Grand Greece

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

เที่ยวกรีซสถานที่เที่ยวไฮไลท์มากมาย

เยี่ยมชม Temple of Apollo ที่มีวิวหุบเขาสุดอลังการ

เยือน Meteora Rocks ชมวิหารบนยอดเขาสวยงามราวกับวิหารสวรรค์

ตะลึงตากับ วิหารเอเธนส์ หนึ่งใน Unseen ของประเทศกรีซ

แวะเที่ยวเกาะมิโคนอสชมหอคอยกังหันที่เรียงรายอยู่บนเกาะ

เพลิดเพลินกับเกาะซานโตรินี่สถานที่เที่ยวพักผ่อนชื่อดัง

ช้อปปิ้งจุใจกับแหล่งช้อปปิ้งมากมายภาย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – โดฮา
 • 18.00 น. เช็คอินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Q สายการบินกาตาร์ (Qatar Airways)
 • 21.05 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด โดย สายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR833 (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง)
 • 23.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด รัฐกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day 2
โดฮา – กรีซ – อะราโฮวา – เดลฟี่ – คาลัมบ้ากา
 • 01.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที)
 • 06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเอเธนส์ ประเทศกรีซ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศกรีซ ช้ากว่า ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ออกเดินทางสู่ อะราโฮวา (Arachova) เมืองตากอากาศที่สำคัญของกรีซ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาพานาซอสเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขา และมีชื่อมากขึ้นเนื่องจากเป็นฉากถ่ายทำ ในซีรีย์ Descendants of the sun (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดลฟี่ (Delphi) เมืองศูนย์กลางของโลก เป็นทั้งสถานที่ทางโบราณคดีและเมืองในกรีซ เดลฟีเป็นสถานที่สำหรับไพเธียหรือโหรเดลฟี่ (Delphic oracle) ที่สำคัญที่สุดในโลกกรีกโบราณ เพราะเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการสักการะเทพอพอลโล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที) เยี่ยมชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ตั้งอยู่ที่เมืองเดลฟี่ นับว่าเป็นวิหารสไตล์ดอริกที่เก่าแก่ที่สุด เเละมีความเก่าเเก่มากกว่า 2000 ปี จึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่ท่องเที่ยวที่่ต้องการมาชมความงดงามของอารยธรรมกรีกโบราณ มีความสวยงามและตระการตาเป็นอย่างยิ่ง วิหารอพอลโล ในปัจจุบันนั้นเเม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังเเต่ก็ยังคงความสวยงามเเละน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะวิหารถูกสร้างขึ้นมาในยุคกรีกเรืองอำนาจ เเละเป็นวิหารสำหรับบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของกรีกก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นโบสถ์ของไบแซนไทน์ ในเวลาต่อมา หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ คาลัมบาก้า (Kalambaka) เมืองประวัติศาสตร์ในเขตจังหวัด Trikala ตอนกลางของประเทศกรีซดินแดนแห่งเทพปกรนัม  เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงเก่าแก่มา  ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่10และถือว่าเป็จุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญทั่วโลกมาเนิ่นนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Davani Meteora 4* หรือเทียบเท่า

Day 3
คาลัมบ้ากา – เมทีโอร่า – อนุสรณ์กษัตริย์ลีออนิดัส – เอเธนส์
 • เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมทีโอร่า (Meteora Rocks) อารามศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขา Meteora  ซึ่งมีความสูงประมาณ 245 เมตร อารามบนยอดเขาหินเหล่านี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เมื่อจักรวรรดิไบแซนไทน์ถูกรุกรานจากพวกเติร์ก บรรดานักบวชภายใต้การนำของ Athanasios Koinovitis เห็นว่าทำเลบนผาหิน ยากต่อการบุกโจมตีของพวกเติร์ก และช่วยให้เขามุ่งมั่นในศาสนา เพราะการสร้างอารามนี้ก็เพื่อจะได้เข้าใกล้พระเจ้าอีกด้วย มีการสร้างอารามมีทั้งสิ้น 24 อาราม ซึ่งทั้งหมดเข้าถึงได้ด้วยยการปีนป่ายบันไดเชือก และกว้านที่ชักขึ้นลงเท่านั้น ทำให้ตัวอารามและเหล่านักบวชรอดพ้นจากการโจมตีจากพวกเตริก์ที่เข้ามารุกรานทางด้านเหนือของประเทศได้
 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารแวะเยี่ยมชม อนุสรณ์กษัตริย์ลีออนิดัส (The statue of Leonidas) สร้างขึ้นในปี 1955 เป็นอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงกษัตริย์ลีออนิดัส 
 • หลังจากมื้ออาหาร เดินทางสู่ เมืองเอเธนส์ (Athens) เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซ เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีช่วงระยะเวลามากกว่า 3,400 ปี และมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ประมาณช่วงสหัสวรรษที่ 11 และ 7 ก่อนคริสตกาล ในช่วงยุคคลาสสิกของ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Athens Stanley Hotel 4* หรือเทียบเท่า

