ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

ขอวีซ่าเยอรมัน 2024 ต้องทำอย่างไร วีซ่าเยอรมันมีกี่ประเภท ?

วีซ่าเยอรมัน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

“วีซ่าเยอรมัน” เป็นเสมือนใบเบิกทางด่านแรกของผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเยอรมัน ซึ่งการทำวีซ่าเยอรมันนั้นมีหลายประเภท ผู้เดินทางจะต้องเลือกทำวีซ่าให้เหมาะสมจึงจะทำทำให้สามารถขอวีซ่าได้โดยง่าย ทั้งนี้การขอวีซ่านั้นจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ทำให้หลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอวีซ่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าเยอรมันมีกี่ประเภท, วีซ่าเยอรมันรอผลกี่วัน, ขอวีซ่าเยอรมันต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ เราจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกท่านได้ทราบกันในบทความนี้ ว่าแล้วก็ไปอ่านกันเลย

ประเทศเยอรมัน เป็นอีกหนึ่งประเทศท่องเที่ยวในฝันของใครหลายคน การไปเที่ยวประเทศเยอรมันต้องยื่นขอวีซ่า หากคุณคิดว่า วีซ่าประเทศเยอรมันใช้เอกสารเยอะ หรือกังวลว่ายื่นวีซ่าเยอรมันยากไหม Artralux ขอนำเสนอบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมันแทนตัวคุณ ซึ่งเราจะดำเนินการรวบรวมเอกสารและสมัครจองคิววีซ่าเยอรมันให้ตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดจนให้คำปรึกษาในการทำวีซ่าโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณขอวีซ่าง่ายขึ้น

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

วีซ่าเยอรมัน

สารบัญ

ตอบคำถาม! ไปเที่ยวประเทศเยอรมัน 2024 ต้องขอวีซ่าหรือไม่?

เนื่องจากตามข้อกำหนด ณ ตอนนี้ ทางประเทศเยอรมันยังไม่ได้ให้อภิสิทธิ์ฟรีวีซ่ากับคนไทย ดังนั้นหากคุณถือสัญชาติไทยและต้องการไปท่องเที่ยวที่ประเทศเยอรมัน คุณจำเป็นต้องขอวีซ่าเยอรมัน นอกจากนี้หากคุณมีความประสงค์อื่นนอกจากการเดินทางไปเที่ยวประเทศเยอรมัน เช่น การเดินทางไปศึกษาต่อที่เยอรมัน เดินทางไปทำธุรกิจ เดินทางไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อสนิท คุณก็ต้องขอวีซ่าไปเยอรมันเช่นกัน

วีซ่าเยอรมัน 2024 มีกี่ประเภท?

สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่า วีซ่าเยอรมันมีกี่ประเภท หากจะเดินทางไปเยอรมันต้องยื่นวีซ่าแบบไหน เราได้รวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องจากเว็บไซต์ VFS Global เยอรมนี มาให้แล้ว ซึ่งวีซ่าเยอรมนี 2024 จะแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. วีซ่าเชงเก้น (SCHENGEN VISA)

เป็นวีซ่าระยะสั้นสำหรับการเข้าพำนักในประเทศเยอรมันและประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง (รวมทุกครั้งจะสามารถพำนักสูงสุดได้ถึง 180 วัน) โดยจะแบ่งประเภทวีซ่าออกตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอยื่นวีซ่าดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เดินทางมาพักผ่อนตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการจองพำนักที่พักในเยอรมันในขณะท่องเที่ยวด้วย
 • วีซ่าธุรกิจ เป็นวีซ่าเยอรมันสำหรับผู้ที่มีความประสงค์เดินทางเข้ามาติดต่อธุรกิจหรือทำการพาณิชย์ การสัมมนาทางธุรกิจ การฝึกอบรม การเข้ามาร่วมงานแสดงสินค้า
 • วีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมัน เป็นวีซ่าสำหรับเดินทางเข้ามาเยี่ยมเพื่อหรือคนในครอบครัว

2. วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (NATIONAL VISA)

เป็นวีซ่าเยอรมันสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศเยอรมันเกิน 90 วัน โดยจะแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ คือ

 • วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน สำหรับนักเรียนที่มาแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาเกิน 90 วัน
 • วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ เป็นวีซ่าระยะยาวสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาประเทศเยอรมันเกิน 90 วัน
 • วีซ่าเพื่อติดตามไปอยู่กับคู่สมรส เป็นวีซ่าเยอรมันสำหรับติดตามไปอยู่กับคู่สมรสที่ถือสัญชาติเยอรมนี หรือผู้ถือสัญชาติในกลุ่มเชงเก้นที่อยู่อาศัยในประเทศเยอรมัน
 • วีซ่าเพื่อจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนใช้ชีวิตสมรสกับบุคคลเพศเดียวกันในประเทศเยอรมนี เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนีโดยมีการพำนักอาศัยเกิน 90 วัน
 • วีซ่าเพื่อไปพำนักในประเทศเยอรมนีกับบุตรสัญชาติเยอรมันซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวีซ่าสำหรับเดินทางไปอาศัยอยู่กับบุตรที่ถือสัญชาติเยอรมนีโดยยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • วีซ่าเพื่อนำบุตรไปพำนักในประเทศเยอรมนี เป็นวีซ่าเยอรมันที่อนุญาตให้คุณนำบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเดินทางไปอยู่ด้วยที่ประเทศเยอรมนี
 • วีซ่าสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เป็นพยาบาลเดินทางไปประกอบอาชีพที่ประเทศเยอรมัน

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าเยอรมัน 2024 ต้องทำอย่างไร?

วีซ่าเยอรมัน

หากใครมีข้อสงสัยว่าการขอวีซ่าเยอรมันยากไหม? เราจะมาอธิบายขั้นตอนขอวีซ่าไปเยอรมัน ตลอดจนการจองคิววีซ่าเยอรมันดังต่อไปนี้

การทำวีซ่าเยอรมัน มีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอื่น โดยผู้เดินทางต้องทำการยื่นคำร้องขอทางออนไลน์ เพื่อทำการนัดหมาย หรือ จองคิวยื่นเอกสารกับศูนย์รับคำร้องขอที่ได้รับมอบหมายจากทางสถานทูต ซึ่งในปัจจุบัน สถานทูตเยอรมันในประเทศไทยได้มอบหมายให้บริษัท VFS GLOBAL เป็นตัวแทนสถานทูตในการรับหน้าที่ในการดำเนินเรื่องขอวีซ่า

 1. เลือกประเภทวีซ่าเยอรมันตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ทั้งนี้วีซ่าแต่ละประเภทอาจมีเอกสารบางส่วนที่ต้องใช้แตกต่างกัน และทางสถานทูตจะพิจารณาความเหมาะสมจากเอกสารกับประเภทวีซ่าของคุณ
 2. ดำเนินการกรอกใบสมัครขอวีซ่าผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นใบสมัครวีซ่าเชงเก้น และใบสมัครวีซ่าระยะยาว (แนะนำให้ปรับเป็นภาษาอังกฤษ) โดยจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลติดต่อ วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ข้อมูลหนังสือเดินทาง ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หลังจากหรอกข้อมูลแล้วให้ปริ้นเอกสารเพื่อนำมายื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมันผ่านทาง VFS GLOBAL ทั้งนี้คุณสามารถตัวอย่างการกรอกวีซ่าเยอรมันได้ที่นี่
 3. จองคิวนัดหมายผ่านทาง VFS GLOBAL ให้คุณเข้าไปสมัคร Account จองคิววีซ่าเยอรมันที่เว็บไซต์ของ VFS โดยตรง เมื่อนัดหมายวันเวลาได้แล้ว จะได้รับเอกสารยืนยันการนัดผ่านทางอีเมล
 4. ชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถชำระได้หลายช่องทาง ได้แก่ การชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต ชำระด้วยเงินสด ฯลฯ
 5. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ซึ่งการยื่นวีซ่าในแต่ละประเภทจะใช้เอกสารที่แตกต่างกัน (สามารถดูรายละเอียดเอกสารเอกสารยื่นวีซ่าเยอรมันได้ในหัวข้อถัดไป)
 6. เดินทางมายื่นเอกสารขอวีซ่าที่ศูนย์ VFS GLOBAL พร้อมเก็บข้อมูลไบโอเมตริก ตามวันและเวลาที่นัดหมายเอาไว้ ซึ่งคุณต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตนเอง
 7. ติดตามผลการยื่นวีซ่า ซึ่งทางสถานทูตจะแจ้งผลผ่านทางอีเมลที่คุณให้ข้อมูลไว้ โดยคุณสามารถติดตามสถานะยื่นวีซ่าแบบออนไลน์ได้ 
 8. ในกรณีที่การยื่นวีซ่าได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือเดินทางคืนพร้อมตราประทับวีซ่าผ่านทางอีเมล

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

เอกสารยื่นวีซ่าเยอรมัน 2024 ต้องใช้อะไรบ้าง?

