ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

วีซ่าอิตาลี รวมขั้นตอนการยื่นวีซ่า 2024 พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการขอวีซ่าอิตาลี
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

การเดินทางไปประเทศอิตาลีทุกกรณี คุณต้องขอวีซ่าอิตาลี (Italy Visa) ซึ่งในวันนี้เราจะมาอัพเดทขั้นตอนการยื่นวีซ่าอิตาลี 2024 ให้ทุกท่านได้รับทราบ พร้อมชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นวีซ่า เช่น ทำเรื่องยื่นวีซ่าอิตาลีกี่วันได้? ขอวีซ่าอิตาลีต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่? ขอวีซ่าอิตาลียากไหม หากเที่ยบกับประเทศอื่น ๆ เป็นต้น รับรองได้ว่าคุณอ่านบทความนี้ได้ความรู้ครบ สามารถทำเรื่องยื่นวีซ่าด้วยตัวคุณเองได้เลย!

ก่อนที่จะไปทราบขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี Artralux ขอนำเสนอบริการยื่นวีซ่าอิตาลี โดยเราจะช่วยคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งการให้คำปรึกษาเลือกยื่นวีซ่ากับสถานทูตอิตาลีอย่างถูกต้อง การรวบรวมเอกสารสำคัญ การสมัครยื่นวีซ่าผ่านตัวแทนศูนย์ยื่น ไปจนถึงการรับเล่มวีซ่าให้กับคุณ เรียกได้ว่าแค่ใช้บริการกับเรา ก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้การยื่นวีซ่าของคุณผ่านได้แบบฉลุย

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

สารบัญ

ขั้นตอนการทำวีซ่าอิตาลี ฉบับอัพเดทปี 2024

ตอบคำถามสำหรับผู้ที่สงสัยว่าไปอิตาลีต้องขอวีซ่าไหม? ไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากมีการเข้าอาณาเขตประเทศอิตาลีคุณต้องขอวีซ่าเข้าประเทศอิตาลีหรือไม่ก็ต้องขอวีซ่าเชงเก้น เนื่องจากอิตาลียังไม่ได้ให้สิทธิ์ฟรีวีซ่ากับคนผู้ที่ถือสัญชาติไทย ซึ่งขั้นตอนการขอวีซ่าอิตาลีนั้นจะมีขั้นตอนโดยละเอียดดังต่อไปนี้

Italy Visa

1. เลือกประเภทวีซ่าอิตาลีที่ใช้เพื่อเดินทางเข้าประเทศ

วีซ่าเป็นใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศอิตาลีที่ออกโดยผู้แทนจากทางสถานทูตอิตาลี หรือสถานกงสุล โดยเอกสารสำคัญดังกล่าวยังสามารถใช้เดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้นอื่น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งวีซ่าอิตาลีจะแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • วีซ่าอิตาลีประเภท A เป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนเครื่องบิน ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้ จะมีเวลาพักที่สนามบินได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองออกนอกเขตของสนามบินได้ โดยปกติแล้ววีซ่าเปลี่ยนเครื่องบินทางสายการบินจะเป็นผู้จัดทำให้ผู้โดยสาร
 • วีซ่าอิตาลีประเภท C เป็นวีซ่าสำหรับการพักอาศัยในประเทศอิตาลีและประเทศกลุ่มเชงเก้นระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน โดยจะแบ่งประเภทวีซ่าย่อยออกเป็นดังนี้
  • วีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่าสำหรับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศอิตาลี
  • วีซ่าเพื่อธุรกิจ เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าอิตาลีเพื่อติดต่อธุรกิจ หรือได้รับคำเชิญจากบริษัทคู่ค่าที่อยู่ในอิตาลี เพื่อการสัมมนา ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการค้าต่าง ๆ
  • วีซ่ากีฬา สำหรับนักกีฬาและโค้ชผู้ฝึกสอน ในการเดินทางมาแข่งขันกีฬาในประเทศอิตาลี
  • วีซ่านักเรียนระยะสั้น สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาในอิตาลีที่มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  • วีซ่าเยี่ยมเยียน สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมญาติ เพื่อน หรือคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในอิตาลี โดยมีระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน
 • วีซ่าอิตาลีประเภท D เป็นวีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาวในประเทศอิตาลีเกิน 90 วัน เช่น การเดินทางไปศึกษาในหลักสูตรระยะยาว การเดินทางไปประกอบอาชีพที่อิตาลี การเดินทางไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัว เป็นต้น