Day 4
แหลมซูเนียน – วิหารเทพโพไซดอน – จัตตุรัสซินตักมา – สนามกีฬาโอลิมปิค – อโครโปลิส
 • เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. เดินทางสู่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่งดงามเหนือท้องทะเลอีเจียน เยี่ยมชม วิหารเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) เป็นหนึ่งในวิหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศกรีซ ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูงจุดเด่นของวิหารเทพโพไซดอนแห่งนี้ก็คือ สามารถมองเห็นวิวทะเลอีเจียนในอ่าว Saronic อันงดงามได้ วิหารเทพโพไซดอนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ตัววิหารเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 440 ถึงปี 444 ก่อนคริสตศักราช มีลักษณะเป็นเสาหินอ่อนสีขาว 42 ต้น สูง 6 เมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)
 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 • หลังมื้ออาหารเดินทางกลับ เอเธนส์ (Athnes) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) นำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) จุดนี้เป็นที่ตั้งของอาคารที่ทำการรัฐบาล ไฮไลท์ที่นี่ก็คือ ในทุกๆ ชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนการ์ดทหารกรีกที่ใส่ชุดโบราณเข้าเวรเฝ้าประจำหน้าอาคาร เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนกะประจำ จะออกท่าทางเปลี่ยนการ์ดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดความสนใจของเหล่านักท่องเที่ยว ตัวอาคารสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สร้างโดยจักรพรรดิ เฮรอด อัตติคุส ในปี ค.ศ.143
 • นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s arch) เป็นซุ้มประตูแห่งชัยชนะที่ตั้งอยู่ภายในระยะที่สามารถเดินได้จากจัตุรัส Syntagma ก่อสร้างเมื่อ 131 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อเฉลิมฉลองการมาถึงของจักรพรรดิเฮเดรียนแห่งโรมัน และเพื่อขอบคุณพระองค์สำหรับความดีของเขาที่มีต่อเมือง จากนั้นเยี่ยมชม สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน (Panathenaic Olympic Athens) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896
 • หลังจากนั้นเยี่ยมชม อโครโปลิส (Acropolis) นครบนเขาสูงอันยิ่งใหญ่อลังการ ชมวิหารพาร์เธนอน(Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น ภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตรทำด้วยงาช้างและแผ่นทองส่องแสงเรืองรอง ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิกที่งดงาม
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Athens Stanley Hotel 4* หรือเทียบเท่า

Day 5
เอเธนส์ – ท่าเรือพิเรอุส – เกาะมิโคนอส
 • เช้า รับประทานอาหาร แบบกล่อง (Box Set) หลังจากมื้ออาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือพิเรอุส (Piraeus) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 นาที) เดินทางสู่ เกาะมิโคนอส (Mykonos) โดยเรือเฟอรี่ ระหว่างทางเพลิดเพลินกับวิวทะเลอีเจียนที่สวยงาม เกาะน้อยใหญ่ และน้ำทะเลระยิบระยับ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เดินทางถึง เกาะมิโคนอส (Mykonos) นำท่านเยี่ยมชม เกาะมิโคนอส (Mykonos) หนึ่งในเกาะท่องเที่ยวยอด นิยมของประเทศกรีซและยังเป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิสเป็นเกาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนเพราะมีกิจกรรมชิลๆ มากมาย เช่น เดินเล่นริมหาด ล่องเรือยอร์ช เป็นต้น
 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร เยี่ยมชม หมู่บ้านอโนมิร่า (Ano Mera Village) ชมความงดงามหมู่บ้านสีขาวบนเนินเขาสีทอง ตัดกับสีของต้นไม้ เป็นสถานที่เงียบสงบที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวท้องถิ่นมายาวนานและยังใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะมิโคโนส และนำท่านเยี่ยมชม Panagia Tourliani มีสถาปัตยกรรมของอารามที่น่าประทับใจ ภายนอกเป็นโดมสีขาวส่วนลานด้านนอกโบสถ์มีน้ำพุหินอ่อนที่สวยงาม 
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Manoulas Hotel Mykonos4* หรือเทียบเท่า

