ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

วีซ่าออสเตรเลีย 2024 แนะแนวทางการขอ พร้อมตอบทุกข้อสงสัย

ขั้นนตอนขอวีซ่าออสเตรเลีย และ เอกสารที่จำเป็น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

ออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากคนไทยอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยว เดินทางไปเรียน หรือจะเดินทางไปทำธุรกิจ ซึ่งการเดินทางไปออสเตรเลียนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องขอวีซ่าออสเตรเลีย เพื่อเป็นหลักฐานการอนุมัติให้เข้าประเทศได้ ทั้งนี้แม้ว่าออสเตรเลียจะขอวีซ่า 2024 ได้ไม่ยากนัก และมีรายละเอียดที่ค่อนข้างคล้ายกับการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ แต่ก็มีกระบวนการขอวีซ่าที่ต้องทำตามขั้นตอนรวมถึงมีข้อควรรู้อีกมากมาย หากเตรียมการไม่ดีคำร้องขอยื่นวีซ่าของคุณอาจถูกปฏิเสธได้เช่นกัน

สำหรับบทความนี้ Artralux จะมาบอกความลับและขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียให้ทุกท่านได้ทราบกัน หากคุณกำลังสงสัยว่า วีซ่าออสเตรเลียมีกี่ประเภท การขอวีซ่าออสเตรเลียยากไหม ขอวีซ่าออสเตรเลียกี่วันถึงได้ ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียราคาเท่าไหร่ คุณจะรู้กระจ่างได้ในบทความนี้

สำหรับใครที่อยากทำวีซ่าออสเตรเลียผ่านแบบง่าย ๆ มีคนคอยช่วยเหลือและดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ คุณสามารถติดต่อเข้ามาให้ Artralux ดูแลได้เลย

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

สารบัญ

วีซ่าออสเตรเลียมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ต้องเลือกขอวีซ่าอย่างไร?

วีซ่าออสเตรเลีย

ตอบคำถามสำหรับผู้ที่สงสัยว่าวีซ่าออสเตรเลียมีอะไรบ้าง? วีซ่าของประเทศออสเตรเลียแต่ละประเภทจะถูกแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง ซึ่งจะมีรายละเอียด, ข้อกำหนด, กฎบังคับ, เอกสารในการยื่น รวมถึงระยะเวลาในการพำนักต่างกันออกไป ดังนั้นก่อนที่ผู้เดินทางจะทำเรื่องจำเป็นต้องศึกษาในแน่ใจก่อนว่าจะเดินทางไปทำอะไรที่ออสเตรเลีย แล้วยื่นวีซ่าให้ตรงกับประเภทของการเดินทาง ทั้งนี้วีซ่าออสเตรเลีย 2024 จะแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

วีซ่าออสเตรเลียชั่วคราว

เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งจะแบ่งประเภทออกเป็นดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท 600) วีซ่าออสเตรเลียท่องเที่ยว, เยี่ยมเยือนเพื่อนหรือเครือญาติ, อบรมสัมมนา, เจรจาธุรกิจระยะสั้น, ร่วมกิจกรรมฝึกภาษาหรือเรียนระยะสั้น เป็นต้น ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะสามารถอยู่ที่ออสเตรเลียได้ น้อยกว่า 3 เดือน
 • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน Work and Holiday (ประเภท 462) เป็นวีซ่าตามโครงการที่เปิดโอกาสให้คนไทยอายุ 18-30 ปี เข้าไปทำงานพร้อมกับท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 12 เดือน โดยผู้สมัครจะต้องผ่านเงื่อนไขอายุ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ ได้โควตาจากกรมกิจกรรมเด็กและเยาวชนที่จะเปิดให้ขอปีละครั้งทางออนไลน์ เท่านั้น
 • วีซ่าขอผ่านเข้า-ออกประเทศ Transit Visa เป็นวีซ่าเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่น โดยมีระยะเวลาวีซ่าไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 • วีซ่านักเรียน (ประเภท 500) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาเต็มหลักสูตร ต้องเรียนแบบเต็มเวลา (Full-Time) ในหลักสูตรที่เรียนมากกว่า 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
 • วีซ่าออสเตรเลียเพื่อทำงานชั่วคราว (ประเภท 400) เป็นวีซ่าสำหรับการทำงานระยะเวลาสั้น ๆ ผู้ขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงในวิชาชีพ ซึ่งได้รับเชิญหรือสนับสนุนจากองค์กร/หน่วยงาน ให้มาทำงานในออสเตรเลียชั่วคราว

