ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว Amusing Summer in Tokyo

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

สัมผัสบรรยากาศแบบพื้นเมืองแสนสงบสุข ณ เมืองโอเมะ

ลิ้มลองอาหารแบบพื้นเมืองสุดพิเศษที่ร้าน KUROCHAYA

นำชมกระบวนการบ่มสาเก พร้อมชิมสาเกเลิศรสท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ณ โรงบ่มสาเกซาวะโนอิ

ปลดพันธนาการแห่งความเหนื่อยล้าแบบเต็มที่ได้ที่

TOKYO DISNEYSEA สวนสนุกเครือดีสนีย์ริมทะเลที่แรกและที่เดียวในโลก

เที่ยว กิน ช้อปปิ้ง แบบจัดเต็ม มีเท่าไหร่ ใส่หมด ไม่มีกั๊ก

ที่ย่านช้อปปิ้งอันเลื่องชื่อใจกลางกรุงโตเกียว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โตเกียว (ท่าอากาศยานนาริตะ)
 • 20.00 น. คณะเช็กอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ณ ท่าอากาศยาน
 • 23.50 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG644 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที)

Day 2
โตเกียว – โยโกฮามา – พิพิธภัณฑ์ราเม็งโยโกฮามา – โยโกฮามา สกาย การ์เดน – ช้อปปิ้งย่านโมโตะมาจิ – ไชนาทาวน์
 • 08.10 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • คณะเดินทางสู่ เมืองโยโกฮามา (YOKOHAMA)  (ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) นำชมและถ่ายภาพ NISSAN GLOBAL HEADQUARTER GALLERY ศูนย์จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของ NISSAN แบรนด์รถยนต์ชื่อดังของญี่ปุ่นตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ไปจนถึงโชว์รูมที่จัดแสดงรถยนต์ NISSAN ตั้งแต่รุ่นธรรมดาไปจนถึงซุปเปอร์คาร์อย่าง NISSAN SKYLINE GTR SERIES หลังจากนั้นนำท่านชมและถ่ายภาพ พิพิธภัณฑ์ราเม็งโยโกฮามา (SHIN-YOKOHAMA RAMEN MUSEUM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 เป็นสวนสนุกในรูปแบบของ “ธีมอาหาร” แห่งแรกในโลก เมื่อท่านมาย์อนที่แห่งนี้ ท่านจะได้เพลินเพลินและดื่มด่ำไปกับรสชาติอันล้ำลึกของราเม็งและอาหารขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมในญี่ปุ่น นอกจากนี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงความคลาสสิคของ 9 ร้านราเม็งต้นตำรับชื่อดังของญี่ปุ่นที่ถอดแบบมาตั้งในพิพิธภัณฑ์ ราวกับยกร้านนั้นมาตั้งจริงๆ
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำชมและถ่ายภาพ ตึกโยโกฮามา สกาย การ์เดน (YOKOHAMA SKY GARDEN) จุดชมทิวทัศน์ที่สูงที่สุดในโยโกฮามา ด้วยลิฟต์ความเร็วสูงของตึกนี้ ทำให้ท่านสามารถไปถึงจุดชมทิวทัศน์ชั้น 69 ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 40 วินาทีเท่านั้น บนชั้น 69 นั้น ท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองโยโกฮามาได้แบบ 360 องศา
  ยิ่งถ้าเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นโตเกียวและฟูจิซังได้จากโยโกฮามาเลยทีเดียว ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ ถนนคนเดินโมโตมาจิ (MOTOMACHI SHOPPING STREET) ระยะทาง 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ไชนาทาวน์ (YOKOHAMA CHINATOWN) เพื่อรับประทานอาหารค่ำเลิศรส
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก THE SQUARE HOTEL YOKOHAMA MINATOMIRAI 4* หรือเทียบเท่า

Day 3
โยโกฮามา – คามาคุระ – สถานีรถไฟคามาคุระ – โอเมะ – โรงบ่มสาเก ซาวะโนอิ – ฮาจิโอจิ
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมหลังมื้ออาหาร คณะเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ (KAMAKURA) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำชมและถ่ายภาพ สถานีรถไฟคามาคุระ (KAMAKURAKOKOMAE) สถานีรถไฟที่คึกคักที่สุดในเมือง มีจุดถ่ายภาพที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ คือ บริเวณสามแยกใกล้ๆกับตัวสถานี โดยทำการถ่ายภาพแบบมุม Perspective มีทะเลและท้องฟ้าแสนสวยงามเป็นฉากหลัง โดยสามแยกนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เนื่องจากที่นี่ได้เป็นฉากหลังของเพลงเปิดอนิเมะชื่อดังตลอดกาลเรื่อง SLAM DUNK อนิเมะบาสเก็ตบอลที่ใครๆก็รู้จักนั่นเอง
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KUROCHAYA พิเศษ บริการอาหารกลางวันแบบอาหารพื้นเมืองสุดตระการตาท่ามกลางธรรมชาติ
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร คณะเดินทางสู่ เมืองโอเมะ (OME) (ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) นำชมและถ่ายภาพ โรงบ่มสาเกซาวะโนอิ (SAWANOI OZAWA SAKE BREWERY) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1702 อยู่ในย่านโอกุทามะ ชื่อแบรนด์ “ซาวะโนอิ” นั้น มีต้นแบบมาจากตำแหน่งที่ตั้งของโรงบ่ม คือ ย่านซาวาอิ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของแหล่งน้ำอันแสนบริสุทธิ์ โรงบ่มสาเกแห่งนี้มีประวัติและชื่อเสียงอันโด่งดังมายาวนานกว่า 300 ปี จนได้ชื่อว่าเป็นโรงบ่มสาเกที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวเลยทีเดียว พิเศษ ให้ท่านได้ซิมสาเกโอซาวะสุดคลาสสิค ที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 300 ปี นำชมและถ่ายภาพ เมืองเก่าโอเมะ (OME OLD TOWN) เมืองเล็ก ๆ ในเขตโตเกียวตะวันตกที่เกิดจากการรวมหมู่บ้านขนาดเล็กหลายหมู่บ้านเข้ากับโอเมะเดิม ให้ท่านได้เดินชมความงดงามและดื่มด่ำกับธรรมชาติรอบเมืองโอเมะ จากนั้น คณะเดินทางสู่ เมืองฮาจิโอจิ (HACHIOJI) (ระยะทาง 19 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านทำกิจกรรมภายในที่พัก เดินเล่นชมบรรยากาศรอบๆและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ชาบู ชาบู แสนอร่อย
 • ที่พัก KEIO PLAZA HACHIOJI – EXECLUTIVE STANDARD ROOM 4* หรือเทียบเท่า

