ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

Update วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) 2024 ต้องทำอย่างไร?

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นใบเบิกทางเข้าสู่ประตูยุโรป หากคุณต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุระต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และประเทศยุโรปส่วนมาก จะต้องทำวีซ่าเชงเก้นทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้การขอวีซ่าเชงเก้นจะมีขั้นตอนอย่างไร ขอวีซ่าเชงเก้นยื่นที่ไหน ทำวีซ่าเชงเก้นต้องใช้อะไร ขอวีซ่าเชงเก้นแล้วเข้าได้กี่ประเทศ ขอวีซ่ายุโรปต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ เราจะมาตอบคำถามให้คุณได้รู้กันในบทความนี้ รวมถึงอธิบายข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับกลุ่มประเทศเชงเก้นให้ได้ทราบกันด้วย

แม้ว่าการยื่นเชงเก้นวีซ่าจะสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเอง แต่เพื่อความสะดวกสบาย และเพิ่มโอกาสในการยื่นวีซ่าให้ผ่านง่ายขึ้น หรือถ้าคุณกลัวยื่นไม่ผ่าน Artralux ขออาสาให้บริการช่วยคุณยื่นขอวีซ่าเชงเก้น หากคุณมีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศไหน ติดต่อมาขอคำปรึกษากับเราได้เลย

ข้อควรพิจารณาก่อนยื่นวีซ่าเชงเก้น

หนึ่งในข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดก่อนการยืนวีซ่าเชงเก้นนั่นคือ ระยะเวลายืนวีซ่าเชงเก้นก่อนการเดินทาง ซึ่งสำหรับวีซ่าเชงเก้นแล้ว ผู้เดินทางจะต้องทำกายื่นวีซ่าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารของคุณอย่างน้อย 7 – 15 วันทำการ แล้วแต่ประเภทของวีซ่า และ ประเทศที่ต้องการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นวีซ่าต้องทำการจองคิวเพื่อเดินทางไปยื่นเอกสาร ซึ่งคิวสำหรับการยื่นวีซ่านั้น จะว่างหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการเดินทาง ดังนั้นเพื่อเป็นการเผื่อเวลาในการจองคิว และ การพิจารณาเอกสารของเจ้าหน้าที่ ผู้เดินทางควรเริ่มทำวีซ่าแต่เนิ่นๆ อย่างน้อย 1 เดือนนั่นเอง   

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คืออะไร? ทำไมต้องใช้เวลาไปเที่ยวยุโรป

Schengen Visa หรือวีซ่าเชงเก้น คือใบอนุญาตให้ผู้เดินทางที่ไม่ได้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศเชงเก้นสามารถเดินทางเข้าสู่อาณาเขตของกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ หรือสรุปง่าย ๆ ก็คือ คนไทยจะไปยุโรปในกลุ่มเชงเก้นจะต้องขอวีซ่าเชงเก้นนั่นเอง ทั้งนี้วีซ่าจะอนุญาตให้พำนักในประเทศสมาชิกเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง (สามารถพำนักรวมทุกครั้งไม่เกิน 180 วัน) และผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้า – ออก ประเทศผู้เป็นสมาชิกเชงเก้นได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องขอวีซ่าของประเทศนั้น ๆ อีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่นอยากคุณมีแผนเดินทางไปเที่ยวประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมัน คุณก็ขอแค่เพียง Schengen Visa ใบเดียวก็สามารถเดินทางได้ครบ

วีซ่าเชงเก้นเกิดจากการทำข้อตกลงร่วมกันของประเทศในสหภาพยุโรป 23 ประเทศ และ ประเทศนอกสหภาพยุโรปอีก 4 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศดังกล่าวมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้พลเมืองของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางข้ามพรมแดนประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี (Schengen Visa Agreement) นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

วีซ่าเชงเก้น

Update ล่าสุด วีซ่าเชงเก้น มีประเทศอะไรบ้าง?

