ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

อัพเดท ขั้นตอนการขอวีซ่าสวีเดน 2024 ต้องทำอย่างไร?

Swenden Visa
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

วีซ่าสวีเดน (Sweden Visa) เป็นเอกสารสำคัญในการเดินทางไปประเทศสวีเดน ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ ไปทำงาน ไปศึกษาต่อ คุณต้องขอวีซ่าแบบไม่มีข้อยกเว้น แม้ว่าการทำวีซ่าสวีเดนจะมีความคล้ายคลึงกับการทำวีซ่าเชงเก้นประเทศอื่น ๆ แต่ก็มีรายละเอียดเล็กน้อยบางอย่างที่แตกต่างกันไปบ้าง ซึ่งในวันนี้เราจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าสวีเดนอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น เอกสารขอวีซ่าสวีเดน ตัวอย่างการกรอกวีซ่าสวีเดน รวมไปถึงการตอบคำถามต่าง ๆ เช่น ขอวีซ่าสวีเดนต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่? วีซ่าสวีเดนมีอะไรบ้าง? วีซ่าสวีเดนไม่ผ่านต้องทำอย่างไร? ซึ่งคุณจะได้รู้ในบทความนี้

สวีเดนเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มประเทศเชงเก้นทั้ง 27 ประเทศ และเป็นประเทศที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมในด้านการท่องเที่ยว หากใครมีความสนใจที่จะเดินทางไปประเทศสวีเดนคุณต้องขอวีซ่าเสียก่อน ซึ่ง Artralux รับบริการยื่นวีซ่าสวีเดนให้กับนักเดินทางทุกท่านโดยทีมงานมืออาชีพ การันตีโอกาสผ่านวีซ่าสูง โดยเราจะคอยให้บริการคุณตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้าย หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเราได้เลย

สารบัญ

ขั้นตอนการขอวีซ่าสวีเดนอย่างละเอียด

วีซ่าสวีเดน

การยื่นวีซ่าสวีเดน ณ ปัจจุบันนี้ คุณต้องทำเรื่องยื่นเอกสารขอวีซ่าผ่านศูนย์ยื่น VFS Global ซึ่งศูนย์ยื่นจะดำเนินการส่งเอกสารของคุณไปให้ทางสถานทูตสวีเดนพิจารณาต่อไป สำหรับผู้ที่ต้องการทำเรื่องยื่นขอวีซ่าสวีเดน ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกประเภทวีซ่าให้ตรงกับการเดินทางของคุณ

การขอวีซ่าสวีเดนนั้นจะมีการแบ่งประเภทย่อยออกไปตามลักษณะของการเดินทาง ซึ่งคุณต้องเลือกทำวีซ่าให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ เนื่องจากจะทำให้คุณเตรียมเอกสารขอวีซ่ากับทางสถานทูตง่ายขึ้น และถ้าคุณยื่นขอวีซ่าไม่ตรงตามข้อเท็จจริงก็มีโอกาสสูงที่สถานทูตจะปฏิเสธการขอวีซ่าสวีเดนของคุณด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่สงสัยว่าวีซ่าสวีเดนมีอะไรบ้าง? เราจะมาให้ข้อมูลวีซ่าสวีเดนแต่ละประเภท ดังนี้

วีซ่าสวีเดนระยะสั้น (วีซ่าประเภท C) หรือวีซ่าเชงเก้นสวีเดน เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปพักอาศัยที่ประเทศสวีเดนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 90 วัน รวมถึงสามารถใช้เดินทางเข้าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเชงเก้นได้ด้วย วีซ่าประเภทนี้จะแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทางได้แก่

 • วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวและทัศนศึกษาในประเทศสวีเดน
 • วีซ่าเยี่ยมเยียน สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติ เพื่อน ที่พักอาศัยอยู่ในสวีเดน การขอวีซ่าประเภทนี้ต้องใช้หนังสือเชิญของผู้ที่พักอยู่ในสวีเดนด้วย
 • วีซ่าธุรกิจ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำธุรกิจ ประชุม หรือติดต่อทางการค้าที่ประเทศสวีเดน

