเซนเจอร์

การยื่นขอวีซ่าแคนาดาด้วยตนเองผ่าน VFS Global Thailand

ทางสถานทูตแคนาดาได้มอบหมายให้ VFS Global เป็นผู้รวบรวมเอกสารข้อมูลเพื่อยื่นวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ ซึ่งทาง VFS จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นให้กับคุณก่อนที่จะส่งเอกสารคำร้องไปยังสถานทูตแคนาดาในประเทศไทย ถึงแม้ว่าการยื่นวีซ่าแคนาดาผ่าน VFS นั้นจะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ก็อาจใช้เวลาล่าช้ากว่าหากเอกสารไม่ครบ รวมถึงต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เตรียมดาวน์โหลด พร้อมกรอกเอกสารคำร้องดังต่อไปนี้ แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า IMM5257, แบบฟอร์มข้อมูลครอบครัวกรณีเดินทางไปพร้อมครอบครัว IMM5707, แบบฟอร์มตรวจเช็กเอกสารกรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง IMM5484, แบบฟอร์มให้ความยินยอมวีเอฟเอส
 2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่าให้ครบถ้วน เรียงลำดับเอกสารให้เรียบร้อย
 3. ติดต่อและนัดหมาย VFS ในการยื่นเอกสาร พร้อมชำระค่าดำเนินการ
 4. หากเอกสารไม่ครบทาง VFS จะติดต่อให้คุณมายื่นเอกสารเพิ่มเติม
 5. กรณีที่คำร้องขอวีซ่าแคนาดาได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับคืนวีซ่าตามช่องทางการจัดส่งที่ระบุไว้

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

เอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าแคนาดา

ขั้นตอนทำวีซ่าแคนาดา

 • แบบฟอร์มขอวีซ่าแคนาดา สำหรับการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอวีซ่า IMM5257 ที่เว็บไซต์โดยตรง
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง โดยต้องอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน และมีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง เห็นชัด เห็นใบหู ไม่มีเครื่องประดับปกปิดใบหน้า และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินหรือความมั่นคงทางอาชีพ เช่น สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน, สเตทเมนต์ย้อนหลัง 12 เดือน, เอกสารโฉนดอสังหาฯ ที่ครอบครอง, หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน, ใบจดทะเบียนบริษัท, เป็นต้น
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • หลักฐานแสดงการจองโรงแรมที่พัก
 • แผนการเดินทาง (สำหรับผู้ขอวีซ่าแคนาดา ท่องเที่ยว) อธิบายการเดินทางเที่ยวของคุณ
 • กรณีที่ขอวีซ่านักเรียน ให้ใช้หลักฐานรับรองผลการเรียน, หลักฐานการลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาที่แคนาดา, ใบแสดงวุฒิการศึกษา, รวมถึงหลักฐานการเงินของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา, จดหมายตอบรับเข้าเรียน
 • กรณีที่ขอวีซ่าทำงานหรือวีซ่าธุรกิจ ให้แสดงหลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท, จดหมายนัดประชุมหรือสัมมนาทางธุรกิจ, จดหมายเชิญดูงาน เป็นต้น
 • กรณีที่ขอวีซ่าแคนาดาเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่อาศัยในแคนาดา จะให้บุคคลที่อยู่แคนาดาเป็นผู้ออกจดหมายเชิญเพื่อเป็นหลักฐาน โดยต้องระบุชื่อ สถานที่พัก และวันเวลาที่อาศัยอย่างชัดเจน
 • กรณีที่ผู้ขอวีซ่าทำงานระยะยาว จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จากนายจ้างหรือบริษัทในแคนาดาก่อน

เที่ยวแคนาดาไม่ต้องขอวีซ่า ต้องทำอย่างไร?

วีซ่าแคนาดา

อัพเดทกันสด ๆ ร้อน ๆ เพราะเมื่อช่วงเวลาไม่นานมานี้ ทางแคนาดาได้ประกาศให้นักเดินทางชาวไทย สามารถเดินทางไปเที่ยวแคนาดาได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า เพื่อเอื้ออำนวยให้เดินทางไปท่องเที่ยวง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่านี้มีเงื่อนไขคือ

 1. มีการถือวีซ่าแคนาดาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา
 2. มีการถือวีซ่าอเมริกา โดยที่ยังไม่หมดอายุ
 3. เข้ามาพักอาศัยในแคนาดาเป็นระยะเวลาสั้น ๆ กรณีมาทำธุรกิจ หรือท่องเที่ยวภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 4. เดินทางเข้าประเทศแคนาดาผ่านทางเครื่องบิน

ทั้งนี้การเดินทางเข้าประเทศแคนาดาจะต้องลงทะเบียน eTA (Electronic Travel Authorization) ก่อนเดินทาง

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าแคนาดา

แม้จะอธิบายขั้นตอนการทำวีซ่าแคนาดา 2024 ไปแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังมีคำถามหรือข้อสงสัยอยู่บ้างไม่มากก็น้อย เราจึงรวบรวมคำถามที่พบบ่อยมาฝากกัน ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่า ยื่นวีซ่าแคนาดาผ่านยากไหม ใช้เวลารอวีซ่ากี่วันได้ หรือยื่นวีซ่าได้ที่ไหน และข้อควรรู้อื่นๆ ที่ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับการขอวีซ่าได้มากขึ้น

ยื่นวีซ่าแคนาดา ยากไหม?