ตอบคำถามสำหรับผู้ที่สงสัยว่าทำวีซ่าเชงเก้น เข้าได้กี่ประเทศ โดยจากข้อมูลล่าสุดที่เราจะมา Update ให้คุณทราบในปี 2024 นี้ ประเทศที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องทำการยื่น Schengen Visa มีด้วยกันทั้งหมด 27 ประเทศ ได้แก่

 1. เบลเยี่ยม (Belgium)
 2. เช็ก (Czech)
 3. เดนมาร์ก (Denmark)
 4. เอสโตเนีย (Estonia)
 5. ฟินแลนด์ (Finland)
 6. ฝรั่งเศส (France)
 7. เยอรมนี (Germany)
 8. กรีซ (Greece)
 9. ฮังการี (Hungary)
 10. ไอซ์แลนด์ (Iceland)
 11. อิตาลี (Italy)
 12. ลัตเวีย (Latvia)
 13. ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
 14. ลิทัวเนีย (Lithuania)
 15. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 16. มอลตา (Malta)
 17. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 18. นอร์เวย์ (Norway)
 19. โปแลนด์ (Poland)
 20. โปรตุเกส (Portugal)
 21. สโลวาเกีย (Slovakia)
 22. สโลวีเนีย (Slovenia)
 23. สเปน (Spain)
 24. สวีเดน (Sweden)
 25. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
 26. ออสเตรีย (Austria)
 27. โครเอเชีย (Croatia)

หากคุณมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปกลุ่มประเทศเหล่านี้คุณต้องทำเรื่องขอวีซ่า เท่านี้ก็สามารถตอบคำถามวีซ่าเชงเก้น มีประเทศอะไรบ้าง? ของคุณได้แล้ว

วีซ่าเชงเก้นมีกี่ประเภท?

การแบ่งประเภทของวีซ่าเชงเก้น 2024นั้นจัดได้หลายรูปแบบ แต่โดยรวมแล้วจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 • Schengen visa type A วีซ่าสำหรับแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน หรือมีการ Stop Over ที่สนามบิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประเทศสมาชิกเชงเก้น
 • Schengen visa type B เป็นวีซ่าสำหรับแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเหมือนประเภท A แต่มีอายุอยู่ได้ไม่เกิน 5 วัน
 • Schengen visa type C เป็นวีซ่าพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน สำหรับการเดินทางไปทำธุรกิจ เยี่ยมเยียน หรือท่องเที่ยว ซึ่งการขอวีซ่าเชงเก้นทั่วไปมันจัดอยู่ในประเภทนี้
 • Schengen visa type C เป็นวีซ่าระยะยาว พักอาศัยนานเกิน 90 วัน อาจเพื่อการเรียนต่อหรือการทำงานเป็นต้น

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าเชงเก้น 2024 ต้องทำอย่างไร?

วีซ่าเชงเก้น 2

การทำวีซ่าเชงเก้นของทั้ง 27 ประเทศนั้นจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมีรายละเอียดยิบย่อยที่แตกต่างกันออกไปบ้าง เช่นรายละเอียดเอกสาร สถานที่ยื่นวีซ่า และระยะเวลารอคอยสถานทูตอนุมัติ (แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 15 วันทำการ) สำหรับการขอ Schengen Visa จะมีขั้นตอนดังนี้

 1. สำรวจการเดินทางของคุณก่อนว่าจะเดินทางไปประเทศไหน ใช้วีซ่าประเภทใด แล้วให้ขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศนั้น แต่ในกรณีที่คุณเดินทางไปหลายประเทศพร้อมกัน ให้ทำการขอวีซ่ากับประเทศที่ใช้เวลาพำนักนานที่สุด หรือถ้าใช้เวลาพำนักยาวเท่ากัน ให้ขอวีซ่ากับประเทศที่เดินทางไปถึงก่อนที่แรก (กรณีที่คุณสงสัยว่าวีซ่าเชงเก้น มีประเทศอะไรบ้าง? สามารถเช็กรายละเอียดได้ทีหัวข้อด้านบน)
 2. ทำการนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่าเชงเก้น เนื่องจากการนัดหมายยื่นวีซ่าของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ให้ผู้เดินทางตรวจสอบว่าประเทศที่จะเดินทาง จะต้องทำการนัดหมายศูนย์ยื่นวีซ่าของอะไร (แต่ละสถานทูตจะใช้ตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน) (สามารถเช็กข้อมูลศูนย์รับยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ตามหัวข้อด้านล่าง) ในขั้นตอนนี้ ผู้เดินทางจะต้องสร้างบัญชีกับทางเว็บไซต์ศูนย์ยื่นวีซ่าให้เรียบร้อย ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นระบบจะให้ทำการนัดหมายส่งเอกสารกับทางศูนย์ยื่นวีซ่า หลังจากทำการนัดหมายแล้วให้คุณพิมพ์ใบนัดหมายใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า
 3. จัดเตรียมเอกสาร ซึ่งการขอวีซ่าแต่ละประเทศอาจมีรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ต่างกันเล็กน้อย แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับทางเว็บไซต์สถานทูตหรือเว็บไซต์ตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่าในแต่ละที่ ซึ่งวีซ่าเชงเก้นเอกสารที่ต้องใช้คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อถัดไป
 4. เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่า โดยนำเอกสารและใบนัดหมายไปด้วย แนะนำให้ไปก่อนเวลานัดประมาณ 15-30 นาที หลังจากยื่นเอกสารแล้วทางศูนย์รับยื่นฯ จะดำเนินการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หลังจากนั้นจะเป็นการชำระค่าธรรมเนียมก็ถือเป็นการเสร็จสิ้น ทางศูนย์จะทำการส่งเอกสารของเราไปยังสถานทูตของประเทศนั้น ๆ โดยสถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ
 5. รับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืน หลังจากที่ทางสถานทูตพิจารณาเอกสารการขอวีซ่าเชงเก้นเสร็จสิ้น หนังสือเดินทางของคุณจะถูกส่งกลับมาที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ซึ่งทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้คุณมารับหนังสือเดินทาง หรือหากคุณเลือกเป็นการส่งไปรษณีย์แทน คุณก็จะได้รับหนังสือเดินทางตามที่อยู่ที่คุณได้ให้ไว้กับศูนย์ยื่นวีซ่า