วีซ่าสวีเดนระยะยาว (วีซ่าประเภท D) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปพักอาศัยที่สวีเดนเกิน 90 วันขึ้นไป เช่น ผู้ที่ขอวีซ่านักเรียนสำหรับการเรียนหลักสูตรระยะยาว วีซ่าทำงานสวีเดน วีซ่าสำหรับการย้ายไปพักอาศัยร่วมกับครอบครัวที่สวีเดน เป็นต้น

สำหรับผู้ที่เดินทางไปสวีเดนให้เลือกทำวีซ่าสวีเดนตามวัตถุประสงค์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเดินทางไปเที่ยวก็ให้ยื่นวีซ่าสวีเดนท่องเที่ยว หากคุณต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติก็ให้ทำวีซ่าเยี่ยมเยียน หากคุณต้องการเดินทางไปทำธุรกิจก็ให้ทำเรื่องขอวีซ่าธุรกิจ เป็นต้น

ส่วนกรณีที่คุณต้องการเดินทางไปสวีเดนโดยมีจุดมุ่งหมายสองอย่างพร้อมกันขึ้นไป ก็ให้เลือกทำวีซ่าตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดหรือตามระยะเวลาที่ต้องทำภารกิจนั้น ๆ นานที่สุด เช่น หากคุณต้องเดินทางไปทำธุรกิจที่สวีเดน 5 วัน และต้องการเดินทางไปเที่ยวต่ออีก 3 วัน ก็ควรเลือกขอวีซ่าธุรกิจ เป็นต้น หรือถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกทำวีซ่าประเภทไหนดี สามารถติดต่อมาขอคำปรึกษากับเรา Artralux ได้เลย

หมายเหตุ – สำหรับ Artraluk นั้นจะรับบริการทำวีซ่าระยะสั้นเท่านั้น (วีซ่าเชงเก้นสวีเดน) หากคุณจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสวีเดน ไปเยี่ยมเยียน หรือไปทำธุรกิจ ก็ติดต่อมาให้เราช่วยคุณได้เลย

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

2. กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าสวีเดน

ให้ผู้ขอวีซ่าไปดำเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าสวีเดนที่นี่ หลังจากโหลดเสร็จให้พิมพ์แบบฟอร์มออกมา กรอกให้ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง โดยให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อใช้สำหรับวันยื่นเอกสารขอวีซ่า

สำหรับตัวอย่างการกรอกวีซ่าประเทศสวีเดนนั้น จะเหมือนกับแบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดคือ

 • ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะเป็นการกรอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด สัญชาติ เพศ สถานะสมรส ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง อาชีพ ช่องทางติดต่อ
 • วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ให้ระบบตามข้อเท็จจริงว่าคุณเดินทางมาสวีเดนเพราะอะไร ซึ่งจะเป็นการระบุประเภทของวีซ่าสวีเดนที่ขอ
 • การสอบถามรายละเอียดของการเดินทาง ให้คุณตอบตามข้อเท็จจริง เช่น แหล่งเงินที่ใช้ในการเดินทาง จำนวนครั้งในการเดินทางเข้า-ออกสวีเดน การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ วันที่เดินทางเข้า-ออก
 • ระบุวันที่และสถานที่ใช้ยื่นวีซ่า พร้อมเซ็นชื่อกำกับ ส่วนนี้คุณสามารถ กรอกในวันที่ยื่นเอกสารได้

คุณสามารถดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าสวีเดนได้ที่นี่

วีซ่าสวีเดน

3. ทำการนัดหมายกับ VFS Global เพื่อยื่นเอกสารขอวีซ่าสวีเดน

เนื่องจากทางสถานทูตสวีเดนได้มอบหมายให้ศูนย์ VFS Global เป็นผู้รับยื่นเอกสาร ดังนั้นคุณจึงต้องจองคิวนัดหมายทำวีซ่าสวีเดนออนไลน์เสียก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เข้าเว็บไซต์ VFS Global จากนั้นคลิกปุ่ม “ทำการนัดหมายทันที”
 • หากคุณยังไม่มีบัญชี ให้ดำเนินการสมัครบัญชีเสียก่อน (VFS ของแต่ละประเทศใช้ Account แยกกัน) ยืนยันตัวตนผ่านอีเมลให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Log in เพื่อทำการนัดหมาย
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หลังจากนั้นระบบจะขึ้นวันและเวลาที่คิวว่างมาให้คุณเลือก ให้คุณเลือกวันที่จะไปทำการยื่นวีซ่า
 • VFS จะมีบริการเสริมเพื่อช่วยให้คุณยื่นวีซ่าสวีเดง่ายขึ้น เช่น บริการถ่ายรูป, บริการส่ง SMS แจ้งเตือน, บริการส่งเล่มหนังสือเดินทางถึงบ้าน หากเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Pay at VFS Center
 • หลังจากกรอกรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว ทาง VFS จะส่งใบนัดหมายไปให้คุณผ่านทางอีเมล ให้คุณพิมพ์ใบนัดออกมา ซึ่งจะต้องใช้ในวันยื่นเอกสารขอวีซ่า