Day 6
เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี่ – เอีย
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังจากมื้ออาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini) โดยเรือเฟอรี่ ระหว่างทางรับชมวิวทะเลอีเจียนในยามเช้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 นาที) เดินทางถึง ซานโตรินี่ (Santorini)
 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 • หลังมื้ออาหาร นำท่านเยี่ยมชม เกาะซานโตรินี่ (Santorini) เป็นเมืองบนเกาะทางตอนใต้ของทะเลอีเจียน ประเทศกรีซ แต่เดิมเกาะนี้มีชื่อว่า ธีรา ช่วง 1,650 ปีก่อนคริสตกาล เกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ ส่งผลให้ธีราแตกออกเป็น 3 เกาะ กระแสลมยังพัดพาเถ้าภูเขาไฟไปไกลจนถึงเกาะต่าง ๆ ในละแวกใกล้เคียง พร้อมกับเกิดสึนามิถล่มเข้าด้านเหนือของเกาะครีต ทำลายต้นไม้บ้านเรือน ทำให้เกาะทั้งเกาะจมทะเลในชั่วข้ามคืน ส่งผลให้อารยธรรมมิโนอันเป็นอันล่มสลาย
 • จากนั้นเดินทางสู่ เอีย (Oia) เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่บนขอบด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะซานโตรินี โดย Oia Village มีเอกลักษณ์คือสถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกอันโดดเด่นตามอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาวโพลน ที่มีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก และในช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกเอียจะกลายเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดบนเกาะ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Santorini Elgreco 4* หรือเทียบเท่า

Day 7
ภูเขาไฟซานโตรินี่ – กระเช้าไฟฟ้า – ขี่ลาชมเมือง – หาดทรายสีแดง – ช้อปปิ้งถนนฟีร่า
 • เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบภูเขาไฟซานโตรินี่ (Volcano Santorini) หลุมภูเขาไฟขนาดใหญ่ อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวหลังจากการประทุ  
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ  เพราะสามารถชมวิวเมืองซานโตรินี่ ฟีร่า และรวมถึงวิวทะเลอีเจียนด้วย หรือจะเลือก ขี่ลา (Ride Donkey) หนึ่งในพาหนะเก่าแก่ของชาวกรีก สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมเมือง เยี่ยมชม หาดทรายสีแดง (Red Beach) เป็นที่เที่ยวยอดนิยมมากที่สุดบนเกาะ หาดทรายที่มีสีแดงโดดเด่น และหินสีดำเป็นบางจุด ที่นี่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เป็นที่ขอแต่งงานเนื่องด้วยวิวและความสวยงามของสีหาด เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความโรแมนติก
 • นำท่านเดินเล่น Golden Street Fira ถนนที่ปูด้วยหินขาวเรียงรายงดงาม ประกอบกับอาคารสีขาว ตรอกซอกซอยที่เรียงรายด้วยร้านค้ามากมาย ให้ท่านเลือกซื้อ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Santorini Elgreco 4* หรือเทียบเท่า

Day 8
เกาะซานโตรินี่ – เอเธนส์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซานโตรินี่ (Santorini Airport) เพื่อทำการเช็คอินไฟล์ตบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
 • 12.05 น. ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ (Athens) โดยสายการบิน Ryanair Airlines เที่ยวบิน FR1237 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)
 • 12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเอเธนส์ (Athens Airport)
 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร นำท่านเดินเล่น ณ เออร์มู สตรีท  (Ermou Street) ถนนช้อปปิ้งที่มีความหรูหรา รวมถึงร้านแบรนด์เนมให้เลือกจับจ่ายมากมาย และยังมีร้านกาแฟให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Athens Stanley Hotel 4*  หรือเทียบเท่า

Day 9
หมู่บ้านปราก้า – McArthur Glen Designer Outlet Athens – โดฮา
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านปราก้า (Plaka Village) ย่านเมืองเก่าที่มีสีสันของเมืองเอเธนส์ มีร้านค้ามากมายทั้งสินค้าแบรนด์เนม ร้านค้าริมทางเดิน ซึ่งเคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้ มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึง เอเธนส์ ในอดีต ที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี
 • กลางวัน รับประทานอาหาร
 • หลังจากนั้น อิสระตามอัธยาศัย ณ เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้ง ณ McArthur Glen Designer Outlet Athens ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, VERSACE, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER และอื่นๆ อีกมากมาย
 • 15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเอเธนส์ (Athens Airport) เพื่อทำการเช็คอินไฟล์ตบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)
 • 19.40 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด โดย สายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR208 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาที)

Day 10
โดฮา – กรุงเทพฯ
 • 00.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด รัฐกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • 01.20 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR836 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 35 นาที)
 • 12.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***รายการนำเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า