วีซ่าออสเตรเลียถาวร

เป็นวีซ่าสำหรับเดินทางไปพักอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแบบถาวร ซึ่งจะแบ่งประเภทออกดังนี้

 • วีซ่าครอบครัว เป็นวีซ่าสำหรับย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับครอบครัวที่ประเทศออสเตรเลีย โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของครอบครัวอย่างชัดเจน
 • วีซ่าทำงาน เป็นวีซ่าที่เข้ามาทำงานในออสเตรเลียระยะยาว โดยจะต้องเป็นงานที่ใช้ความชำนาญสูง ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ และเป็นอาชีพที่ออสเตรเลียขาดแคลน
 • วีซ่าธุรกิจ เป็นวีซ่าสำหรับเข้ามาลงทุนทางธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย โดยต้องขอวีซ่าชั่วคราวก่อน หากธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดีจึงจะสามารถขอวีซ่าถาวรประเภทนี้ได้

ขั้นตอนการขอวีซ่าออสเตรเลีย 2024 

วีซ่าออสเตรเลีย 3

สำหรับใครที่มีข้อสงสัยว่าขอวีซ่าออสเตรเลีย ยากไหม? เราจะอธิบายขั้นตอนการขอวีซ่าอย่างละเอียดให้ หากทำตามที่เราแนะนำ รับรองว่าการขอวีซ่านั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอน ทั้งนี้การขอวีซ่าจะสามารถทำได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการขอวีซ่าออสเตรเลียแบบออนไลน์ด้วยตนเอง

เป็นการยื่นวีซ่าด้วยตัวคุณเองผ่านระบบออนไลน์ มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมจากการสื่อผ่านตัวแทนสถานทูต โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. สร้างบัญชี ImmiAccount ที่เว็บไซต์ ตั้งรหัสผ่านและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นระบบจะส่งอีเมลไปให้ยืนยันตน ก็เข้าอีเมลไปยืนยันตนให้เรียบร้อย
 2. ทำการ Longin Account ที่เพิ่งสร้างใหม่ แล้วกด New Application เพื่อทำการสมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย
 3. ดำเนินการเลือกประเภทวีซ่าที่คุณต้องการสมัคร จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนตัว เลขหนังสือเดินทาง ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเดินทาง การแถลงเรื่องสุขภาพ เป็นต้น
 4. ดำเนินการ Upload เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าได้ในหัวข้อถัดไป) ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วยืนยันการส่งคำร้อง
 5. ชำระเงินค่าขอยื่นวีซ่า หลังจากนั้นจะได้อีเมลแจ้งว่าคุณได้ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว
 6. สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าบางรายที่ทางสถานทูตไม่เคยมีหลักฐานประวัติไบโอเมตริกซ์มาก่อน ระบบจะทำการส่งอีเมลนัดหมายให้คุณมาเก็บหลักฐานไบโอเมตริกซ์ ที่ศูนย์ VFS Global ให้คุณไปยืนยันตัวตนไบโอเมตริกซ์ตามวันและเวลาที่นัดหมาย หากไม่มีอีเมลมาแสดงว่าทางสถานทูตมีประวัติไบโอเมตริกซ์ของคุณอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องไปยืนยันตัวตน
 7. รอผลพิจารณาการขอวีซ่าประมาณ 15 – 45 วันทำการ โดยสถานทูตจะแจ้งผลผ่านทางอีเมล
 8. หากได้รับการอนุมัติวีซ่าออสเตรเลียแล้ว คุณจะได้รับ E-Visa มาผ่านทางอีเมล ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ E-Visa มาติดหนังสือเดินทางได้เลย

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าออสเตรเลียผ่านศูนย์ VFS Global

เป็นการยื่นขอวีซ่าโดยให้ศูนย์ VFS Global เป็นผู้รวบรวมเอกสารและยื่นกับทางสถานทูตแทนเรา ซึ่งจะมีค่าบริการและอาจล่าช้ากว่ายื่นแบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ทำการนัดหมายวันและเวลายื่นเอกสารกับทาง VFS Globals
 2. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (สามารถดูรายละเอียดเอกสารได้ตามหัวข้อด้านล่าง)
 3. เดินทางมายื่นเอกสารกับทาง VFS Globals ตามวันและเวลาที่ได้นัดไว้
 4. เก็บข้อมูลหลักฐานประวัติไบโอเมตริกซ์
 5. ชำระค่าธรรมเนียม วีซ่าออสเตรเลีย
 6. รอผลการพิจารณาวีซ่าออสเตรเลีย ซึ่งจะมีการแจ้งผลมาผ่านทางอีเมล
 7. หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับวีซ่าพร้อมเล่มหนังสือเดินทางจากไปรษณีย์ หรือเดินทางไปรับได้ด้วยตนเองที่ VFS Globals