ทั้งนี้แนะนำให้คุณเลือกทำวีซ่าตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่แท้จริง เช่นหากเดินทางไปท่องเที่ยวก็ให้ทำวีซ่าท่องเที่ยว การเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อนก็ให้ทำวีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นต้น ซึ่งประเภทของวีซ่าจะส่งผลต่อการเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าด้วย ข้อควรระวังคืออย่ายื่นวีซ่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางเด็ดขาด เพราะนอกจากจะทำให้เตรียมเอกสารขอวีซ่าอิตาลียากแล้ว อาจทำให้ทางสถานทูตอิตาลีไม่อนุมัติคำขอยื่นวีซ่าของคุณอีกด้วย

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าอิตาลี

ให้คุณทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าอิตาลี 2024 ที่นี่ พร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่แท้จริง หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัครแล้ว ให้พิมพ์เอกสารออกมาสำหรับใช้ยื่นวีซ่าต่อไป

วีซ่าอิตาลี

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

3. จัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าอิตาลี

หลังจากที่คุณเลือกประเภทวีซ่าที่จะทำการยื่นได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะสมัครนัดยื่นเอกสารกับทางศูนย์ VFS Global ก็คือให้เตรียมเอกสารยื่นวีซ่าเสียก่อน ซึ่งเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

เอกสารยื่นวีซ่าอิตาลีพื้นฐาน ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องมีสำหรับการยื่นวีซ่าทุกประเภท

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่าอิตาลี ที่คุณได้กรอกและพิมพ์ออกมา
 2. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)
 3. รูปถ่ายสี ใช้สำหรับการทำวีซ่าอิตาลี 2024 พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด เห็นใบหน้าชัดเจน ห้ามเห็นฟัน ห้ามสวมแว่นตา ห้ามสวมเครื่องประดับ ห้ามสวมหมวก ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. เอกสารแสดงหลักฐานการทำงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นอาชีพต่าง ๆ ดังนี้
  • ในกรณีที่เป็นพนักงานบริษัทให้ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น
  • ในกรณีที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ให้ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน
  • ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ ต้องใช้ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า
 5. หลักฐานการเงิน เป็นหลักฐานส่วนสำคัญในการขอยื่นทำวีซ่าอิตาลีโดยให้ใช้สำเนาสมุดบัญชี หรือ Bank Statement ตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า หากผู้เดินทางไม่มีรายได้ ให้เขียนจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูตโดยชี้แจงว่าใครเป็นผู้สปอนเซอร์ค่าใช้จ่ายให้ พร้อมแนบจดหมายยืนยันความสัมผัสระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่าย รวมถึง Bank Statement ของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศอิตาลี
 7. หลักฐานการจองโรงแรม-ที่พัก (แนะนำว่าห้ามยกเลิกการจองจนกว่าทางสถานทูตอิตาลีจะอนุมัติวีซ่าให้)
 8. ใบ Checklist เอกสารสำคัญสำหรับการทำวีซ่าอิตาลี โดยให้พิมพ์ใบ Checklist Italy Visa ดังกล่าวนี้มาในวันยื่นวีซ่าอิตาลี ทางเจ้าหน้าที่จะทำการ Checklist เอกสารให้กับคุณ
 9. กรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง โดยมีวงเงินคุ้มครองอย่างต่ำ 30,000 ยูโร
 10. เอกสารระบุตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี), ใบจดทะเบียนสมรส/ใบหย่าร้าง (ถ้ามี)

