ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

วีซ่าอเมริกา แนวทางขอฉบับ Update 2024 ข้อมูลเป๊ะโดยทีมงานผู้รู้จริง

เอกสารขอวีซ่าอเมริกาสำหรับยื่นวีซ๋าอเมริกา
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

การขอวีซ่าอเมริกานั้น หลายคนต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่าวีซ่าอเมริกานั้นขอยาก เนื่องจากสหรัฐอเมริกานั้นมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดในการคัดกรองคนเข้าประเทศ หลายคนที่ได้เข้าไปในประเทศอเมริกาแล้วมักจะโดดวีซ่าเพื่อทำงานอย่างผิดกฎหมาย ทำให้ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกามักปฏิเสธการยื่นวีซ่าของใครหลายคนที่มีหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอ

แม้ว่าอเมริกาจะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าขอวีซ่ายาก แต่คุณก็อาจยื่นวีซ่าอเมริกาผ่านได้อย่างฉลุยหากเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วนจนได้รับความน่าเชื่อถือจากทางสถานทูต ในฐานะที่ Artralux เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยื่นวีซ่ามาอย่างยาวนาน เราจึงได้รวบรวมขั้นตอนการขอ เอกสารที่จำเป็น, ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา, ระยะเวลาในการยื่น รวมไปจนถึงเคล็ดลับการสัมภาษณ์วีซ่า เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการขอวีซ่าครั้งนี้ ต้องผ่านแน่นอน!

สำหรับใครที่ต้องการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา แล้วคิดว่าการสมัครและการจัดเตรียมเอกสารนั้นยุ่งยากเกินไป หรือมีข้อสงสัยมากมาย กลัวว่าจะทำเรื่องขอวีซ่าแล้วไม่ผ่าน Artralux ขอนำเสนอบริการช่วยคุณยื่นวีซ่าอเมริกา 2024 ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าแบบไหน เราก็จะช่วยให้คำแนะนำและสมัครให้กับคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสให้คุณยื่นวีซ่าผ่านได้ง่ายขึ้น

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

สารบัญ

วีซ่าอเมริกาคืออะไร ทำไมต้องขอวีซ่า?

วีซ่าอเมริกา

วีซ่า หรือ Visa คือหนังสืออนุญาตที่จะเป็นเสมือนใบผ่านทางให้เราเดินทางไปยังประเทศนั้น ๆ ได้ สำหรับบางประเทศที่มีนโยบายคัดกรองคนเข้าประเทศเข้มงวดอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศนั่นเอง ทั้งนี้วีซ่าอเมริกาจะออกโดยสถานทูตอเมริกาโดยตรง ซึ่งปัจจัยในการออกวีซ่านั้นจะขึ้นกับดุลยพินิจของทางสถานทูต หากสถานทูตอเมริกาเห็นว่าผู้ที่ทำเรื่องขอยื่นวีซ่านั้นให้หลักฐานมาไม่ครบ หรือหลักฐานไม่มีความน่าเชื่อถือ ก็มีอำนาจที่จะปฏิเสธการออกวีซ่าอเมริกาให้กับคุณ

จะเห็นได้ว่าหากคุณต้องการจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยว ไปเรียนต่อ ไปทำงาน หรือไปอยู่อาศัยเป็นระยะเวลานาน ก็ต้องทำเรื่องขอวีซ่าทั้งสิ้น และเนื่องด้วยการขอวีซ่าเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่อยากให้การเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามีอุปสรรค เราขอแนะนำให้คุณยื่นเรื่องทำวีซ่าอเมริกาก่อนการเดินทางประมาณ 2 เดือน ก่อนเดินทาง เพื่อให้มีเวลายื่นเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมหากสถานทูตร้องขอ

วีซ่าอเมริกา มีกี่ประเภท?

coverเผยขั้นตอนทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 1

ก่อนที่เราจะทำเรื่องยื่นวีซ่าเราจำเป็นต้องศึกษาประเภทของวีซ่าให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าเรายื่นวีซ่าถูกประเภทตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางจริงๆ โดยประเภทวีซ่าอเมริกา แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. วีซ่าอเมริกาแบบชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