สำหรับการนัดหมายยื่นวีซ่าสวีเดน จะเป็นการนัดหมายแบบเดี่ยวตามรายบุคคลเท่านั้น หากคุณเดินทางเป็นหมู่คณะจะต้องทำการนัดหมายแต่ละคนให้ครบ

4. จัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าสวีเดน

ระหว่างที่คุณกำลังรอคิววันนัดสัมภาษณ์ ให้คุณเตรียมเอกสารขอวีซ่าสวีเดนให้พร้อม เพื่อให้การทำวีซ่าสวีเดนไปด้วยความราบรื่น หากเอกสารตกหล่นจะต้องมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมทำให้เสียเวลายิ่งขึ้นไปอีก เอกสารทุกแผ่นจะต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย สำหรับใครที่สงสัยว่าเอกสารขอวีซ่าสวีเดนต้องใช้อะไรบ้าง? เราจะให้ข้อมูลเอกสารที่ต้องเตรียมดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มขอวีซ่าสวีเดน ซึ่งได้จากการดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ของสถานทูต ให้คุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนำไปยื่นเอกสาร
 • เช็กลิสต์เอกสารสำคัญประกอบการยื่นขอวีซ่า ให้ดาวน์โหลดและพิมพ์ออกมา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และติ๊กช่องเอกสารที่คุณเตรียมเอาไว้
 • รูปถ่ายสีประกอบการขอวีซ่าสวีเดน ขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. สูง 4.5 ซ.ม. จำนวน 1 ใบ พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น หรือมีเครื่องประดับบดบังใบหน้า
 • หนังสือเดินทาง (passport) เล่มปัจจุบัน เหลือระยะเวลาก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน พร้อมถ่ายสำเนามาด้วย 1 ชุด หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้พกติดมาด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ทำวีซ่าสวีเดน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนาใบหย่าร้าง (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Bank Statement) ไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยจะต้องมีเงินในบัญชีเพียงพอต่อการพักอาศัยอยู่ในสวีเดน หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
 • หลักฐานการทำงาน หากเป็นงานประจำบริษัทหรือหน่วยงานให้ใช้จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และจำนวนวันที่หยุดงาน หากเป็นเจ้าของธุรกิจให้ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง ที่มีความคุ้มครองใยวงเงิน 30,000 ยูโรขึ้นไป

เอกสารยื่นวีซ่าสวีเดนเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน

 • หลักฐานการจองโรงแรมที่พักในประเทศสวีเดน โดยวันพักจะต้องตรงกับวันที่เดินทางพอดี อย่าแคนเซิลการจองโรงแรมจนกว่าวีซ่าจะผ่าน
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • แผนการเดินทาง (Itinerary) โดยระบุรายละเอียดการเดินทางแต่ละสถานที่พอสังเขป เช่น วิธีเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว เมืองที่พำนัก ตารางเวลาเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละวัน เป็นต้น
 • ตั๋วเข้าชมกิจกรรม นิทรรศการ หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้จองไว้ (ถ้ามี)

เอกสารขอวีซ่าสวีเดนเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยียน

 • แบบฟอร์มการเชิญที่ออกโดยผู้พักอาศัยในสวีเดน (แบบฟอร์ม 241011)
 • หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ขอวีซ่า เช่น รูปถ่ายคู่ ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการแชท หรือ VDO Call คุยกัน เป็นต้น
 • หน้าหนังสือเดินทางของผู้เชิญ ในกรณีที่เคยเดินทางมาประเทศไทย