เอกสารขอวีซ่าอิตาลีเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยว

 • จดหมายแสดงแรงจูงใจในการเดินทาง (เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอิตาลี) โดยต้องระบุวัตถุประสงค์การเดินทางและคำอธิบายของการเดินทางที่วางแผนไว้ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัคร
 • แผนการเดินทาง โดยระบุรายละเอียดพอสังเขปว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนบ้าง พักอยู่เมืองไหน เดินทางด้วยวิธีใด วันและเวลาเดินทางไป-กลับ

เอกสารขอวีซ่าอิตาลีเพิ่มเติม กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว

 • สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากบิดามารดาที่ออกจากทางเขตหรืออำเภอ (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต/อำเภอ

เอกสารขอวีซ่าอิตาลี 2024 เพิ่มเติม สำหรับวีซ่าเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในอิตาลี โดยผู้เชิญเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้

 • จดหมายมีลายเซ็นของผู้เชิญ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจดหมายเชิญได้ที่นี่
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้เชิญ
 • เอกสารทางการเงินหรือ Bank Statement ของผู้เชิญ
 • สำเนาใบอนุญาตพำนักในอิตาลี (ถ้ามี)

เอกสารขอวีซ่าอิตาลีเพิ่มเติม สำหรับวีซ่านักเรียน

 • จดหมายตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาในประเทศอิตาลี
 • ใบลงทะเบียนวิชาเรียนกับสถาบันภายในประเทศอิตาลี
 • ใบเกรดหรือใบรับรองจากสถานศึกษาที่อยู่ในประเทศไทย

วีซ่าอิตาลี

4. ทำการนัดหมายเพื่อจองคิวยื่นวีซ่าอิตาลี

หลังจากรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้เข้าเว็บไซต์ VFS Global เพื่อทำการนัดหมายทำวีซ่าอิตาลี (ณ ปัจจุบันนี้ทางสถานทูตอิตาลีได้มอบหมายให้ VFS Global เป็นผู้รวบรวมเอกสาร) โดยการสมัครบัญชีและยืนยันตัวตนผ่านอีเมล จากนั้นก็ Login เข้าสู่ระบบเพื่อทำการนัดวันเวลาว่างกับทาง VFS Global

5. เดินทางไปยื่นวีซ่าอิตาลีที่ศูนย์ VFS Global

เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนดยื่นเอกสาร ให้คุณเดินทางไปที่ศูนย์ยื่น VFS Global ของประเทศอิตาลี ด้วยตัวเอง โดยศูนย์ยื่นจะตั้งอยู่ที่ อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ทั้งนี้แนะนำให้คุณเดินทางมาถึงศูนย์ยื่นก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาที และเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าอิตาลี 2024 ให้เรียบร้อย

เมื่อถึงเวลานัดให้ทำการยื่นเอกสารกับทางพนักงาน หากเอกสารครบถ้วนทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริก (สำหรับผู้ที่ไม่เคยเก็บข้อมูลมาก่อน) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่ต้องเก็บข้อมูลไบโอเมตริก หลังจากที่เก็บข้อมูลและยื่นเอกสารแล้ว คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าอิตาลีและค่าบริการศูนย์ยื่นวีซ่าตามเรทราคาดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 80 ยูโร หรือประมาณ 2,960 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ราคา 40 ยูโร หรือประมาณ 1,480 บาท
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าบริการดำเนินงานของศูนย์ VFS ราคาท่านละ 352 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ – ราคา update ล่าสุดเดือน ก.พ. 2024

นอกจากนี้ทางศูนย์ยื่น VFS ยังมีบริการพิเศษต่าง ๆ เช่น บริการจัดส่งหนังสือเดินทางกลับไปให้คุณผ่านไปรษณีย์, บริการแจ้งเตือนผลการยื่นวีซ่าผ่าน SMS, บริการห้องรับรองพิเศษ เป็นต้น