หากคุณมีข้อสงสัยว่ายื่นวีซ่าแคนาดายากไหม จากประสบการณ์ของ Artralux ที่ทำเรื่องยื่นวีซ่ามาแล้วหลากหลายราย บอกได้เลยว่าการยื่นวีซ่าแคนาดาง่ายกว่าประเทศอื่น ๆ มาก หากคุณเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเอกสารและการแสดงข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมกับทางศูนย์รับยื่นคำร้องมาเป็นอย่างดีก็จะมีโอกาสสูงที่จะยื่นผ่านในรอบแรก ดังนั้นเราจึงขอให้ท่านเตรียมหลักฐานการยื่นวีซ่ามาตามความเป็นจริง และใช้หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือตามประเภทวีซ่าที่ท่านร้องขอ

สำหรับการขอวีซ่าประเทศแคนาดานั้น หากเป็นวีซ่าชั่วคราว คุณก็จะอาศัยอยู่ในแคนาดาได้ไม่เกิน 6 เดือน แต่ทั้งนี้ระยะเวลาพักอาศัยได้จะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณร้องขอด้วยเช่นกัน

ขอยื่นวีซ่าแคนาดาได้ที่ไหนบ้าง?

คุณสามารถยื่นวีซ่าง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรืออีกทางเลือกคือยื่นวีซ่าผ่าน VFS Global Thailand ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมเอกสารเพื่อทำเรื่องยื่นวีซ่าไปยังสถานทูตแคนาดา โดยศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า จะเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการตั้งแต่ 08:30 – 16:30 โมง โดยศูนย์จะตั้งอยู่ที่อาคารเทรนดี้ เลขที่ 10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ขอวีซ่าแคนาดา ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

‘วีซ่าแคนาดา ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่’ เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มักพบได้บ่อย ซึ่งจากข้อมูลของทางรัฐบาลได้ให้คำแนะนำว่าควรมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 CAD หรือประมาณ 250,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อยู่อาศัย วัตถุประสงค์ในการพักอาศัยในแคนาดา และปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของแต่ละคนด้วย ทั้งนี้ยิ่งคู่มีหลักฐานทางการเงินดีเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสที่จะยื่นวีซ่าผ่านได้ง่าย ๆ นั่นเอง

วีซ่าแคนาดา ไม่ผ่านเป็นเพราะอะไร และต้องทำอย่างไร?

หลายคนที่ยื่นวีซ่าแคนาดาไม่ผ่าน อาจมีสาเหตุมาจาก จุดประสงค์ในการเดินทางไม่ชัดเจน, เอกสารขอวีซ่าไม่ครบถ้วน, เอกสารขาดความน่าเชื่อถือ, การให้ข้อมูลเท็จกับทางสถานทูตฯ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานทูตจะมีสิทธิ์เด็ดขาดในการปฏิเสธการร้องของวีซ่าของคุณ เพราะฉะนั้นแล้ว ผู้ที่จะยื่นวีซ่านั้นจะต้องตรวจสอบเอกสารให้ดี ยื่นเอกสารที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้หากคุณชื่อวีซ่าแคนาดารอบแรกไม่ผ่าน คุณสามารถยื่นใหม่ได้โดยให้ยื่นเอกสารให้ครบถ้วนและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม หากคุณยื่นเอกสารชุดเดิมก็จะถูกสถานทูตปัดตกคำร้องเหมือนเดิม ทำให้เสียเวลาและเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอใหม่ตั้งแต่ต้น

ขอวีซ่าแคนาดา 2024 กี่วันได้?

โดยทั่วไปแล้วขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 15-30 วันทำการ เมื่อวีซ่าผ่าน คุณจะได้รับหนังสือเดินทางพร้อมตราประทับวีซ่าคืนผ่านทางไปรษณีย์ หรือช่องทางที่คุณเลือกไว้

วีซ่าแคนาดา ราคาค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

สำหรับการร้องขอวีซ่า จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3,100 บาท และมีค่าไบโอเมตริค อีก 2,295 บาท ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของสถานทูต

วีซ่าแคนาดาเป็นอีกหนึ่งวีซ่าซึ่งเป็นที่ต้องการสูง ทั้งจากนักท่องเที่ยว คนทำงาน นักเรียน และบุคคลอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันไป โดยผู้ที่สนใจวีซ่านั้น จะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่การเลือกประเภทวีซ่าที่ต้องการ จากนั้นจึงนัดหมายกับทางศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าฯ เพื่อให้ทางสถานทูตตรวจสอบก่อนแจ้งผลการขอวีซ่า นอกจากนี้สำหรับใครที่ต้องการคำปรึกษาหรือสนใจทำวีซ่าแคนาดาสามารถติดต่อกับทาง Artralux ผู้นำด้านการท่องเที่ยวที่มีบริการรับยื่นวีซ่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้เดินทางทุกท่าน

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า