ขอวีซ่าออสเตรเลีย 2024 ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

วีซ่าออสเตรเลีย

 • หนังสือเดินทาง (Passport) โดยจะต้องเหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ถ่ายสำเนาไว้ด้วย
 • รูปถ่ายสีจำนวน 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายเห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมแว่น หมวก หรือมีอะไรมาบดบัง
 • เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (หากมี) / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)
 • เอกสารคำร้องขอวีซ่า และใบนัดยื่นเอกสารกับ VFS Globals (กรณียื่นผ่าน VFS)
 • เอกสารรับรองการทำงาน หากเป็นพนักงานเอกชนให้ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท หากเป็นข้าราชการให้ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ กรณีประกอบธุรกิจให้ใช้ ใบจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรณีที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ให้ใช้ใบรับรองสถานะจากสถานศึกษา
 • หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินและรายได้ เช่น Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • หลักฐานการจองที่พัก ตามจำนวนวันที่เดินทาง
 • กรณีที่ยื่นวีซ่านักเรียน ให้ใช้หลักฐานสำเนาผลการเรียน, สำเนาวุฒิการศึกษา, ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL, ใบตอบรับการเข้าศึกษาที่สถาบันในออสเตรเลีย, ใบลงทะเบียนเรียนที่สถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย เป็นต้น และควรมีเงินในบัญชีอย่างต่ำ 320,000 บาท สำหรับเรียน 6 เดือน
 • กรณีที่ผู้ขอวีซ่าออสเตรเลียอายุมากกว่า 75 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ พร้อมกับต้องมีประกันการเดินทาง
 • กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี และเดินทางตามลำพัง ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง ซึ่งหนังสือรับรองนั้นต้องออกอย่างเป็นทางการโดยเจ้าหน้าที่เขตและลงลายมือชื่อผู้อำนวยการเขต

*ทั้งนี้เอกสารที่ยื่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหมด และควรยื่นให้ครบเพื่อจะได้ไม่ล่าช้าหากทางสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่าเพิ่มเพื่อน

วีซ่าออสเตรเลีย 2

ขอวีซ่าออสเตรเลียยากไหม?

อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนนั้นสงสัยก็คือ การขอวีซ่าออสเตรเลียยากไหม? ซึ่งเราขอตอบตรง ๆ จากประสบการณ์ที่เราเคยทำวีซ่าให้กับลูกค้ามาหลายเจ้าว่า ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลียนั้นไม่ยาก ยิ่งหากยื่นวีซ่าผ่านออนไลน์แล้วยิ่งง่ายขึ้นไปอีกเพราะสามารถดำเนินเรื่องเองผ่านออนไลน์เลย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยื่นเอกสารกับทางศูนย์ตัวแทนยื่นวีซ่า แต่ทั้งนี้เอกสารของคุณจะต้องครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ สามารถทำให้ทางสถานทูตเชื่อมั่นได้ว่าคุณมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปออสเตรเลียจริง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ และจะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยหลังจากภารกิจเสร็จสิ้น

ทำเรื่องขอวีซ่าออสเตรเลีย กี่วันถึงจะได้?

หลายคนที่ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย 2024 อาจมีคำถามว่ากี่วันถึงจะได้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าผู้ขอวีซ่าแต่ละคนนั้นอาจใช้เวลาในการพิจารณาไม่เท่ากัน แต่โดยปกติแล้วหากยื่นวีซ่าออนไลน์จะใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ สรุปแล้วคือการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียใช้เวลาอนุมัติเพียงไม่กี่วันก็ได้แล้ว นับว่าเร็วกว่าการขอวีซ่าประเทศอื่น ๆ แต่ถ้ายื่นวีซ่าผ่าน VFS Globals อาจใช้เวลามากกว่าการยื่นผ่านออนไลน์เล็กน้อย

ทั้งนี้เราแนะนำว่าหากคุณมีความประสงค์ที่จะยื่นทำวีซ่า ควรเริ่มขอทำวีซ่าเกินวันเดือนทางประมาณ 2 เดือน เพื่อเผื่อเวลาไว้ก่อนการเดินทางนั่นเอง

ศูนย์บริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFS Globals อยู่ที่ไหน?

ผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าผ่าน VFS Globals หรือต้องเดินทางไปบันทึกข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ สามารถยื่นเอกสารได้ 2 ที่ ได้แก่

 1. ศูนย์ VFS Globals กรุงเทพฯ โดยตั้งอยู่ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.30 น.
 2. ศูนย์ VFS Globals เชียงใหม่ โดยตั้งอยู่ที่ 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ – อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.