6. รอผลการยื่นวีซ่าอิตาลี 

หลังจากที่สถานทูตอิตาลีพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของคุณเรียบร้อยแล้ว สถานทูตจะส่งเล่มหนังสือเดินทางกลับไปยังศูนย์ VFS Global โดยคุณจะได้การแจ้งเตือนให้ไปรับตัวเล่มคืนผ่านทางอีเมล หรือ SMS (ถ้าสมัครขอบริการไว้) นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามสถานะของการยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ VFS หลังจากได้รับแจ้งเตือนแล้วให้คุณเดินทางไปที่ศูนย์ VFS เพื่อรับเล่มได้เลย

วีซ่าอิตาลี

เคล็ดลับในการยื่นวีซ่าอิตาลี 2024 พร้อมตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

หลังจากที่ทุกท่านทราบขั้นตอนการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอิตาลีไปอย่างละเอียดแล้ว เราจะขอยกตัวอย่างข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำวีซ่า หากคุณสงสัยเพิ่มเติมว่าถ้าทำวีซ่าอิตาลีไม่ผ่านต้องทำอย่างไร ขอวีซ่าอิตาลีกี่วันได้ ขอวีซ่าอิตาลียากไหม คุณจะได้ทราบกันในบทความนี้เลย!

ทำเรื่องขอวีซ่าอิตาลีกี่วันได้?

โดยทั่วไปแล้วหากคุณยื่นเอกสารครบถ้วนอย่างถูกต้อง การทำวีซ่าอิตาลี 2024 จะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ แต่ทั้งนี้ถ้าสถานทูตอิตาลีมีการขอเอกสารเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ครบตั้งแต่รอบแรก อาจใช้เวลาในการพิจารณามากกว่านั้น ด้วยเหตุนี้เราจึงขอแนะนำผู้ที่ขอวีซ่าทุกท่านว่าควรจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าอิตาลีให้ครบถ้วนก่อนยื่นวีซ่า เพราะนอกจากจะทำให้ประหยัดเวลาแล้ว ยังเพิ่มโอกาสในการอนุมัติผลวีซ่าด้วย

หากวีซ่าอิตาลีได้รับการอนุมัติแล้ว จะสามารถรับเล่มคืนได้ที่ไหน?

หลังจากที่สถานทูตอิตาลีได้ทำการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ขอวีซ่าสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์ VFS Global ซึ่งจะมีอีเมลหรือ SMS แจ้งเตือนให้คุณไปรับเล่มคืน หรือคุณสามารถแจ้งทางศูนย์ VFS Global จัดส่งเล่มไปให้กับคุณตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ผ่านไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมารับเล่มวีซ่าเอง ให้นำใบเสร็จชำระเงินตัวจริงมาเป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทางคืน หรือในกรณีที่มอบหมายตัวแทนมารับเล่มหนังสือเดินทาง ให้ทำหนังสือรับมอบอำนาจโดยมีลายเซ็นของคุณระบุมาเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

ขอวีซ่าอิตาลีต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

เป็นคำถามที่หลายคนมักสงสัยเมื่อทำเรื่องยื่นวีซ่าอิตาลี 2024 ซึ่งจากประสบการณ์ของเราที่รับทำวีซ่ามาอย่างยาวนาน เราแนะนำว่าควรมีเงินในบัญชีประมาณ 120,000 – 200,000 สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน และถ้าใครมีความประสงค์ที่จะพำนักในอิตาลีนานกว่านั้นก็ต้องมีเงินในบัญชีมากขึ้นไปอีก ตัวอย่างสำหรับการเที่ยวอิตาลี 30 วัน ควรมีเงินในบัญชี ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท และการท่องเที่ยวอิตาลี 60 วันก็ควรมีเงินในบัญชี 800,000 บาทขึ้นไป เนื่องจากทางสถานทูตอิตาลีจะมองว่าให้เรามีเงินในบัญชีไว้มาก ๆ สำหรับการจ่ายค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ไปจนถึงค่ารักษาพยาบาลกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันนั่นเอง