วีซ่าเยอรมัน

สำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าไปเยอรมัน หลังจากจองคิวกับทาง VFS Global ไปแล้ว ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศเยอรมันให้ครบถ้วน ซึ่งการขอวีซ่าเยอรมันเอกสารจะคล้ายคลึงกับรายการเอกสารที่ใช้ในขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอื่น โดยมีรายการทั้งหมดดังนี้

ให้จัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าเยอรมันดังต่อไปนี้

 • หลักฐานแสดงข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ บัตรประชาชนและสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี), ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (หากมี)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ให้นำหนังสือเดินทาง และสำเนาหนังสือเดินทางมา 2 ชุด โดยหนังสือเดินทางควรมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อยอีก 6 เดือน (ออกหนังสือเดินทางมาไม่เกิน 10 ปี) หากผู้เดินมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้นำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน VIDEX เป็นแบบฟอร์มที่คุณกรอกผ่านสถานทูตเยอรมัน หลังจากได้ทำการกรอกเรียบร้อย ให้ทำการพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าว และนำมายื่นพร้อมเอกสารอื่น ๆ ในวันนัดหมาย (การกรอกก็ไม่ได้ยากมากมายนักโดยคุณสามารถดูตัวอย่างการกรอกวีซ่าเยอรมันที่หัวข้อขั้นตอนการขอวีซ่าเยอรมัน)
 • หลักฐานการทำงาน สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ตำแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน ส่วนผู้ทำธุรกิจส่วนตัวให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถโดยสารในประเทศเยอรมัน หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน หรือ ในประเทศสมาชิกเชงเก้น
 • รูปถ่ายติดวีซ่าเยอรมัน จำนวน 2 รูป ต้องรูปสี มีขนาดอยู่ที่ 3.5 ซม.x 4.5 ซ.ม. พื้นหลังเป็นสีขาว ถ่ายเห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมแว่นหรือมีอะไรมาบดบัง ดูตัวอย่างรูปถ่ายวีซ่าประเทศเยอรมันได้ที่นี่
 • ประกันเดินทาง (Travel Insurance) โดยต้องเป็นแผนที่ให้ความคุ้มครองอย่างต่ำในวงเงิน 30,000 ยูโร หรือ ประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีเจ็บป่วยและต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาพำนักที่ประเทศเยอรมัน
 • แผนการเดินทาง (Itinerary) สำหรับผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน โดยจะเป็นแผนแสดงการท่องเที่ยวในประเทศเยอรมันของคุณ จะต้องมีรายละเอียดการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว วีธีเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และระยะเวลาในการพำนักที่เมืองต่าง ๆ
 • หลักฐานทางการเงิน หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินของผู้เดินทาง นับเป็นเอกสารยื่นวีซ่าเยอรมันที่สำคัญ โดยจะเป็นหนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) และเอกสารแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน มีตราประทับพร้อมลายเซ็นของทางธนาคาร โดยต้องเป็นเอกสารฉบับจริงและต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกัน 
 • หลักฐานที่แสดงถึงพันธะในประเทศไทย เช่น โฉนด สัญญาเช่า สูติบัตรของบุตร เป็นต้น
 • จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หากคุณประกอบอาชีพอิสระ หรือไม่มีอาชีพประจำ เราแนะนำให้เขียนจดหมายแนะนำตัวเพื่อเพิ่มโอกาสในการยื่นขอวีซ่าไปเยอรมัน โดยจะเป็นการชี้แจงจุดประสงค์ที่เรานั้นจะเดินทางไป วันเดินทาง เที่ยวบิน ต้องการทำวีซ่าแบบไหน พร้อมทั้งเขียนยืนยันให้ทางเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าจะมีการกลับมาประเทศไทยแน่นอน

ขั้นตอน และ เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน

หากถูกเชิญไปประเทศเยอรมันโดยมี ผู้เชิญชาวเยอรมันเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องใช้เอกสารยื่นวีซ่าเยอรมันอะไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ถูกเชิญให้ไปเยี่ยมเยียนโดยมีการสปอนเซอร์ค่าใช้จ่าย ให้ใช้หลักฐานเพิ่มเติมดังนี้

 • หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ ผู้เชิญที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันสามารถทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตนสังกัด ที่ประเทศเยอรมัน
 • จดหมายเชิญของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน
 • สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าเยอรมัน
 • หลักฐานความเชื่อมโยงกับเจ้าบ้าน/ผู้เชิญ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่ระบุข้อมูลบุคคล และหลักฐานการเดินทางที่ผ่านมาของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ขอทำวีซ่าเยอรมันกี่วันได้?

เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยว่าดำเนินเรื่องขอวีซ่าเยอรมันกี่วันได้ หรือวีซ่าเยอรมันรอผลกี่วัน ซึ่งคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตในการพิจารณาวีซ่า หากเอกสารครบถ้วน ไม่มีส่วนใดติดขัด จะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ ด้วยเหตุนี้เราจึงขอแนะนำให้คุณขอวีซ่าก่อนประมาณ 30-60 วันก่อนเดินทางจริง เพื่อเผื่อเวลาในการอนุมัติ รวมถึงการยื่นเอกสารเพิ่มเติม

ขอวีซ่าเยอรมัน ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือ หากดำเนินการขอวีซ่าเยอรมันต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ จึงจะทำให้วีซ่าผ่านฉลุย ซึ่งจำนวนเงินที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และระยะเวลาที่คุณอยู่อาศัยในประเทศเยอรมัน โดยทางสถานทูตจะคำนวณความสมเหตุสมผลของจำนวนงานจากปัจจัยเหล่านี้นั่นเอง

เพื่อให้ไกด์ไลน์คุณคร่าว ๆ เราแนะนำว่าให้คุณควรมีเงินในบัญชีติดไว้ประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป สำหรับการขอวีซ่าแบบเชงเก้น โดยรายการเดินบัญชีจะต้องมีความสวยงาม มีเงินเข้าสะสมทยอยเข้าบัญชีตลอดเวลาในระยะหลัง 6 เดือนขึ้นไป อย่าโอนเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวแล้วไม่มีการเดินบัญชีเลย เพราะอาจทำให้ทางสถานทูตสงสัยว่าคุณโอนเงินเข้าบัญชีมาเพื่อเจาะจงยื่นวีซ่าเยอรมัน 2024 ให้ผ่านโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ยังต้องคำนวณจำนวนวันที่คุณพักอาศัยอยู่ในเยอรมันด้วยโดยให้ตีค่าใช้จ่ายไปประมาณ 100 ยูโร (3,834 บาท) ต่อวัน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีแผนเที่ยวเยอรมันเป็นเวลา 10 วัน ก็มีควรมีเงินติดบัญชี 138,400 บาท เป็นต้น

วีซ่าเยอรมัน ราคาค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมันและวีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมัน ที่เป็นแบบวีซ่าเชงเก้น (ระยะพำนักไม่เกิน 90 วัน) จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 80 ยูโร (ประมาณ 3,060 บาท) ส่วนวีซ่าเพื่อการพำนักยาวในประเทศเยอรมนีจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 75 ยูโร (ประมาณ 2,870 บาท) ส่วนผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้การงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน

ส่วนการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน VFS Global นั้น จะมีค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มเติมอีก 19 ยูโร (ประมาณ 728 บาท) สำหรับวีซ่าเชงเก้น และ 34 ยูโร (ประมาณ 1,300 บาท) สำหรับวีซ่าพำนักระยะยาว สรุปแล้วก็คือวีซ่าเยอรมัน ราคาค่าธรรมเนียมจะตกอยู่แค่หลักพันเท่านั้นเอง

วีซ่าเยอรมัน

การยื่นวีซ่าเยอรมันยากไหม?