วีซ่าเชงเก้น เอกสารใช้อะไรบ้าง?

เอกสารการยื่นวีซ่าเชงเก้น 2024 เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะตัดสินให้คุณยื่นวีซ่าผ่านง่าย ๆ  เนื่องจากเจ้าหน้าที่สถานทูตจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคุณจากเอกสารยื่นวีซ่าเหล่านี้ เราจึงแนะนำให้คุณเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าให้พร้อม เพื่อประหยัดเวลา และลดปัญหาการยื่นวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่านอีกด้วย แม้ว่าการขอ Schengen Visa ในแต่ละประเทศอาจมีหลักฐานยิบย่อยที่แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่หลัก ๆ แล้วจะใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มยื่นเรื่องขอวีซ่าเชงเก้น การยื่นขอวีซ่าของแต่ละประเทศจะมีแบบฟอร์มเฉพาะที่แตกต่างกันไป ผู้เดินทางจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Schengen Visa สำหรับเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ที่เว็บไซต์ของสถานทูต หรือ บนเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องที่ได้รับมอบหมายจากสถานทูตอย่างเป็นทางการ
 • เอกสารข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี), สำเนาใบจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), และ สูติบัตรสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
 • รูปถ่ายติดวีซ่าเชงเก้น โดยเป็นรูปสีขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. หน้าตรง เห็นชัด เปิดหน้าผาก และ ใบหู โดยมีพื้นหลังเป็นสีขาว
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ให้เตรียมหนังสือเดินทางทั้งเล่มเก่าและเล่มปัจจุบันพร้อมสำเนา โดยเล่มปัจจุบันจะต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และมีอายุเหลือมากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป
 • หลักฐานทางการเงินประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น ได้แก่ รายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน และใบรับรองทางการเงิน (Bank Certification) ที่ออกโดยธนาคาร และมีลายเซ็นของทางธนาคารกำกับ
 • ใบรับรองการทำงาน ซึ่งออกโดยบริษัทโดยระบุตำแหน่งงาน เงินเดือน รวมถึงระยะเวลาที่ลางาน ส่วนกรณีคุณเป็นเจ้าของกิจการให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าของบริษัท
 • ใบรับรองการศึกษา ที่ออกโดยสถานศึกษา สำหรับผู้เยาว์ที่ยังศึกษาอยู่ เพื่อแสดงสถานภาพความเป็นนักเรีบนที่ประเทศไทย
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก ซึ่งต้องจะระบุสายการบิน เที่ยวบินขาไป – ขากลับ พร้อมกับหลักฐานการจองที่พักตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศเชงเก้น ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยให้การอนุมัติวีซ่าผ่านง่ายขึ้น
 • แผนการเดินทาง สำหรับการขอวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยว ซึ่งแผนเดินทางจะต้องแสดงถึงข้อมูลการเดินทางแบบกระชับได้ใจความ มีการระบุข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะหรือการเช่ารถที่จะใช้เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ
 • จดหมายเชิญหรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ยื่นวีซ่า สำหรับกรณีที่ยื่นขอทำวีซ่าเชงเก้นเยี่ยมเยียน
 • ประกันภัยการเดินทาง การทำวีซ่าเชงเก้นเพื่อการท่องเที่ยว จะต้องทำประกันการเดินทางกับบริษัทที่ได้รับการรับรองจากทางสถานทูตของประเทศนั้น ๆ โดยต้องมีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร

วีซ่าเชงเก้น เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเยียน

การขอวีซ่าเชงเก้นแบบเยี่ยมเยือน แล ต้องไปพำนักกับญาติ, พี่น้อง, เพื่อน หรือ แฟน จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

 • หนังสือเชิญลงลายมือชื่อของผู้เชิญจากประเทศเชงเก้นนั้น ๆ โดยระบุชื่อเจ้าของบ้าน, ระยะเวลาในการเข้าพัก, การรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ (หากผู้เชิญจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย), และ ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของเดินทาง (มีตราประทับและลายเซ็นของธนาคาร) ครอบคลุมระยะเวลาสามเดือน
 • หนังสือแนะนำตัวผู้เชิญ โดยแนะนำตัวผู้ หน้าที่การงาน สัญชาติ ระยะเวลาที่พำนักที่ประเทศนั้น ๆ และ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญ และ ผู้เดินทางอย่างเป็นทางการ  
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางและผู้เชิญ เช่น ใบทะเบียนสมรส, ใบเกิด,  และ ทะเบียนบ้านทั้งตัวจริงและสำเนา, รูปถ่ายด้วยกัน, แชทการสนทนาระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง  

ผู้เดินทางสามารถเช็ครายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้นแบบเยี่ยมเยียนได้

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

ทำวีซ่าเชงเก้น ยื่นที่ไหนได้บ้าง?

โดยส่วนมากแล้วคุณสามารถยื่นวีซ่าเชงเก้น 2024 ได้ที่ศูนย์บริการรับยื่นที่มอบหมายโดยสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะแบ่งออกดังนี้ 

 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global รับทำวีซ่า Schengen ประเทศเบลเยียม, เดนมาร์ก, ไอซ์แลนด์, ฟินแลนด์, เอสโตเนีย, นอร์เวย์, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, สาธารณรัฐเช็ก, เยอรมัน, อิตาลี ลิทเทนสไตน์ มอลต้า สโลวีเนีย สวิตเซอร์แลนด์
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLSContact รับทำวีซ่า Schengen ประเทศฝรั่งเศส, โปรตุเกส
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International รับทำวีซ่า Schengen ประเทศสเปน
 • ส่วนการทำวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ, โปแลนด์, สโลวาเกีย, ลักเซมเบิร์ก, ฮังการี, ลัตเวีย, และลิทัวเนีย ทางสถานทูตจะเป็นรับยื่นวีซ่าตรงด้วยตัวเอง

วีซ่าเชงเก้น 3

รวมคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้น 2024

เนื่องจากมีใครหลายคนอาจยังสงสัยเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้น ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเชงเก้นราคาค่าธรรมเนียมเท่าไหร่? ทำวีซ่าเชงเก้นยื่นที่ไหน? ทำวีซ่าเชงเก้นเข้าได้กี่ประเทศ? ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเทศไหนง่ายสุด? หากวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่านควรทำอย่างไร? ตลอดจนคำถามอื่น ๆ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Schengen Visa ที่ควรรู้ ซึ่งคุณสามารถเลื่อนลงไปอ่านข้อมูลที่ด้านล่างนี้เลย

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ราคาเท่าไหร่?

สำหรับราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นจะอยู่ที่ 80 ยูโร สำหรับเด็กที่มีอายุ 6 – 12 ปี จะมีค่าธรรมเนียมที่ 40 ยูโร ทั้งนี้ราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าจะเป็นราคามาตรฐานของในแต่ละประเทศ โดยราคาจะตายตัวที่ 80 ยูโร แต่ราคาค่าเงินบาทที่ผันผวนในแต่ละวันอาจทำให้คุณเสียค่าธรรมเนียมในราคาเงินบาทที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ในกรณีที่คุณขอวีซ่าเชงเก้นผ่านทางตัวแทนศูนย์บริการยื่นวีซ่าอย่าง VFS Global, TLS Contact, หรือ BLS International คุณจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมตามนโยบายที่ศูนย์ยื่นกำหนด