เป็นวีซ่าแบบชั่วคราว จะเป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะ ได้แก่ การท่องเที่ยว การเรียนต่อ การทำธุรกิจ และ การพำนักอยู่ที่อเมริกาในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น การยื่นวีซ่า และ การสัมภาษณ์ จำเป็นต้องทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการพำนักที่อเมริกาเพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อถึงเวลาวีซ่าหมดอายุเราก็จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ดังนั้นวีซ่าชั่วคราวจะเป็นวีซ่าที่คนเรามักคุ้นเคยและทำกันมากที่สุด

วีซ่าอเมริกาแบบชั่วคราวแบ่งออกเป็นตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าเยี่ยมเยียน (B-2) เป็นวีซ่าที่ออกมาเพื่อเดินทางไปเที่ยวอเมริกา ไปเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ในอเมริกา เข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล
 • วีซ่าธุรกิจ (B-1) สำหรับการเดินทางเข้าประเทศเพื่อเดินทางไปประกอบธุรกิจ การประชุมธุรกิจ สัมมนาด้านการศึกษา การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
 • วีซ่าอเมริกาสำหรับทำงาน สำหรับการเดินทางไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะแบ่งย่อยออกเป็น
  1. วีซ่าอาชีพผู้ชำนาญการพิเศษ (H-1B)
  2. วีซ่าทำงานชั่วคราวสำหรับประเทศคู่ค้าตามสนธิสัญญา (H-1B1)
  3. วีซ่าเกษตรกรตามฤดูกาล (H-2A)
  4. วีซ่าแรงงานผู้เชี่ยวชาญ/ไม่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (H-2B)
  5. วีซ่าสำหรับการฝึกงาน (H-3)
  6. วีซ่าผู้ติดตาม เช่นบุตร หรือคู่สมรสผู้ทำงาน (H-4)
  7. วีซ่าสำหรับการย้ายไปทำงานชั่วคราวภายใต้บริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน (L-1)
  8. วีซ่าผู้ติดตาม เช่นบุตร หรือคู่สมรสผู้ทำงานของวีซ่าประเภท L-1 (L-2)
  9. วีซ่าสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ กีฬา ธุรกิจ การศึกษา ฯลฯ (O)
  10. วีซ่าสำหรับศิลปินหรือผู้ให้ความบันเทิง (P)
  11. วีซ่าสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนตามสายอาชีพงาน (Q)
 • วีซ่าอเมริกาสำหรับการเรียนหรือการเข้ารับศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะแบ่งออกเป็นดังนี้
  1. วีซ่าสำหรับเข้ารับการศึกษาทั่วไปตามสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง (F-1) เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงเรียนสอนภาษา เป็นต้น
  2. วีซ่าสำหรับการเรียนในสาขาวิชาชีพ หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่นอกจากด้านวิชาการ (M-1)
  3. วีซ่าสำหรับนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน (J)
 • วีซ่าสำหรับผ่านแดน กรณีที่ต้องเดินทางไปยังที่อื่นโดยมีความจำเป็นต้องผ่านประเทศอเมริกา
 • วีซ่าสำหรับผู้ค้าหรือนักลงทุนตามสนธิสัญญา (E1, E2)
 • วีซ่าสำหรับวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนา (R)
 • วีซ่าสำหรับผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน (I)

2. วีซ่าอเมริกาแบบถาวร (Immigrant Visa)

วีซ่าแบบถาวรเป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแบบถาวร อาจจะย้ายไปทำงานประจำที่อเมริกา หรืออาจย้ายไปสร้างครอบครัวเป็นพลเมืองที่อเมริกา ผู้ที่ขอยื่นวีซ่าประเภทนี้จะต้องได้รับการอนุมัติคำร้องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (USCIS) ถึงจะยื่นวีซ่าอเมริกาประเภทนี้ได้ และผู้อพยพไปอยู่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือญาติใกล้ชิดผู้พำนักถาวรตามกฎหมาย หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นนายจ้างในสหรัฐด้วยเช่นกัน

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

8 ขั้นตอนการยื่นวีซ่าอเมริกา 2024 อัพเดทล่าสุด!