เคล็ดลับสำหรับการนำเงินเข้าบัญชีเพื่อไปประเทศอิตาลี คุณควรจะแต่งรายการเดินบัญชีให้มีความสวยงามและน่าเชื่อถือ โดยเงินในบัญชีจะต้องมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มยอดในบัญชีอย่างเป็นประจำตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน อย่าโอนเงินก้อนใหญ่เพียงก้อนเดียวในช่วงก่อนทำเรื่องยื่นวีซ่าอิตาลี

ขอวีซ่าอิตาลียากไหมเมื่อเที่ยบกับประเทศอื่น ๆ?

การขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศอิตาลีนั้นจะมีมาตรฐานใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศเชงเก้นอื่น ๆ กล่าวคือทำวีซ่าอิตาลีนั้นไม่ยากหากคุณจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าอิตาลีอย่างครบถ้วน เอกสารน่าเชื่อถือ และมีสถานะทางการงานและการเงินที่มั่นคง เพราะทางสถานทูตอิตาลีจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้เดินทางจากหลักฐานเหล่านี้ หากสภาพการทำงานของของคุณมีความมั่นคง ก็จะทำให้สถานทูตมั่นใจว่าคุณจะเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากเที่ยวหรือทำธุระเสร็จสิ้นโดยที่ไม่โดดวีซ่า

ทั้งนี้สาเหตุที่หลายคนยื่นขอวีซ่าอิตาลีไม่ผ่านนั้นมักมาจาก

 1. อาชีพการงานของผู้ขอวีซ่าไม่มีความมั่นคง ไม่มีรายได้ประจำ หรือไม่สามารถพิสูจน์ที่มาของรายได้ได้ชัดเจน
 2. รายการเดินบัญชีดูไม่น่าเชื่อถือ หรือเงินในบัญชีมีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนวันที่เดินทาง
 3. ยื่นวีซ่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่แท้จริง
 4. เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอิตาลีไม่ครบถ้วน หรือไม่มีความน่าเชื่อถือ

เดินทางเที่ยวนครรัฐวาติกัน ต้องขอวีซ่าประเทศใด?

วาติกันเป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมประเทศอิตาลี ดังนั้นหากคุณต้องท่องเที่ยววาติกัน คุณต้องทำวีซ่าอิตาลี จึงจะทำให้คุณสามารถเที่ยววาติกันรวมถึงสถานที่อื่น ๆ ในอิตาลีได้

หากต้องการขอวีซ่าอิตาลี 2024 ระยะยาวต้องทำอย่างไร?

ทางศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global จะรับยื่นแต่วีซ่าระยะสั้นที่พำนักไม่เกิน 90 วันเท่านั้น หากคุณต้องการยื่นวีซ่าระยะยาว (เกิน 90 วัน) เช่นวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน คุณสามารถเตรียมเอกสารเพื่อไปยื่นวีซ่ากับทางสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยโดยตรง โดยสถานทูตจะตั้งอยู่ที่ ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330 เวลาทำการ 9.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. โดยวันพฤหัสจะเพิ่มเวลาทำการช่วงบ่ายคือเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

Website : ambbangkok.esteri.it

Artralux รับบริการยื่นวีซ่าประเภทไหนบ้าง?

สำหรับ Artralux นั้นจะบริการรับยื่นวีซ่าอิตาลีประเภทท่องเที่ยว และวีซ่าเยี่ยมเยียน สำหรับท่านไหนที่กำลังวางแผนเดินทางไปยังอิตาลีเพื่อท่องเที่ยว หรือเดินทางไปเยี่ยมเยียนคนรู้จัก สามารถติดต่อ Artralux เพื่อเข้ารับคำปรึกษาได้เลย โดยเราจะมีบริการรับยื่นวีซ่า วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวอิสระ ตลอดจนการจัดกรุ๊ปทัวร์ และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย เพียงท่านแจ้งความต้องการมา

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า