Day 4
ฮาจิโอจิ – โตเกียวดิสนีย์ซี แบบเต็มวัน
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังมื้ออาหาร คณะเดินทางสู่ โตเกียวดีสนีย์ซี (TOKYO DISNEYSEA) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ให้ท่านได้ปลดปล่อยพันธนาการแห่งความเหนื่อยล้าและความเครียดจากการทำงานกันอย่างเต็มที่ ณ สวนสนุกริมทะเลของดีสนีย์ที่แรกและที่เดียวในโลก ท่านจะได้พบกับบรรดาตัวละครจากภาพยนต์และซีรีย์ต่างๆของเครือดีสนีย์มากมาย ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับสวนสนุกแห่งนี้กันจุใจแบบเต็มวัน
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร ให้ท่านได้สนุกสนานภายในสวนสนุกกันต่อจนเต็มอิ่ม ได้เวลาสมควร นำคณะเดินทางสู่ ย่านกินซา (GINZA) นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านทำกิจกรรมภายในที่พัก เดินเล่นชมบรรยากาศรอบๆและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก DAIWA ROYNET HOTEL GINZA 4* หรือเทียบเท่า

Day 5
โตเกียว – ตลาดปลาสึกิจิ – อากิฮาบาระ – ชินจุกุ
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังมื้ออาหาร นำชมและถ่ายภาพ ตลาดปลาสึกิจิ (TSUKIJI FISH MARKET) หนึ่งในตลาดปลาที่มีชื่อเสียงที่ในญี่ปุ่น ภายในตลาดนั้น เป็นแหล่งรวมของอาหารทะเลแบบสดๆมากมาย ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. มีทั้งร้านอาหารทะเลแบบทำสำเร็จสามารถนั่งทานได้ภายในร้านและอาหารทะเลแบบสดๆ ส่งตรงจากทะเลญี่ปุ่นเลยทีเดียว หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ย่านอากิฮาบาระ (AKIHABARA) ระยะทาง 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที ย่านช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่า “แดนศักดิ์สิทธิ์ของสาวกอนิเมะ” เป็นย่านช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอนิเมะ ไอดอล และเกมต่างๆให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย และจุดขายของย่านช้อปปิ้งนี้ ที่มาเยือนแล้วพลาดไม่ได้ คือ เมดคาเฟ่สุดน่ารัก และ การหมุนตู้กาชาปองนั่นเอง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร คณะเดินทางสู่ ย่านชินจุกุ (SHINJUKU) ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโตเกียว ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้าน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ บริการอาหารค่ำแบบ ปิ้งย่างยากินิคุ ระดับพรีเมียม
 • ที่พัก DAIWA ROYNET HOTEL GINZA 4* หรือเทียบเท่า

Day 6
โตเกียว – โอไดบะ – กรุงเทพฯ
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังมื้ออาหาร คณะเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (ODAIBA) (ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) หลังจากนั้นนำคณะถ่ายภาพคู่กับ ยูนิคอร์น กันดั้ม (UNICORN GUNDAM – RX-0) หากท่านเคยมาเยือนย่านโอไดบะมาก่อน ท่านจะจำได้ดีว่าในอดีต จะมีโมเดลหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่หน้าห้าง DIVERCITY TOKYO PLAZA นั่นคือ กั้นดั้ม RX-78-2 นั่นเอง แต่ปัจจุบันได้ทำการปลดหุ่นตัวนี้ออกแล้ว ในปี ค.ศ. 2017 ยุนิคอร์น กันดั้ม ได้เข้ามาแทนที่ ด้วยความสูง 17 เมตร (ไม่นับบริเวณปลายเขา) ตามขนาดจริงถอดมาจากอนิเมะ โดยลักษณะเด่นของหุ่นยนต์รุ่นนี้ คือ การแสดงแสง สี เป็นการเปลี่ยนจาก UNICORN MODE เป็น DESTROY MODE ที่มีแสงสีแดง และเปลี่ยนเป็น PSYCHOFRAME MODE ที่เป็นแสงสีเขียว การแสดงแสงสีนั้นจะมีทั้งหมด 4 รอบ คือ 11.00 น., 13.00 น., 15.00 น. และ 17.00 น. โดยแต่ละรอบให้เตรียมกล้องไว้ก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนโหมดจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเกราะด้วยนั่นเอง จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 13.30 น. หลังมื้ออาหาร คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • 14.30 น. คณะทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานนาริตะ 
 • 17.25 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG677 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 20 นาที โดยประมาณ)
 • 21.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า