เอกสารขอวีซ่าอเมริกาสำหรับยื่นวีซ๋าอเมริกา

สำหรับการขอวีซ่าอเมริกานั้น เริ่มต้นให้สำรวจตนเองก่อนว่าต้องการเดินทางเข้าอเมริกาด้วยวัตถุประสงค์ใด แล้วทำตามขั้นตอนและยื่นหลักฐานตามวีซ่าประเภทนั้น ๆ ซึ่งเราได้สรุปข้อมูลและขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการขอยื่นวีซ่ามาแล้ว ดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติของการยื่นวีซ่าอเมริกาตามเว็บไซต์ ustraveldocs แล้วเลือกกดอ่านรายละเอียดตามประเภทวีซ่าที่คุณจะร้องขอ
 2. กรอกแบบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160) ที่เว็บไซต์ https://ceac.state.gov/genniv/ ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ เลือกสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ท่านจะไปทำการยื่นและสัมภาษณ์การขอทำวีซ่า พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ (ชื่อ-นามสกุล, เพศ, สถานภาพ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, สัญชาติ, เลขบัตรประชาชน) จากนั้นอัปโหลดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน
 3. เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดผ่านแล้ว ระบบจะสร้างหน้ายืนยันซึ่งมีบาร์โค้ดที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษรและตัวเลข
 4. สร้างโปรไฟล์ส่วนตัว ที่เว็บไซต์ ustraveldocs (เพื่อทำการชำระเงินและยืนยันการนัดสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา)
 5. เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วระบบจะให้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งคุณสามารถเลือกวิธีชำระได้ตามสะดวก เมื่อชำระเงินแล้วให้เก็บ Virtual Account ID พร้อมสลิปการชำระเงินตัวจริง ไว้เป็นหลักฐานในการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า
 6. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นให้คุณสามารถนัดจองเวลาสัมภาษณ์ทำวีซ่าอเมริกาได้ ซึ่งคุณสามารถดูวันเวลาว่างได้ตามตารางที่แสดงให้เห็น และให้เลือกนัดตามวันว่างที่สถานทูตกำหนด
 7. เดินทางไปสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูต หรือ กงสุลอเมริกาในไทย ตามวันและเวลาที่ท่านได้ลงระบบจองไว้ โดยนำเอกสารและหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ไปให้ครบ (สามารถเช็กเอกสารที่ต้องใช้ตามหัวข้อด้านล่าง)
 8. หากคุณผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า คุณจะยังไม่ได้รับวีซ่าทันทีในวันนั้น แต่ทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทางของคุณไว้ และจะส่งหนังสือเดินทางคืนพร้อมกับวีซ่าไปให้คุณผ่านทางไปรษณีย์ สำหรับท่านใดที่สัมภาษณ์ไม่ผ่านทางสถานทูตจะคืนหนังสือเดินทางให้คุณในทันที

หมายเหตุ – ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถขอคืน และ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี

ขอวีซ่าอเมริกา เอกสารต้องใช้อะไรบ้าง?

เอกสารขอวีซ่าอเมริกา

เมื่อถึงเวลานัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ใช้คุณเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนทั้งตัวจริงและสำเนาดังนี้

 1. ใบสมัคร DS 160 หรือ แบบฟอร์มขอวีซ่าอเมริกาออนไลน์
 2. ใบนัดสัมภาษณ์วีซ่า Appointment Confirmation
 3. หนังสือเดินทาง (อายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีเล่มเก่าให้นำมาด้วยให้หมด)
 4. บัตรประชาชนไทย/ สำเนาบัตร ประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สเตทเมนท์ธนาคาร ย้อนหลัง 6-12 เดือน
 6. หนังสือรับรองการเงิน Bank letter
 7. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 2×2 นิ้ว หน้าตรง เห็นใบหน้าชัด ไม่สวมเครื่องประดับ
 8. ใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าตัวจริง
 9. แผนการเดินทาง หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 10. เอกสารสินทรัพย์ (ถ้ามี)
 11. ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบหย่า รวมถึงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่มี)
 12. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ (กรณีที่มีผู้เยาว์เดินทางไปต่างด้วย)

เอกสารแนบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการขอวีซ่าอเมริกา ดังนี้