เอกสารขอวีซ่าสวีเดนเพิ่มเติม กรณีที่ขอวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญธุรกิจฉบับจริง ที่เชิญโดยบริษัทคู่ค้าที่ประกอบการอยู่ในประเทศสวีเดน
 • ใบรับรองการทำงานที่ออกโดยบริษัท โดยต้องระบุตำแหน่ง เงินเดือน ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
 • ใบเชิญประชุม หรือร่วมงานแสดงสินค้า (กรณีที่เดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้า)
 • statement ย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารยื่นวีซ่าสวีเดนเพิ่มเติม กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • ใบสูติบัตรของผู้ขอวีซ่า พร้อมสำเนา
 • กรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ให้ใช้หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย (สำนักงานเขต/อำเภอ)

วีซ่าสวีเดน

5. เดินทางไปยื่นเอกสารทำวีซ่าสวีเดนที่ศูนย์ VFS Global

เมื่อถึงวันและเวลานัดหมายยื่นเอกสาร ให้คุณเดินทางไปศูนย์ยื่น VFS Global ที่ อาคารเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร แนะนำให้คุณเดินทางมาถึงก่อนเวลานัดประมาณ 15 – 30 นาที เพราะหากมาช้าและเลยเวลานัดไปแม้เพียงเล็กน้อย คุณจะต้องทำเรื่องยื่นนัดเวลาใหม่ เมื่อถึงคิวของคุณก็ให้ไปยื่นเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารของคูณเบื้องต้น หากไม่มีอะไรติดขัด ทางเจ้าหน้าที่ VFS จะดำเนินการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์คือการสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือ (กรณีที่เคยเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์มาแล้วก็ไม่ต้องเก็บใหม่)

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทาง VFS Global จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการเป็นเงินสด ตามราคาดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่เสีย 80 ยูโร (ประมาณ 3,040 บาท), เด็กอายุระหว่าง 6 – 12 ปี เสีย 40 ยูโร (ประมาณ 1,520 บาท), เด็กอายุระหว่าง 0 – 5 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ค่าบริการ VFS Global ราคา 570 บาท ซึ่งผู้ขอวีซ่าสวีเดนทุกช่วงอายุจะต้องเสียราคานี้เท่ากัน

ทั้งนี้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าสวีเดนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา และค่าบริการเมื่อชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี ทั้งนี้คุณสามารถเช็กราคาค่าธรรมเนียมขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนได้ที่เว็บไซต์ VFS Global โดยตรง

หลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว ทาง VFS จะเป็นผู้นำเอกสารไปยื่นให้กับทางสถานทูตสวีเดนพิจารณาคำขอวีซ่าของคุณ ซึ่งสถานทูตจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ

6. รอผลทำวีซ่าสวีเดนและรับเล่มหนังสือเดินทางคืน

หลังจากสถานทูตพิจารณาคำร้องของวีซ่าเสร็จสิ้นแล้ว ทางสถานทูตจะส่งอีเมลแจ้งผลการยื่นวีซ่าให้กับคุณ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกคุณสามารถสมัครรับแจ้งผลขอยื่นวีซ่าผ่านทาง SMS ได้ (มีค่าใช้จ่าย) หรือสามารถติดตามสถานะของใบคำร้องขอวีซ่าสวีเดนผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ สำหรับการตรวจสอบสถานะยื่นวีซ่า ให้กรอก Reference Number และวันเกิดของคุณ พร้อมใส่ตัวอักษรแคปช่า ทางระบบก็จะแจ้งผลการยื่นคำร้องของคุณ

หลังจากผลคำร้องขอวีซ่าออกแล้ว คุณสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนได้ที่ศูนย์ยื่น VFS Global หรือเพื่อความสะดวกคุณสามารถซื้อบริการเพิ่มให้ทางศูนย์รับยื่นส่งเล่มหนังสือเดินทางผ่านไปรษณีย์ตามที่อยู่ของคุณก็ได้เช่นกัน

คำถามที่คนที่หลายคนมักสงสัยเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าสวีเดน

วีซ่าสวีเดน

หลังจากที่ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่าสวีเดนไปแล้ว หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำวีซ่า เช่น หากทำวีซ่าสวีเดนไม่ผ่านต้องทำอย่างไร? หากทำเรื่องขอวีซ่าสวีเดนต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่? เราจะรวบรวมคำตอบมาให้ พร้อมกับนำเสนอข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าสวีเดนเพิ่มมาให้ด้วย

ควรยื่นขอทำวีซ่าสวีเดนกี่วันก่อนการเดินทาง?

