ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

อัพเดท 2023 ขอวีซ่าฟินแลนด์ ยากไหม ใช้เอกสารอะไร มีกี่ประเภท

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าฟินแลนด์
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

วีซ่าฟินแลนด์ ยากไหม ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าไปมากที่สุดในโลก ด้วยจุดเด่นสำคัญอย่างสถานที่น่าเที่ยวต่างๆ มากมาย รวมถึงสภาพอากาศแสนเย็นสบาย ที่ช่วยเรียกความสดชื่นตลอดการเดินทาง มาถึงตรงนี้แล้ว เชื่อเลยว่าน่าจะมีหลายคนที่อยากไปเที่ยวประเทศฟินแลนด์กันแล้ว แต่ก่อนอื่นจะต้องทำวีซ่าฟินแลนด์ให้เรียบร้อยดีก่อน ซึ่ง Artralux ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำวีซ่าไปฟินแลนด์ ไม่ว่าจะเป็น ใช้เอกสารแบบฟอร์มอะไร มีกี่ประเภท กี่วันได้ หากไม่ผ่านควรทำอย่างไร และทั้งหมดที่ควรรู้ เพื่อให้เหล่านักเดินทางทั้งหลายสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศฟินแลนด์ ดินแดนหมื่นทะเลสาบที่ประชากรมีความสุขที่สุดในโลกแห่งนี้

 

แอดไลน์เพื่อวางแผนการท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน

ทำความรู้จักกับประเทศฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์ หรือสาธารณรัฐฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป และจัดอยู่ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกซึ่งประกอบด้วยเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดนนั่นเอง โดยฟินแลนด์จัดว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับ 8 ของทวีปยุโรป แต่กลับมีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคนเท่านั้น ตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูต ณ เฮลซิงกิ โดยฟินแลนด์มีเมืองหลวงที่สำคัญคือ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) และใช้ภาษาฟินนิช และภาษาสวีดิชเป็นภาษาราชการ แต่ก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เช่นกัน นอกจากนี้ ฟินแลนด์ยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมสุดล้ำมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและการคมนาคมที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย ตลอดจนปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตของประชากร ส่งผลให้ฟินแลนด์กลายเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก จนกลายเป็นจุดหมายของใครหลายคนที่อยากทำวีซ่าฟินแลนด์เพื่อทำงานและท่องเที่ยวนั่นเอง

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าฟินแลนด์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

สำหรับใครหลายคนที่กำลังสงสัยว่าไปฟินแลนด์ต้องขอวีซ่าไหมนั้น ตอบเลยว่าจำเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศฟินแลนด์นั้น จะต้องมีวีซ่าฟินแลนด์ หรือวีซ่ายุโรปที่เรามักเรียกกันว่าวีซ่าเชงเก้นเพื่อใช้ในการเข้าออกประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การเริ่มต้นยื่นขอวีซ่า จนไปถึงการเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อส่งไปที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ และรอผลการพิจารณายื่นคำร้องทำวีซ่าไปฟินแลนด์ก็เป็นอันจบขั้นตอนครบถ้วนสมบูรณ์ โดยดูได้ตามรายละเอียดเหล่านี้

1. เช็กประเภทวีซ่าที่ใช้ยื่นไปประเทศฟินแลนด์

อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศฟินแลนด์จัดอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกยุโรปที่จะออกวีซ่ายุโรป หรือวีซ่าเชงเก้น (Schengen) ให้สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศต่างๆ เหล่านี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ซึ่งก่อนที่จะยื่นคำร้องขอทำวีซ่าไปฟินแลนด์ได้นั้น ก่อนอื่นวีซ่าจะต้องเช็กก่อนว่าตัวเองนั้นยื่นวีซ่าเพื่อจุดประสงค์ใดเป็นหลักก่อน เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ฉะนั้นแล้วเราจำเป็ฯต้องรู้ก่อนว่า วีซ่าฟินแลนด์มีกี่ประเภท โดยเราจะแบ่งคำร้องขอประเภทวีซ่าหลักๆ ได้แก่ การขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว, การศึกษา, การทำธุรกิจ, การทำงานตามฤดูกาล, และสำหรับคู่สมรส หรือผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ถือสัญชาติฟินแลนด์

วีซ่าฟินแลนด์

2. ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ทำวีซ่าฟินแลนด์

นอกจากการเช็กประเภทวีซ่าของผู้ยื่นคำร้องขอแล้ว ในขั้นตอนต่อมาจะเป็นการยื่นเอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่าไปฟินแลนด์นั่นเอง ซึ่งการยื่นของวีซ่าในแต่ละประเภทนั้น จะมีเอกสารที่ใช้แตกต่างกัน มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง

 

แอดไลน์เพื่อวางแผนการท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน

 

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยวจะเป็นประเภทวีซ่าสำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้น โดยจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ เหล่านี้

 • แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า พร้อมกรอกข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ฉบับ โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • ประกันสุขภาพการเดินทางที่มีค่าคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร
 • แผนการเดินทางตลอดการอยู่อาศัยในประเทศ
 • หลักฐานการจองเที่ยวบินขาไปและขากลับ พร้อมหลักฐานการจองที่พัก
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ (หากมี)
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งยอดบัญชีจากทางธนาคาร

 

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอย่าง

 • สูติบัตรฉบับจริง และสำเนาซึ่งแนบมากับแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า
 • หลักฐานแสดงสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร (กรณีที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย)
 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายถึงบุตรโดยชอบธรรม (กรณีที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย)

 

วีซ่าการศึกษา

วีซ่าการศึกษาจะเป็นการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนหรือมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในด้านต่างๆ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า พร้อมกรอกข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ฉบับ โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • ประกันสุขภาพการเดินทางที่มีค่าคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร
 • หลักฐานการจองเที่ยวบินขาไปและขากลับ พร้อมหลักฐานการจองที่พัก
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งยอดบัญชีจากทางธนาคาร
 • จดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือสถานศึกษา พร้อมลายเซ็นรับรอง

 

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอย่าง

 • สูติบัตรฉบับจริง และสำเนาซึ่งแนบมากับแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า
 • หลักฐานแสดงสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร (กรณีที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย)
 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายถึงบุตรโดยชอบธรรม (กรณีที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย)

 

วีซ่าธุรกิจ

วีซ่าธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งประเภทวีซ่าที่มีไว้สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมาติดต่อค้าขาย หรือดำเนินธุรกิจ และกิจการต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า พร้อมกรอกข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ฉบับ โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • ประกันสุขภาพการเดินทางที่มีค่าคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร
 • หลักฐานการจองเที่ยวบินขาไปและขากลับ พร้อมหลักฐานการจองที่พัก
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งยอดบัญชีจากทางธนาคาร
 • จดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานผู้ร่วมธุรกิจในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งจะต้องแสดงข้อมูลทุกอย่างครบถ้วน (ข้อมูลการติดต่อ ระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ และข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น)
 • จดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือสถานศึกษา พร้อมลายเซ็นรับรอง

 

วีซ่าทำงานตามฤดูกาล

ในทุกๆ ปี ฟินแลนด์จะมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะมีเพียงแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการทำงานตามฤดูกาลนั่นเอง โดยผู้ที่สนใจทำงานตามฤดูกาลในฟินแลนด์นั้น จำเป็นจะต้องมีวีซ่าทำงานฟินแลนด์เพื่อทำงานดังกล่าว โดยจะต้องทำการยื่นเอกสารต่างๆ เหล่านี้

 

วีซ่าสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ถือสัญชาติฟินแลนด์

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอทำวีซ่าฟินแลนด์เป็นคู่สมรส หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ถือสัญชาติฟินแลนด์ และต้องการจะเดินทางเข้าประเทศ จะต้องใช้เอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า พร้อมกรอกข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ฉบับ โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • ประกันสุขภาพการเดินทางที่มีค่าคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร
 • หลักฐานการจองเที่ยวบินขาไปและขากลับ พร้อมหลักฐานการจองที่พัก
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งยอดบัญชีจากทางธนาคาร
 • เอกสารสำหรับการทำงานตามฤดูกาลที่ได้รับการรับรองจากนายจ้างพร้อมรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน (ประเภทงาน, สถานที่ทำงาน, ระยะเวลาในการทำงาน, รายได้, ชั่วโมงการทำงาน, วันเริ่มทำงาน, วันหยุดของลูกจ้าง)

 

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอทำวีซ่าไปฟินแลนด์มีอายุระหว่าง 18-20 ปี จะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • จดหมายอนุญาตการทำงานจากผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานเขต
 • ใบสูติบัตร (เตรียมทั้งฉบับจริงและสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (เตรียมทั้งฉบับจริงและสำเนา)

3. การรอฟังผลพิจารณายื่นคำร้องวีซ่าฟินแลนด์

วีซ่าฟินแลนด์

เมื่อยื่นคำร้องขอทำวีซ่าไปฟินแลนด์พร้อมยื่นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์จะทำการรับเรื่องก่อนใช้เวลาตรวจสอบและพิจารณาประมาณ 15-45  วันทำงานก่อนประกาศผลให้ทราบ โดยศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์จะตั้งอยู่ที่ อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 4 เลขที่ 317 ยูนิต 404  อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เปิดทำการเวลา 08:00-16:00 โมง โดยแนะนำให้ทำการโทรสอบถามหรือนัดล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 02-460-7057

ฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศยุโรปที่ได้รับความนิยมสูงในการเดินทางเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเรียน การทำงาน และในด้านอื่นๆ ซึ่งผู้ที่สนใจในประเทศนี้นั้นจะต้องทำวีซ่าฟินแลนด์ให้เรียบร้อยดีก่อน เพื่อที่จะสามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ ซึ่ง Artralux เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการเรื่องรับจองคิวทำวีซ่าฟินแลนด์แบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านด้วยความประทับใจ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางอย่างเหนือระดับ

 

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)  

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

 

แอดไลน์เพื่อวางแผนการท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า