 • กรณีที่ท่านเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีที่ท่านเป็นข้าราชการ ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาบัตรข้าราชการ,
 • กรณีที่ท่านประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ใช้หนังสือรับรองบริษัท, ใบจดทะเบียนการค้า, รูปถ่ายร้านค้าที่มีผู้ขอในรูป
 • กรณีที่เป็นนักเรียน ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ออกโดยสถาบัน

หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนในวันสัมภาษณ์ คำร้องขอวีซ่าก็จะล่าช้ากว่าปกติ ดังนั้นเราแนะนำให้เตรียมเอกสารไว้ให้ครบ ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสามารถเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

รวมคำถามสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาและเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

ปัจจุบัน มีไม่กี่ประเทศที่ผู้ยื่นวีซ่าต้องสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูตโดยตรง ซึ่งสถานทูตอเมริกายังคงเป็นหนึ่งในนั้น เมื่อกรอกแบบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160) พร้อมกับยื่นนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญชื่อสุดก็คือการสัมภาษณ์ ซึ่งต้องบอกเลยว่าจะได้วีซ่าหรือไม่ได้ก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้นั่นเอง แม้ว่าการขอวีซ่าจากอเมริกาจะเป็นเรื่องยาก แต่เราจะขอแนะแนวทางการสัมภาษณ์กับทุกท่านเพื่อเพิ่มโอกาสให้ยื่นวีซ่าผ่านง่ายขึ้นดังนี้

 1. เตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน แต่งกายให้เรียบร้อยตามสากลนิยม ถูกกาลเทศะ ไม่สวมเครื่องประดับเยอะ
 2. เดินทางมายังสถานที่นัดสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยควรมาถึงสถานทูตก่อนเวลานัด 15 นาที
 3. เข้าสู่มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานทูต ตรวจสอบผ่านเครื่องสแกนโลหะ และฝากอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดไว้กับทางเจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำว่าควรนำแต่สิ่งของที่จำเป็นมาเท่านั้น
 4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำผู้ดูแลการสัมภาษณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหนังสือเดินทาง
 5. เข้าไปรอในห้องรับรองการสัมภาษณ์ จากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่ช่อง 11-15 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 6. พิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้าง หลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว ให้ติดต่อที่ช่อง 10 สำหรับการยืนยันลายนิ้วมือ
 7. รอคิวเรียกสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ โดยการสัมภาษณ์นั้นจะใช้เวลาประมาณ 3 – 5 นาที ซึ่งต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 8. การสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาจะรู้ผลทันทีในวันสัมภาษณ์

ตัวอย่างคำถามการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

 • เจ้าหน้าที่ให้แนะนำตนเอง บอกชื่อ นามสกุล อายุ กับทางเจ้าหน้าที่
 • เจ้าหน้าที่จะถามถึงสถานะของคุณตอนนี้ว่าทำอะไรอยู่ ทำงานอะไร หรือเรียนอยู่ที่ไหน ให้ตอบไปตรง ๆ
 • เจ้าหน้าที่จะถามถึงวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าอเมริกา ซึ่งจะเป็นไปตามประเภทวีซ่าที่ท่านขอ เช่น วีซ่า B-1 / B-2 มักจะถามถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางแท้จริง ในส่วนของวีซ่า F1 จะถามถึงสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน หลักสูตรที่ไปเรียน วันเริ่มเรียน และ วันเรียนจบ รวมไปจนถึงเป้าหมายหลังจากสำเร็จการศึกษา
 • หากคุณอยู่ในวัยทำงาน เจ้าหน้าที่อาจถามเรื่องลักษณะการทำงานของคุณ แผนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงิน หรือถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจการของคุณ เช่น บริษัทมีพนักงานกี่คน มีกี่แผนก สภาพคล่องทางธุรกิจ กิจการทำมานานเท่าใดแล้ว เป็นต้น
 • บางครั้งเจ้าหน้าที่จะสอบถามว่ามีญาติอาศัยอยู่ที่อเมริกาหรือไม่ หากมีญาติทำอาชีพอะไรและอยู่เมืองไหน ซึ่งแนะนำให้ตอบตามตรง
 • บางครั้งเจ้าหน้าที่จะถามเกี่ยวกับเพื่อร่วมเดินทางของคุณ ว่าเดินทางคนเดียวหรือไปเป็นหมู่คณะ ให้ตอบไปตามตรง
 • หากเป็นการขอวีซ่าอเมริกา ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะสอบถามถึงแผนการเดินทางของคุณ เดินทางไปเมืองไหน เมื่อไหร่ เที่ยวที่ไหนบ้าง วันเวลาเดินทางไปและกลับ รวมถึงถามเกี่ยวกับว่าคุณเคยเดินทางไปเที่ยวประเทศไหนมาบ้าง ก็ให้เล่าการท่องเที่ยวของคุณไป
 • กรณีที่มีคนเป็นสปอนเซอร์ค่าใช้จ่ายให้ เจ้าหน้าที่จะถามสาเหตุของการเป็นสปอนเซอร์