โดยปกติแล้วทางสถานทูตสวีเดนจะใช้เวลาพิจารณาวีซ่าของคุณประมาณ 15 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แต่โดยรวมแล้วคุณต้องเผื่อเวลาในการยื่นวันนัดกับทาง VFS Global ซึ่งช่วงที่คุณขอวีซ่าทาง VFS อาจไม่มีคิวว่างเลย รวมถึงต้องเผื่อเวลาสำหรับกรณีเอกสารไม่ครบหรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม เผื่อเวลารวบรวมเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณควรเริ่มต้นทำเรื่องขอวีซ่าสวีเดนประมาณ 2 เดือนก่อนวันเดินทางจริง เพื่อเผื่อเวลาในกรณีที่มีเหตุไม่คาดวันเกิดขึ้นนั่นเอง

ขอวีซ่าสวีเดน ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

เงินในบัญชีเป็นหลักฐานสำคัญต่อการยื่นวีซ่าสวีเดนเป็นอย่างยิ่ง เพราะทางสถานทูตจะพิจารณาสถานะความน่าเชื่อถือจากประวัติทางการเงินของคุณ สำหรับใครที่สงสัยว่าการขอวีซ่าสวีเดนต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นั้น เราแนะนำว่าควรมีเงินในบัญชีให้สอดคล้องกับจำนวนวันเดินทาง ยิ่งเดินทางพักอาศัยในสวีเดนนานก็ควรมีเงินติดบัญชีมากขึ้น เนื่องจากสวีเดนเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในยุโรป เราจึงขอแนะนำว่าหากคุณเดินทางไปสวีเดน ไม่เกิน 7 วัน ควรมีเงินในบัญชีประมาณ 120,000 – 150,000 บาท และหากพักอาศัยนานกว่านั้นควรจะมีเงินในบัญชีเพิ่มเติมประมาณ 6,000 บาท ต่อวัน

ข้อแนะนำคือรายการเดินบัญชีของคุณควรมีการเข้า-ออก อย่างเป็นธรรมชาติ อย่าโอนเงินก้อนใหญ่เข้ามาก่อนขอวีซ่าเพียงก้อนเดียว เพราะทางสถานทูตอาจเข้าใจว่าเป็นการโอนเงินเพื่อให้ผ่านวีซ่าเท่านั้น

ขอวีซ่าสวีเดนไม่ผ่าน เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง?

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมขอวีซ่าสวีเดนไม่ผ่าน ทั้ง ๆ ที่มีเงินในบัญชีเยอะ และมีเอกสารรับรองการเงินอย่างมั่นคง ซึ่งคำตอบก็คือทางสถานทูตนั้นให้ความสำคัญกับที่มาที่ไปของแหล่งการเงินของคุณด้วย! หากคุณมีเงินในบัญชีเยอะแต่ไม่สามารถระบุที่มาของแหล่งเงินได้ มีเงินแต่ไม่มีการประกอบอาชีพ มีเอกสารทางการเงินมากมายแต่รายละเอียดคลุมเครือ เอกสารทางการเงินไม่มีความสมเหตุสมผล มีการโอนเงินก้อนใหญ่รวมเข้ามาในบัญชีเดียวเพื่อขอวีซ่า ทางสถานทูตก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอวีซ่าแม้ว่าคุณมีเงินมากแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นเราแนะนำให้คุณเตรียมหลักฐานทางการเงินตามข้อเท็จจริง เอกสารมีข้อมูลเชื่อมโยงกันอย่างสมเหตุสมผล สามารถระบุที่มาของแหล่งเงินได้ เนื่องจากทางสถานทูตจะจะดูความน่าเชื่อถือทางการเงินมากกว่าจำนวนเงินของคุณ

ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจทำให้การขอยื่นวีซ่าสวีเดนของคุณถูกปฏิเสธก็คือ หน้าที่ทางการเงินไม่มั่นคง สถานะของผู้ขอวีซ่าไม่มีภาระหรือข้อผูกมัดที่จะกลับเข้ามาในไทย ผู้ข้อวีซ่าเป็นผู้หญิงและเดินทางคนเดียว เอกสารขอวีซ่าไม่ครบ การยื่นขอทำวีซ่าสวีเดนผิดวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่แท้จริง เป็นต้น

