ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว Japan Alps The Diamond Pearl of Spring 1

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

ชมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวเมืองทาคายามะ ณ ย่านเมืองเก่าทาคายามะ

ชมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวเมืองทาคายามะ ณ ถนนซันมะจิสึจิ ย่านเมืองเก่าทาคายามะ

สัมผัสประสบการณ์สุดตระการตาไปกับ กำแพงหิมะสูงเสียดฟ้า
ณ เส้นทาง TATEYAMA KUROBE ALPINE ROUTE เพชรเม็ดงามแห่งฤดูใบไม้ผลิ

ส่องความน่ารักของเหล่าลิงก้นแดงแช่ออนเซ็นกันอย่างสบายใจ ณ ออนเซ็นลิงจิโกคุดานิ

เที่ยว กิน ช็อปปิง แบบจัดเต็ม ที่ย่านช็อปปิงอันเลื่องชื่อ ใจกลางกรุงโตเกียว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • 21.00 น. คณะเช็กอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู หมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
Day 2
กรุงเทพฯ – นาโงยา (ท่าอากาศยานชุบุ เซนแทรร์) – ทาคายามะ – ซันมะจิสึจิ
 • 00.05 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชุบุ เซนแทร์ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทยเที่ยวบิน TG644 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 55 นาที)
 • 07.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานชุบุ เซนแทรร์ประเทศญี่ปุ่น นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • 09.00 น. นำคณะเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ (TAKAYAMA) (ระยะทาง 201 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 5 นาที)
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  พิเศษ เซตอาหารโฮบะมิโสะ เนื้อฮิดะย่างสมุนไพร กลิ่นหอม ละมุนน่าลิ้มลอง อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเมืองทาคายามะ
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำชม ถนนซันมะจิสึจิ (SANMACHISUJI) เมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นเอโดะเอาไว้เป็นอย่างดี ราวกับว่าเดินทางย้อนเวลามาอยู่ในสมัยยุคเอโดะจริงๆเลยทีเดียว
  จากนั้น นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อทำการเช็กอินและพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที่พัก
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
  ที่พัก MERCURE HIDA TAKAYAMA 4* หรือเทียบเท่า
  พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่ออนเซ็นที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 3
ทาคายามะ – ทาเทะยามะ – เส้นทาง TATEYAMA KUROBE ALPINE ROUTE – นากาโนะ
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 08.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ สถานีรถรางทาเทะยามะ (TATEYAMA STATION (ระยะทาง 97 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)
  นำคณะสัมผัสประสบการณ์สุดแสนประทับใจไปกับ เส้นทาง TATEYAMA KUROBE ALPINE ROUTE เมืองทะเลสาบแสนสวยที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาทาเทะยามะ หนึ่งในสามเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์ เป็นเส้นทางที่มีทัศนียภาพที่งดงามเหนือบรรยาย โดยไฮไลต์ของเส้นทางนี้คือ กำแพงหิมะ ที่สูงเสียดฟ้าให้ท่านได้สัมผัสถึงความหนาวเย็นท่ามกลางฤดูใบไม้ผลิ
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร ให้ท่านได้เชยชมความงดงามของทัศนียภาพของเทือกเขาทาเทะยามะกันต่อในช่วงบ่าย
  จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ เมืองนากาโนะ (NAGANO) (ระยะทาง 56.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที)
  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อทำการเช็กอินและพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที่พัก
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
  ที่พัก HOTEL METROPOLITAN NAGANO 4* หรือเทียบเท่า
Day 4
นากาโนะ – โอบุเสะ – อ็อนเซ็นลิงจิโกคุดานิ – ชิบุออนเซ็น
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองโอบุเสะ (OBUSE) (ระยะทาง 18.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
  นำชม เมืองเก่าโอบุเสะ (OBUSE OLD TOWN) เมืองเล็กๆอันเงียบสงบทางตอนเหนือของ นากาโนะ มีร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมืองและร้านขนมที่ทำจากเกาลัดเรียงรายอยู่มากมายเนื่องจาก เมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ปลูกเกาลัดที่รสชาติดีที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ออนเซ็นลิงจิโกคุดานิ (JIGOKUDANI YAEN KOEN) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
  นำชม ออนเซ็นลิงจิโกคุดานิ (JIGOKUDANI YAEN KOEN) ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเจียวชิเน็ตสึโคเอ็น เป็นสถานที่ที่ท่านสามารถเห็นการดำรงชีวิตของเหล่าฝูงลิงก้นแดงได้อย่างใกล้ชิด และไฮไลต์ของสถานที่แห่งนี้ คือ การที่เหล่าฝูงลิงก้นแดงลงมาแช่ออนเซ็นกันอย่างสบายใจ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการแช่ออนเซ็นของมนุษย์เป็นอย่างมาก
  หมายเหตุ การเข้าชม ออนเซ็นลิงจิโกคุดานิต้องใช้ระยะเวลาในการเดินเท้าประมาณ 20 นาที
  จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ ชิบุออนเซ็น (SHIBU ONSEN) (ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อทำการเช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที่พัก
  จากนั้น นำชม ชิบุออนเซ็น (SHIBU ONSEN) เมืองออนเซ็นชื่อดังในจังหวัดนากาโนะที่มีประวัติอันยาวนานและบ่อน้ำแร่ที่สวยงามพร้อมกับบรรยากาศอันเงียบสงบ
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
  ที่พัก SHIBU ONSEN KOKUYA 5* หรือเทียบเท่า
  พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่ออนเซ็นที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 5
ชิบุออนเซ็น – มัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ – โคฟุ – โคชุ ยุเมะโคจิ – ชิมไวน์พื้นเมือง – ช็อปปิง
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 08.30 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (MATSUMOTO) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
  นำชม ปราสาทมัตสึโมโตะ (MATSUMOTO CASTLE) หนึ่งในปราสาทโบราณดั้งเดิมที่ สมบูรณ์และงดงามที่สุดในญี่ปุ่น แต่สิ่งที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้แตกต่างจากปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น คือ ปราสาทมัตสึโมโตะนั้นเป็นปราสาทแบบ “ฮิราจิโระ” คือ ปราสาทที่สร้างบนพื้นราบ ทำให้เป็นปราสาทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร คณะเดินทางสู่ เมืองโคฟุ (KOFU) (ระยะทาง 99.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
  นำชม โคชุ ยุเมะโคจิ (KOSHU YUMEKOJI) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองโคฟุ ที่มีการผสมผสานความเป็นเอโดะเข้าด้วยกันถึงสามยุคสมัย คือ ยุคเมจิ, ยุคไทโฉะ และ ยุคโชวะ ส่งผลให้สถานที่แห่งนี้มีความโรแมนติกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวของมันเอง
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำา ณ ภัตตาคาร
  พิเศษ บริการท่านด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ คอร์สอาหารอิตาลี ที่มีการผสมผสานกับความเป็นญี่ปุ่นกันได้อย่างลงตัว
  ที่พัก HOTEL KASUGAI 4* หรือเทียบเท่า
  พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่ออนเซ็นที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 6
โคฟุ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮักไก – โตเกียว – ชิบุยะ – ช็อปปิง
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮักไก (OSHINO HAKKAI) (ระยะทาง 43 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)
  นำชม หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮักไก (OSHINO HAKKAI) หมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในบริเวณ ทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิ เป็นหนึ่งในจุดที่ถ่ายภาพคู่กับฟุจิซังได้สวยงามที่สุด และหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของบ่อน้ำที่ใสและบริสุทธิ์จนท่านสามารถตักดื่มได้ จนได้ชื่อว่าเป็น “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” ประจำหมู่บ้าน
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ ชิบุยะ (SHIBUYA) (ระยะทาง 118 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
  อิสระให้ท่านช็อปปิงเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ณ ชิบุยะ (SHIBUYA)
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พิเศษ บริการท่านด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิกุแบบไม่อั้น ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุดจากทั่วทั้งญี่ปุ่นเพื่อความสุขและรอยยิ้มของลูกค้า
  ที่พัก GRAND PRINCE HOTEL TANAKAWA 4* หรือเทียบเท่า
Day 7
โตเกียว – อะคาสะกะ – ศาลเจ้าโนงิ – มารุโนะอุจิ – ช็อปปิง – กรุงเทพฯ
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ย่านอะคาสะกะ (AKASAKA) (ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
  นำชม ศาลเจ้าโนงิ (NOGI-JINJA SHRINE) ศาลเจ้าใจกลางกรุงโตเกียว ภายในศาลเจ้า นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบซึ่งหากท่านเบื่อความวุ่นวายภายในเมืองใหญ่ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะหลีกนี้จะความวุ่นวายทั้งปวง
  จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ มารุโนะอุจิ (MARUNOUCHI) (ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
  อิสระให้ท่านช็อปปิงเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ณ MARUNOUCHI BRICK SQUARE
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยทางบริษัททำการจัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน
 • 14.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ (ระยะทาง 66.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
 • 15.00 น. คณะทำการเช็กอิน ณ ท่าอากาศยานนาริตะ
 • 17.25 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG677 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
 • 21.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า