ทั้งนี้คุณสามารถอ่านบทความตัวอย่างการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาอย่างละเอียดได้ ซึ่ง Artralux ได้รวบรวมมาให้แล้ว 

ข้อแนะนำการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

 • ควรตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา เพราะทางเจ้าหน้าที่เขารู้ข้อมูลประวัติของคุณเป็นอย่างดี อยากมีการปกปิดเจ้าหน้าที่ย่อมรู้แน่นอน
 • ตอบคำถามให้ตรงกับข้อมูลที่คุณกรอกในใบ DS160
 • พยายามตอบคำถามด้วยความมั่นใจ ชัดเจน ไม่ประหม่า เพราะทางเจ้าหน้าที่ต้องการความเชื่อมั่นในสถานะของคุณ ว่าคุณมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปอเมริกาและเดินทางกลับตามกำหนด
 • หากไม่เข้าใจที่เจ้าหน้าที่ถามควรขอให้ทางเจ้าหน้าที่ถามใหม่ อย่าเสี่ยงตอบมั่วซั่วไป หากคุณโชคดีอาจเจอเจ้าหน้าที่คนอเมริกันที่พูดภาษาไทยได้
 • ผู้ที่ขอวีซ่าอเมริกาเพศหญิงที่เดินทางคนเดียว และไม่เคยมีประวัติเดินทางไปไหนมาก่อน อาจถูกปฏิเสธการทำวีซ่า เพราะทางเจ้าหน้าที่อาจสันนิษฐานว่าเดินทางมาทำงานผิดกฎหมาย
 • การขอวีซ่าอเมริกาจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้น ขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ หากหลักฐานครบถ้วน หลักฐานน่าเชื่อถือ มีประวัติสภาพคล่องทางการเมืองดี และตอบคำถามได้เป็นอย่างดี ก็จะมีโอกาสผ่านสูง

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อยเมื่อขอวีซ่าอเมริกา

หากขอวีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน จะต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่ถูกสถานทูตปฏิเสธการให้วีซ่า สามารถทำเรื่องยื่นขอวีซ่าได้ใหม่อีกครั้ง โดยคุณต้องแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม เพื่อให้ทางสถานทูตเกิดความเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้น หากคุณถูกปฏิเสธวีซ่าเนื่องจากเอกสารไม่ครบก็สามารถทำเรื่องยื่นวีซ่าใหม่โดยเพิ่มเติมเอกสารที่ขาดหายไปได้เช่นกัน ทั้งนี้สำหรับการขอวีซ่าครั้งใหม่ ผู้ขอวีซ่าอเมริกาจะต้องทำเรื่องขอยื่นใหม่ตั้งแต่ต้น ทั้งการกรอกแบบฟอร์ม DS 160 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และนัดวันสัมภาษณ์ใหม่ แต่ข้อควรจำไว้ก็คือหากขอยื่นใหม่แต่หลักฐานยังคงไม่น่าเชื่อถือเพียงพอ ทางสถานทูตก็มีโอกาสสูงที่จะปฏิเสธการให้วีซ่าอีกครั้ง

ขอวีซ่าอเมริกา ราคาค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

ราคาค่าธรรมเนียมวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินไทยกับเงิน US ดอลลาร์ หรือเรียกได้ว่า ราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งค่าธรรมเนียมยังขึ้นกับประเภทของวีซ่าที่คุณขอด้วย ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณเช็กราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกาจากเว็บไซต์ทางการในการสมัครยื่นวีซ่า แต่ ณ ปัจจุบันนี้ วีซ่าอเมริกา ท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ 185 ดอลลาร์ หรือประมาณ 6,660 บาท (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2024) เช็กที่เว็บไซต์ ustraveldocs

การขอวีซ่าอเมริกาแบบเร่งด่วนคืออะไร?