ไขข้อสงสัยก่อนยื่นเอกสาร ขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

เงินในบัญชีนั้นมีความสำคัญต่อการขอวีซ่าเชงเก้นเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าคุณมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตจะได้เชื่อถือว่าเมื่ออนุมัติวีซ่าให้คุณแล้ว คุณจะเดินทางไป-กลับ ตามวันที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง ไม่โดดวีซ่า หรือเข้าไปทำงานผิดกฎหมาย หรือพักอาศัยนานเกินตามข้อกำหนด โดยเงินในบัญชีจะต้องมีเพียงพอสำหรับการพักอาศัยในระยะเวลาตลอดการเดินทางโดยไม่เดือดร้อนนั้นเอง

สำหรับคำถามยอดฮิตสำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่า ก็คือการยื่นเรื่องขอวีซ่าเชงเก้น ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นั้น เราขอแนะนำว่าหากคุณเดินทางไปเที่ยวควรมีเงินในบัญชีอย่างต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป รวมถึงต้องพิจารณาด้วยว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นกี่วัน โดยให้เฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 100 ยูโรต่อวัน (หรือประมาณ 3,500 – 4,000 บาท) ยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีแผนเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสจำนวน 10 วัน ก็ควรมีเงินในบัญชีประมาณ 135,000 – 140,000 บาท เป็นต้น

นอกจากเงินในบัญชีแล้ว รายละเอียดการเดินบัญชีก็มีความสำคัญ ซึ่งข้อมูลการเดินบัญชีจะต้องมีการเคลื่อนไหว และมีเงินสะสมทยอยเข้าเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลา 6 – 12 เดือน อย่าโอนเงินมาก้อนใหญ่ก้อนเดียวแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ เลย เนื่องจากจะทำให้ทางเจ้าหน้าที่คิดว่าคุณโอนเงินมาให้ดูเยอะ ๆ สำหรับการขอวีซ่า

ควรทำเรื่องขอวีซ่าเชงเก้นก่อนเดินทางกี่วัน?

โดยปกติแล้วคุณควรทำเรื่องยื่นขอทำวีซ่าเชงเก้นก่อนการเดินทางประมาณ 1 เดือน แต่สำหรับใครที่ต้องการความชัวร์มากขึ้น และเผื่อเวลาสำหรับการยื่นเอกสารเพิ่มเติม (ในกรณีที่เอกสารไม่ครบหรือเอกสารเดิมไม่น่าเชื่อถือ) แนะนำให้ทำเรื่องยื่นวีซ่าก่อนสักประมาณ 1-3 เดือน สำหรับในกรณีที่ยื่นช้าสุดก็คืออย่าให้น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางสถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วัน

ถ้าต้องการขยายเวลาวีซ่าเชงเก้น 2024 ทำอย่างไร?

การยื่นเรื่องสามารถทำได้ที่หน่วยงานของประเทศเชงเก้นที่พักอยู่ โดยต้องมีเหตุผลที่เหมาะสม เช่น ธุระส่วนตัว เรื่องสุขภาพ หรือเหตุผลสมควรอื่น ๆ วีซ่าที่ได้รับการขยายออกไป จะให้สิทธิ์คนที่เดินทางเข้าไปยังประเทศเชงเก้นเดิมที่ได้รับอนุมัติ Schengen Visa ในครั้งแรก ให้สิทธิ์พำนักต่อไม่เกิน 90 วัน

รวมเหตุผลที่ทำให้การยื่นวีซ่าเชงเก้น ไม่ผ่าน?

เอกสารแสดงสถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน้าที่การงาน จะเป็นหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่สถานทูตตรวจสอบละเอียดที่สุด เคสที่การยื่นวีซ่าไม่ผ่านส่วนมากมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ขอวีซ่าใช้เอกสารอันเป็นเท็จ, สภาพคล่องทางการเงินไม่ดีเพียงพอ, มีประวัติติด Balcklist, หลักฐานทางการเงินไม่มั่นคงเพียงพอต่อการเข้าพักตามระยะเวลาที่ร้องขอ, ไปจนถึงแผนการเดินทางที่ใช้เป็นหลักฐานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เป็นต้น

