ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซากา Kyoto-Osaka

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

ย้อนยุคไปสู่ยุคเฮอัน ณ เมืองเกียวโตญี่ปุ่น

สัมผัสประสบการณ์สุดตระการตาไปกับ ARTRALUX
ที่จะพาท่านย้อนยุคไปสู่ยุคเฮอัน ณ เมืองเกียวโต
อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่น

ท่านจะได้ดื่มด่ำไปกับ แสง สี และ ความสนุกสนาน กันอย่างเต็มที่
ใจกลางกรุงโอซากา ไม่ว่าจะเที่ยว กิน ช็อปปิง
ARTRALUX จัดให้คณะท่านอย่างเต็มที่ ไม่มีกั๊กแน่นอน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โอซากา (ท่าอากาศยานคันไซ)
 • 20.30 น. คณะเช็กอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู หมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 23.59 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทยเที่ยวบิน TG622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 21 นาที)

 

Day 2
โอซากา – เกียวโต – อาระชิยามะ – วัดเท็นริวจิ – ป่าไผ่อาระชิยามะ – วัดคิโยมิสึ – ถนนคนเดินซังเน็นซากะ
 • 07.20 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • 08.50 น. จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (KYOTO) (ระยะทาง 108 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
  นำชม วัดเท็นริวจิ (TENRYUJI TEMPLE) หนึ่งในห้าวัดนิกายเซ็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น เพื่อถวายให้กับองค์จักรพรรดิไดโกะที่ 4 ผู้ล่วงลับ เนื่องจากตัวโชกุนเองนั้น ทำการทรยศหักหลังองค์จักรพรรดิและทำการก่อกบฏยึดอำนาจมาไว้เป็นของตน
  จากนั้น นำชม ป่าไผ่อาราชิยามะ (ARASHIYAMA BAMBOO FOREST) ซึ่งใช้เวลาเดินจากตัววัดเพียงแค่ 10 นาทีเท่านั้น ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันน่าหลงใหลและความเงียบสงบอันน่าค้นหา ทางเราให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศและเก็บภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย หลังมื้ออาหาร นำชม วัดคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดน้ำใส” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย สาเหตุที่วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวนั้นมาจาก ลานไม้ขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารหลักซึ่งไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้างเลยแม้แต่ตัวเดียว และเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามากๆอีกด้วยจากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นและช็อปปิงซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซังเน็นซากะ (SANNENZAKA)
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก MIYAKO HOTEL KYOTO HACHIJO 4* หรือเทียบเท่า
Day 3
เกียวโต – นั่งรถลากชมเมือง – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กิอง
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ จุดบริการรถลากโบราณ (ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
  นำคณะเปิดประสบการณ์การชมมหานครโตเกียวมิติใหม่ไปกับ การนั่งรถลากโบราณชมเมือง ท่านจะได้ชมเมืองรับลมเย็นพร้อมบรรยากาศสุดโรแมนติกกันอย่างจุใจ ราวกับว่าท่านได้ย้อนเวลาไปสู่ยุคเฮอัน
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ KIMONO TEA CEREMONY MAIKOYA (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
  นำคณะสัมผัสประสบการณ์ราวกับอยู่ในยุคเฮอันไปกับ พิธีชงชาญี่ปุ่น (TEA CEREMONY) ท่านจะได้เรียนรู้และดื่มด่ำไปกับความประณีตในการชงชาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปี
  จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ กิอง (GION) (ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)
  อิสระให้ท่านเดินเล่นและช็อปปิ้งซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ณ กิอง (GION)
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พิเศษ บริการท่านด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ เซตอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม พร้อมกับการแสดงของเหล่าเกอิชาที่แสนงดงามเกินจะบรรยาย
  ที่พัก MIYAKO HOTEL KYOTO HACHIJO 4* หรือเทียบเท่า
Day 4
เกียวโต – โอซากา – ปราสาทโอซากา – ชินไซบาชิ – ช็อปปิง
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองโอซากา (OSAKA) (ระยะทาง 49 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
  นำชม ปราสาทโอซากา (OSAKA CASTLE) หนึ่งในปราสาทที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของโอซากา ตัวปราสาทกลางจะมีทั้งหมด 8 ชั้นเป็นส่วนบนพื้นดิน 5 ชั้นและชั้นใต้ดิน 3 ชั้น ถูกห้อมล้อมไปด้วยคูน้ำกำแพงหิน รวมเป็นพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร
  จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
  อิสระให้ท่านเดินเล่นและช็อปปิงซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI)
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พิเศษ บริการท่านด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิกุแบบไม่อั้น ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุดจากทั่วทั้งญี่ปุ่นเพื่อความสุขและรอยยิ้มของลูกค้า
  ที่พัก MIYAKO CITY OSAKA HOMMACHI 4* หรือเทียบเท่า
Day 5
โอซากา – อิสระช็อปปิงตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและช็อปปิงเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทได้ทำการแนะนำย่านช็อปปิงชื่อดังที่สายช็อปปิงทุกท่านห้ามพลาดดังต่อไปนี้
  อุเมดะ (UMEDA) ย่านที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในโอซากา มีร้านอาหาร แหล่งช็อปปิงให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย โดยไฮไลต์ของย่านนี้ คือ UNDERGROUND SHOPPING MALL ขนาดใหญ่
  หมู่บ้านอเมริกัน (AMERIKAMURA) ศูนย์กลางของเหล่าวัยรุ่นชาวโอซากา เป็นแหล่งรวมเหล่า FASHIONISTA จากทั่วทั้งโอซากาเทียบได้กับ ฮาราจูกุ ของกรุงโตเกียว และเป็นแหล่งขายสินค้ามือสองลิขสิทธิ์แท้จากทางอเมริกาอีกด้วย
  เด็น เด็น ทาวน์ (DEN DEN TOWN) ย่านอากิบะแห่งโอซากา สวรรค์ของเหล่าโอตาคุแห่งคันไซเป็นแหล่งล่าสะสมสินค้าอนิเมะ กันพลา ที่ไม่มีหรือหาไม่ได้ในโตเกียว
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  ที่พัก MIYAKO CITY OSAKA HOMMACHI 4* หรือเทียบเท่า
Day 6
โอซากา – กรุงเทพฯ
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 07.30 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ (ระยะทาง 49 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • 08.30 น. คณะทำการเช็กอิน ณ ท่าอากาศยานคันไซ
 • 11.45 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG623 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
 • 15.35 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า