เป็นการขอทำวีซ่าเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมงานพิธีศพในอเมริกาหรือนำร่างญาติคนสำคัญกลับสู่อเมริกา การเดินทางธุรกิจแบบเร่งด่วนโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งคุณจะต้องมีหลักฐานยืนยันความเร่งด่วนด้วย รวมถึงตอนสัมภาษณ์ต้องตอบคำถามตามสาเหตุของการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

หลังจากสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาผ่านแล้ว ต้องใช้กี่วันถึงจะได้วีซ่า?

โดยปกติแล้วทางสถานทูตจะส่งหนังสือเดินทางกลับมาพร้อมวีซ่าประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากวันสัมภาษณ์เสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ระยะเวลาอาจช้าหรือเร็วกว่านั้นขึ้นกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลของผู้สมัคร และการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย ซึ่งทางสถานทูตจะจัดส่งหนังสือเดินทางและวีซ่าตามที่อยู่ที่ผู้ขอได้ให้ข้อมูลไว้ตอนสัมภาษณ์ ข้อพึงระวังคือทางไปรษณีย์จะเก็บหนังสือเดินทางไว้เพียง 7 วันเท่านั้น หากไม่มีการรับ ทางไปรษณีย์จะทิ้งใบแจ้งเตือนไว้ ซึ่งคุณต้องไปรับเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์

หากจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาไว้แล้ว สามารถเลื่อนวันนัดสัมภาษณ์ได้หรือไม่?

ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถเปลี่ยนแปลงวันนัดสัมภาษณ์ได้ 2 ครั้ง (รวมทั้งการยกเลิกและการเลื่อนนัด) หากทำการเลื่อนวันนัดครบแล้ว จะต้องเริ่มต้นสมัครและจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่อีกครั้ง และทำการนัดสัมภาษณ์ในครั้งถัดไป ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านวางแผนการสัมภาษณ์วีซ่าให้ดี จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ยื่นทำวีซ่าอเมริกา สามารถนัดสัมภาษณ์ได้ที่ไหนบ้าง?

สำหรับในประเทศไทยนั้น คุณสามารถยื่นขอวีซ่าและเข้าไปสัมภาษณ์ได้สองที่ ได้แก่

 1. สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยตั้งอยู่ที่ 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ
 2. สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ โดยตั้งอยู่ที่ 387 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300

ขอวีซ่าอเมริกา ยากไหม?

ขอกล่าวตามตรงว่าการขอวีซ่าอเมริกา 2024 นั้น ถือว่ายากกว่าหลาย ๆ ประเทศ เพราะนโยบายการคัดกรองคนเข้าประเทศ แต่ทั้งนี้การขอวีซ่านั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินไปหากคุณมีหลักฐานครบถ้วนและน่าเชื่อถือ รวมถึงมีการตอบคำถามขณะสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา สามารถแสดงเจตจำนงว่าเราเดินทางเข้าประเทศไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จริง ๆ และหากเจ้าหน้าที่เชื่อถือเราการขอวีซ่าก็จะไม่ยากเกินความสามารถของคุณ

ประเทศอเมริกาเป็นดินแดนเสรีภาพ ที่ได้รับความนิยม ไม่ว่าจะในทางท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรือ ทำธุรกิจ ด้วยพื้นที่ของประเทศที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยแลนด์มาร์กโด่งดัง เทคโนโลยีทันสมัย และ ค่าครองชีพที่ไม่แพง จึงไม่แปลกใจที่อเมริกา เป็นประเทศที่สร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้แก่ใครหลายคน

สำหรับผู้เดินทางท่านไหนที่กำลังมองหาตัวช่วย ทาง Artralux เรามี บริการยื่นวีซ่า พร้อมช่วยคุณยื่นขอวีซ่าอเมริกา 2024ตั้งแต่ต้นจนจบ ให้คุณได้วางแพลนเที่ยวอย่างไร้กังวล สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า