วีซ่าสวีเดน

ขอวีซ่าสวีเดนไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตฝ่ายเดียว ไม่ได้ขึ้นกับทางตัวแทนศูนย์ยื่นหรือทางเอเจนซี่ช่วยคุณยื่นวีซ่า ในกรณีที่คุณทำวีซ่าไม่ผ่านทางสถานทูตจะระบุสาเหตุที่วีซ่าไม่ผ่านแนบมาด้วย ซึ่งให้คุณเตรียมเอกสารชุดใหม่ให้พร้อมเพื่อเป็นข้อมูลเสริมกลับไปชี้แจ้งให้สถานทูตทราบอีกครั้ง ว่าคุณมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสวีเดนด้วยความบริสุทธิ์ใจ หากเสร็จสิ้นแล้วจะเดินทางมาไทยตามกำหนด ทั้งนี้คุณจะมีทางเลือกอยู่ 2 กรณี ได้แก่

 1. ทำเรื่องอุทธรณ์วีซ่าสวีเดน เพื่อให้ทางสถานทูตพิจารณาคำร้องวีซ่าของคุณใหม่ ซึ่งวิธีนี้คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และไม่ต้องยื่นนัดส่งเอกสารกับทางตัวแทนอีกรอบ แต่การอุทธรณ์วีซ่าจะใช้ระยะเวลานาน ซึ่งอาจไม่ทันเวลาที่คุณจะเดินทาง
 2. ทำเรื่องยื่นวีซ่าสวีเดนใหม่ โดยเป็นการเริ่มใหม่ตั้งแต่นัดจองคิวยื่นเอกสารกับทาง VFS Global ไปจนถึงการเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าอีกครั้ง สำหรับการยื่นวีซ่าใหม่นั้นจะได้รับความนิยมมากกว่า เพราะใช้เวลาน้อยกว่าการทำเรื่องอุทธรณ์วีซ่า

Artralux ขอแนะนำว่าอย่ายื่นอุทธรณ์หรือยื่นวีซ่าใหม่โดยใช้เอกสารชุดเดิมไม่มีเอกสารใหม่แนบมาเพิ่มเติมเด็ดขาด เพราะมีโอกาสสูงที่สถานทูตจะปฏิเสธคำร้องขอวีซ่าของคุณกลับมาเช่นเดิม

ทำเรื่องยื่นวีซ่าสวีเดน ยากไหม?

การทำวีซ่าวีเดนนั้นเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเชงเก้น กล่าวคือทำวีซ่าสวีเดนนั้นไม่ยากหากมีการเตรียมการที่ดี ทั้งนี้การยื่นวีซ่าสวีเดนจะยื่นแต่เพียงเอกสารผ่านตัวแทนอย่าง VFS Global เท่านั้น ไม่ได้มีการสัมภาษณ์แต่อย่างใด ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจเช็กแบบฟอร์มขอวีซ่าสวีเดน รวมถึงเอกสารขอวีซ่าสวีเดนให้ดีก่อนการยื่น หากมีจุดไหนที่สงสัยก็ให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีเสียก่อน หรือสามารถดูตัวอย่างตัวอย่างการกรอกวีซ่าสวีเดนได้ที่หัวข้อด้านบน

ถ้าคุณลองพยายามยื่นวีซ่าสวีเดนออนไลน์ด้วยตัวเองแล้วแต่ยังพบว่ายากเกินไป แนะนำว่าให้ติดต่อมาหาเรา Artralux เลย เพราะเรามีบริการช่วยคุณยื่นวีซ่าประเทศสวีเดน วีซ่าเชงเก้น รวมถึงวีซ่าประเทศอื่น ๆ เรามีประสบการณ์ขอวีซ่ามาอย่างยาวนานจากทีมงานมืออาชีพ เราจะเริ่มช่วยคุณตั้งแต่ให้คำปรึกษาแนะนำในการยื่นวีซ่า ช่วยรวบรวมเอกสารสำคัญ แปลเอกสาร กรอกข้อมูลนัดยื่นวีซ่าสวีเดนออนไลน์กับ VFS Global คอยติดตามผล และรับเล่มวีซ่าคืนให้กับคุณถึงบ้าน หากสนใจสามารถติดต่อมาหาเรา Artralux ได้เลย

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)  

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า