ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด Magnificent Sakura in Hokkaido

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

ชมความงดงามของซากุระ ที่ ฮอกไกโด

ตื่นตาและสนุกสนานไปกับบรรยายย้อนยุคสไตล์เอโดะ ณ หมู่บ้านโบราณ ดาเตะ จิไดมุระ
ชมความยิ่งใหญ่อลังการของบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ จิโกคุดานิ
ชมความงดงามของซากุระพร้อมชมความงดงามของทิวทัศน์ริมทะเลแห่ง เมืองโอตะรุใต้ร่มเงาซากุระ ณ สวนเทมิยะ
กิน เที่ยว ช็อปปิง แบบจัดเต็ม ณ สองเมืองใหญ่แห่งฮอกไกโด จุดหมายในใจของใครหลายๆคน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซัปโปโร
 • 20.30 น. คณะเช็กอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู หมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 23.45 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทยเที่ยวบิน TG670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที)
Day 2
ซัปโปโร – โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บ้านโบราณดาเตะจิไดมุระ – จิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ
 • 08.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานชินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • 10.00 น. นำคณะเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตสึ (NOBORIBETSU) (ระยะทาง 69 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที)
  นำชม หมู่บ้านโบราณดาเตะจิไดมุระ (NOBORIBETSU DATE JIDAIMURA) หมู่บ้านที่ทำการจำลองวัฒนธรรมเอโดะยุคโบราณเอาไว้เป็นอย่างดีภายในหมู่บ้านมีกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้เข้าร่วมมากมาย อาทิ การแสดงของเหล่าซามูไรและนินจา เป็นต้น
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ จิโกคุดานิ (JIKOGUDANI) (ระยะทาง 12.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
  นำชม จิโกคุดานิ (JIGOKUDANI) ซึ่งมีความหมายว่า “หุบเหวนรก” บ่อน้ำร้อน
  ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยซัลเฟอร์และแร่ธาตุที่ช่วยในการบำรุงพิวพรรณและสุขภาพ
  จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (TOYAKO) (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
  ที่พัก WE HOTEL TOYA 4* หรือเทียบเท่า
  พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่ออนเซ็นที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 3
ทะเลสาบโทยะ – LAKE HILL FARM – ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.30 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ LAKE HILL FARM (ระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)
  นำชม LAKE HILL FARM หนึ่งในฟาร์มที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโดท่านสามารถเก็บภาพแห่งความประทับใจได้หลากหลาย ทั้งถ่ายคู่กับทะเลสาบโทยะ หรือท่านจะถ่ายภาพคู่กับความอลังการของภูเขาโยเทก็ได้ ไฮไลต์ของฟาร์มแห่งนี้ คือ ไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมดรสผลไม้ชื่อดังของฮอกไกโด ซึ่งแต่ละช่วงเวลาก็จะมีไอศกรีมรสชาติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลไม้ที่ออกผลในช่วงเวลานั้นนั่นเอง
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
  นำชม โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ (SHIROI KOIBITO PARK) โรงงานช็อกโกแลตฮอกไกโดชื่อดัง เป็นสถานที่ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมยุโรปและญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พิเศษ บริการท่านด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ เมนูชาบู ชาบู ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี เพื่อบริการให้แก่ท่าน
  ที่พัก SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU 4* หรือเทียบเท่า
Day 4
ซัปโปโร – โอตะรุ – สวนเทมิยะ – ชมดอกซากุระ – คลองโอตะรุ – ถนนซาไกมะจิ – ซัปโปโร – ช็อปปิง
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองโอตะรุ (OTARU) (ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที)
  นำคณะชมความงดงามของดอกซากุระที่ผลิบานต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่ทุกหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้ง ณ สวนเทมิยะ (TEMIYA PARK)
  หมายเหตุ ปริมาณของดอกซากุระที่ผลิบาน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ ช่วงเวลานั้น
  พิเศษ บริการท่านด้วยชุดอาหารว่างปิกนิกสุดน่ารัก พร้อมชมความงดงามของซากุระและดื่มด่ำความเป็นญี่ปุ่นแบบแท้ๆกันอย่างเต็มที่
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  พิเศษ บริการท่านด้วยเมนูสุดพิเศษ เซตซูชิที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากท้องทะเลทุกวัน ที่ท่านไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เมื่อมาเยือนโอตะรุ
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำคณะถ่ายภาพคู่กับ คลองโอตะรุ (OTARU CANAL) คลองขนาดใหญ่ตัดผ่าใจกลางเมือง เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความเจริญของเมืองแห่งนี้
  จากนั้น นำชม ย่านเมืองเก่าซาไกมะจิ (SAKAIMACHI STREET) ย่านช็อปปิงที่มีชื่อเสียงของเมืองโอตะรุซึ่งยังคงอนุรักษ์ความดั้งเดิมของเมืองท่าแห่งนี้เอาไว้เป็นอย่างดี
  แนะนำ หากท่านมาเยือนถนนเส้นนี้ ท่านไม่ควรพลาดกับคาเฟ่ชื่อดังของฮอกไกโด LeTAO HONTEN โดยเมนูขึ้นชื่อของสาขาออริจินัลแห่งนี้ คือ DOUBLE FROMAGE CHEESECAKE เรียกได้ว่าเป็นเมนู Signature ของคาเฟ่แห่งนี้เลยก็ว่าได้
  จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที)
  อิสระให้ท่านช็อปปิงเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ณ สถานีรถไฟซัปโปโร (SAPPORO STATION)
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พิเศษ บริการท่านด้วยเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟต์ซีฟูดและปูยักษ์แบบไม่อั้น ซึ่งไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนฮอกไกโด
  ที่พัก SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU 4* หรือเทียบเท่า
Day 5
ซัปโปโร – อิสระช็อปปิงตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและช็อปปิงเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทได้ทำการแนะนำย่านช็อปปิงชื่อดังที่สายช็อปปิงทุกท่านห้ามพลาดดังต่อไปนี้
  ทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI) ถนนช็อปปิงอันเลื่องชื่อของเมืองซัปโปโรยาวกว่า 900 เมตร บริเวณสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายเรียงรายกว่า 200 ร้าน
  สวนโอโดริ (ODORI PARK) สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร และยังเป็นสถานที่สำคัญในการจัดนิทรรศกาลหิมะ (SNOW FESTIVAL) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮอกไกโดอีกด้วย บริเวณสวนนั้นมีสถานที่สำหรับช็อปปิงมากมาย รวมไปถึง UNDERGROUND SHOPPING MALL บริเวณสวนอีกด้วย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  ที่พัก SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU 4* หรือเทียบเท่า
Day 6
ซัปโปโร – กรุงเทพฯ
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (อาหารเช้าแบบกล่อง)
 • 07.30 น. นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชินชิโตเสะ (ระยะทาง 58 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
 • 08.30 น. คณะทำการเช็กอิน ณ ท่าอากาศยานชินชิโตเสะ
 • 10.30 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG671 (ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง โดยประมาณ)
 • 15.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า