เหมือนกับกลุ่มประเทศเชงเก้นอื่น ๆ การขอวีซ่าประเทศเยอรมันนั้นไม่ยาก หากคุณยื่นวีซ่าถูกต้องตรงตามประเภทของการเดินทาง (ถ้าคุณสงสัยว่าวีซ่าเยอรมันมีกี่ประเภท สามารถย้อนดูได้ที่หัวข้อด้านบน) และยื่นเอกสารอย่างครบถ้วนและน่าเชื่อถือได้ อำนาจการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับทางสถานทูตประเทศเยอรมันแต่เพียงผู้เดียว ทางเอเจนซีช่วยชื่อวีซ่านั้นเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้น ส่วนทาง VFS Global ก็เป็นเพียงผู้รวบรวมเอกสารเช่นกัน ไม่ได้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ดังนั้นผู้ชื่อวีซ่าต้องทำให้ทางสถานทูตเชื่อมั่นว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวเยอรมัน หรือทำธุระตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง และเมื่อเสร็จภารกิจก็จะเดินทางกลับประเทศไทยทันที และนี่ก็คือคำตอบของผู้ที่สงสัยว่าการยื่นวีซ่าเยอรมันยากไหม

ฉันจะจองคิวทำวีซ่าเยอรมัน 2024 ได้ที่ไหนบ้าง?

ณ ปัจจุบัน คุณสามารถจองคิวขอวีซ่าเยอรมันได้ผ่านทาง VFS Global เท่านั้น โดยทาง VFS จะเป็นตัวแทนที่รวบรวมและตรวจสอบเอกสารยื่นวีซ่าเยอรมัน ก่อนที่จะยื่นให้กับสถานทูตในลำดับต่อไป ทั้งนี้การยื่นเอกสารผ่าน VFS คุณจะต้องลงทะเบียนจองคิวไว้ก่อน แล้วนำเอกสารไปยื่นตามวันและเวลาที่นัดไว้ ซึ่งคุณสามารถจองคิวได้ที่เว็บไซต์ VFS GLOBAL โดยตรง

สำหรับการเดินทางมายื่นเอกสารการขอวีซ่าเยอรมันกับทาง VFS Global นั้น จะมีศูนย์ให้บริการอยู่ 3 ที่ ได้แก่

 • ศูนย์ VFS กรุงเทพฯ อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • ศูนย์ VFS เชียงใหม่ 191 อาคารศิริพานิชย์ ชั้น 6บี ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

การยื่นเอกสารขอวีซ่าเยอรมัน 2024 สามารถให้ผู้อื่นยื่นวีซ่าแทนได้หรือไม่?

สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าเชงเก้น หากเคยเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นมาแล้วภายในระยะเวลา 59 เดือนที่ผ่านมา คุณสามารถให้ผู้อื่นมาทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเยอรมันหรือส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ได้ แต่สำหรับผู้ที่เดินทางครั้งแรกต้องมาทำการยื่นเรื่องด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือด้วย

กรณีที่ยื่นวีซ่าเยอรมันไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร?

หากคุณยื่นขอวีซ่าเยอรมันและถูกสถานทูตปฏิเสธ คุณสามารถขอทำวีซ่าประเทศเยอรมันใหม่ได้ ซึ่งเราแนะนำให้คุณตรวจสอบจดหมายแจ้งการปฏิเสธวีซ่าในครั้งก่อนว่า การยื่นวีซ่าเยอรมันไม่ผ่านนั้นมาจากสาเหตุอะไร แล้วให้ยื่นเอกสารชุดใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งทางสถานทูตจะดำเนินการพิจารณาวีซ่าใหม่โดยไม่อคติจากการปฏิเสธวีซ่าครั้งก่อน แต่ทั้งนี้คุณต้องเริ่มต้นการขอวีซ่าใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก รวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการขอยื่นวีซ่าครั้งใหม่ด้วย

Artralux รับทำวีซ่าเยอรมันแบบใดบ้าง?

Artralux ให้บริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน วีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมัน และวีซ่าธุรกิจ  เพื่อให้คุณ และคนพิเศษได้วางแผนโปรแกรมเดินทางได้อย่างไร้กังวล

สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหน ที่กำลังมีแผนที่จะไปท่องเที่ยวที่ประเทศเยอรมัน แต่กังวลเรื่องการขอวีซ่าเยอรมัน  ไม่แน่ใจว่าวีซ่าเยอรมันเอกสารต้องมีอะไรบ้าง หรือกลัวยื่นวีซ่าเยอรมันไม่ผ่าน ทาง Artralux เรามีบริการยื่นวีซ่า ด้วยทีมงานมากประสบการณ์กว่า 10 ปีในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เราพร้อมให้คำปรึกษา และช่วยคุณดำเนินการทำวีซ่าเยอรมัน หรือ วีซ่าเชงเก้นในทุกประเทศสมาชิกเชงเก้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)  

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า