ขอวีซ่าออสเตรเลีย ราคาค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

การขอยื่นวีซ่าออสเตรเลีย 2024 ค่าธรรมเนียมจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทวีซ่าที่ร้องขอ ซึ่งโดยปกติแล้วการขอ Visitor Visa (ประเภท 600) ที่เป็นวีซ่าออสเตรเลียท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมเยียน หรือเรียนในเวลาสั้น ๆ จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 190 AUD (ประมาณ 4,400 บาท) และมีค่าบริการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์จาก VFS Global ราคา 735 บาท

ส่วนราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียประเภทอื่น ๆ จะมีเรทราคาที่แตกต่างกันออกไปซึ่งคุณสามารถเช็กราคาได้ที่เว็บไซต์ https://immi.homeaffairs.gov.au

ทั้งนี้วีซ่าออสเตรเลีย ราคา Update ล่าสุดเดือน ก.พ. 2024 ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ แนะนำให้ผู้ขอวีซ่าเช็กราคากับเว็บไซต์อยู่เสมอ

ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย 2024 ไม่ผ่าน มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง?

แม้ว่าการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลียจะไม่ยากเท่าใดนัก แต่ก็มีหลายกรณีที่สถานทูตไม่ออกวีซ่าให้ ซึ่งสาเหตุนั้นอาจมาจากหลายกรณี เช่น ผู้ร้องขอยื่นวีซ่าไม่ตรงกับทางวัตถุประสงค์ เอกสารที่เตรียมมาไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เอกสารไม่มีความน่าเชื่อถือ ฐานะทางการเงินไม่มั่นคง เป็นต้น ทั้งนี้อำนาจในการตัดสินให้วีซ่าออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับทางสถานทูตออสเตรเลียแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และทางสถานทูตมักจะแจ้งผลการยื่นวีซ่าเลยโดยไม่ได้บอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดวีซ่าถึงไม่ผ่าน

Visitor visa อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้กี่วัน?

หากคุณทำเรื่องยื่นขอวีซ่าประเภท Visitor visa หรือ วีซ่าออสเตรเลียท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเที่ยว เยี่ยมเยียน หรือเดินทางไปทำธุรกิจ คุณจะสามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ 90 วัน ดังนั้นถ้าคุณมีความประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ในออสเตรเลียนานกว่านี้ คุณต้องทำเรื่องร้องขอยื่นวีซ่าประเภทอื่น ทั้งนี้ Visitor visa จะไม่สามารถทำงานใด ๆ ในออสเตรเลียได้ แต่จะสามารถเรียนหลักสูตรสั้น ๆ ในออสเตรเลียได้ โดยมีระยะเวลาหลักสูตรไม่เกิน 90 วัน

วีซ่าออสเตรเลีย 2024 มีอะไรบ้าง?

แม้ว่าวีซ่าของประเทศออสเตรเลียจะเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือวีซ่าชั่วคราวและวีซ่าถาวร แต่ทั้งนี้ในแต่ละประเภทวีซ่านั้นก็จะมีการแบ่งออกไปอีกมากมาย ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอวีซ่า ทั้งนี้เราแนะนำให้คุณไปเช็กรายละเอียดกับทางเว็บไซต์ https://immi.homeaffairs.gov.au/ โดยตรง ซึ่งจะมีรายละเอียดชี้แจงวีซ่าแต่ละประเภทอยู่ หากคุณสงสัยว่าวีซ่าออสเตรเลีย มีอะไรบ้างก็สามารถเช็กที่เว็บไซต์ได้เลย

หากคุณคิดว่าการขอวีซ่าออสเตรเลียนั้นเป็นเรื่องยาก หรือสงสัยว่าวีซ่าออสเตรเลียมีกี่ประเภทต้องยื่นวีซ่าประเภทไหน คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากเรา Artralux ได้ เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยื่นวีซ่ามาอย่างยาวนาน เราจะช่วยรวบรวมเอกสาร การให้คำแนะนำ และทำเรื่องยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ สำหรับใครที่มีคำถามว่าขอวีซ่าออสเตรเลียยากไหม บอกเลยว่าไม่ยากถ้าให้เราคอยช่วยเหลือคุณ ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลียและวีซ่าประเทศอื่น ๆ รับรองผ่านฉลุยจากทีมงานมากประสบการณ์ ติดต่อเรา Artralux มาเลย

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า