วีซ่าเชงเก้น

ยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศไหนง่ายสุด?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวีซ่าเชงเก้น คือสิ่งสำคัญในการเดินทางเข้ายุโรป การอนุมัติ Schengen Visa นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละประเทศที่รับเรื่องยื่นวีซ่า หากคุณมีเอกสารครบถ้วน สามารถชี้แจงข้อมูลตามเอกสารได้อย่างถูกต้อง มีฐานะทางการเงินและอาชีพที่มั่นคง คุณก็จะมีโอกาสผ่านวีซ่าง่ายขึ้น

ทั้งนี้หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า วีซ่าเชงเก้นประเทศไหนง่ายสุด? เราไม่สามารถให้คำตอบอย่างแน่นอนได้เพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง แต่จากข้อมูลของเว็บไซต์ schengenvisainfo ที่สำรวจสถิติการขอวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้นในปี 2019 ประเทศที่ขอวีซ่าเชงเก้นง่ายสุดคือ ประเทศลิทัวเนีย, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ประเทศไอซ์แลนด์, ประเทศลัตเวีย, และประเทศโปแลนด์

สังเกตได้ว่าประเทศที่ขอวีซ่าง่ายมักจะเป็นประเทศที่คนเดินทางน้อย เจ้าหน้าที่มีเวลาตรวจเอกสารและร้องขอเอกสารเพิ่มเติมหากมีเอกสารส่วนที่ขาดไป ส่วนประเทศที่ขอวีซ่ายากมักจะเป็นประเทศที่คนเดินทางเยอะ เช่นฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน เป็นต้น

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

ขอวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

สำหรับกรณีที่คุณขอยื่นวีซ่าเชงเก้นแล้วไม่ผ่าน คุณสามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้ โดยให้คุณตรวจสอบผลการยื่นวีซ่าที่ส่งมาในอีเมล ว่าวีซ่าไม่ผ่านนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร จากนั้นให้คุณทำเรื่องขอยื่น Schengen Visa ใหม่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรก กรอกแบบฟอร์ม จองคิวยื่นวีซ่า และจัดเตรียมเอกสาร ให้คุณเตรียมเอกสารใหม่ที่ขาดไปในการยื่นรอบแรก ซึ่งจะทำให้การยื่นขอวีซ่ารอบใหม่มีหลักฐานชัดเจนขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มโอกาสในการผ่านวีซ่ามากขึ้น แต่ทั้งนี้การยื่นวีซ่ารอบใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ด้วยเช่นกัน

วีซ่าเชงเก้น เข้าได้กี่ประเทศ วีซ่าเชงเก้นเข้าอังกฤษได้ไหม?

ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นไม่สามารถเข้าประเทศอังกฤษได้ รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในเครือสหราชอาณาจักร (สกอตแลนด์ เวลส์ ไอแลนด์เหนือ) เนื่องจากประเทศอังกฤษนั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น และไม่อยู่รวมกลุ่มกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ดังนั้นหากคุณต้องการไปเที่ยวประเทศอังกฤษ คุณต้องทำเรื่องของยื่นวีซ่าอังกฤษโดยเฉพาะ

ทั้งนี้การทำวีซ่าเชงเก้นสามารถเข้าได้ 27 ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ซึ่งเป็นการตกลงพันธสัญญาของสมาชิกยุโรป ซึ่งคุณสามารถเช็กประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ในหัวข้อด้านบน

Artralux ให้บริการยื่นวีซ่าเขงเก้นแบบใดบ้าง?

เราให้บริการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน และวีซ่าธุรกิจ ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านการขอวีซ่ามาอย่างยาวนาน เราจะแนะนำให้คำปรึกษาการขอวีซ่าของคุณอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอ Schengen Visa ให้ผ่านง่ายที่สุด 

วีซ่าเชงเก้นคือเอกสารสำคัญที่จะให้คุณเข้าออกประเทศในเขตเชงเก้นได้ถึง 27 ประเทศ แต่การยื่นเรื่องแต่ละครั้งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนการยื่นวีซ่า การเตรียมเอกสาร และต้องมีเวลามากพอสำหรับดำเนินการ การให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณในการยื่นวีซ่าเชงเก้น 2024 ก็ย่อมที่จะมีความสะดวกมากกว่า Artarlux พร้อมให้บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น เพื่อเปิดโลกของคุณสู่ประเทศแถบยุโรปได้อย่างมั่นใจ

หากสนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)  

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า