ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

อัพเดท 2024 วีซ่าฝรั่งเศส รวมทุกขั้นตอนในการทำ พร้อมเคล็ดลับดี ๆ

วีซ่าฝรั่งเศส (france visa)
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

วันนี้ Artralux จะพาคุณเดินเข้าสถานกงสุล เพื่อยื่นเรื่องทำวีซ่าเพื่อเหินฟ้าข้ามไปเที่ยวยังประเทศแห่งแฟชั่นอย่างฝรั่งเศส ที่เราจะมาอัพเดทให้ในปี 2024 มาดูกันสิว่า วีซ่าไปฝรั่งเศสหนึ่งในวีซ่าเชงเก้นจะต้องเริ่มจากขั้นตอนไหน รายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องรู้ไม่ว่าจะเป็น ใช้เวลากี่วันถึงจะได้ อยู่ได้กี่วัน ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ มีกี่ประเภท ใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือว่าทําวีซ่าฝรั่งเศสที่ไหน รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมแล้วมาดูกันเลย!

สารบัญ

มารู้จักประเทศฝรั่งเศสก่อนยื่นวีซ่า

ประเทศฝรั่งเศสเป็นที่รู้จักกันดีในนามเมืองแห่งแฟชั่นและเมืองแห่งความสวยงามโรแมนติกสไตล์ยุโรป ฝรั่งเศสตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ประกอบด้วยแผ่นดินใหญ่ และพื้นที่ที่เป็นเกาะมากมาย ด้วยเป็นดินแดนที่ทอดตั้งผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้สภาพภูมิอากาศสบาย ๆ ไม่หนาวเย็น ประกอบด้วยฤดู 4 ฤดู คือ 

 • ฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
 • ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
 • ฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่เดือน กันยายน – ธันวาคม
 • ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนมกราคม- กุมภาพันธ์

สกุลเงินที่นักท่องเที่ยวต้องเตรียมไปคือสกุลฟรังก์ฝรั่งเศส ศาสนาที่ประชาชนนับถือส่วนใหญ่คือศาสนาคริสต์ ทำให้เราสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์มากมาย ดูแล้วโรแมนติกสุด ๆ นอกจากนี้เมืองหลวงของฝรั่งเศสอย่าปารีสยังเป็นศูนย์กลางของวงการแฟชั่นทั่วโลกอีกด้วย

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

ประเภทวีซ่าฝรั่งเศส สำหรับเดินทางไป

วีซ่าฝรั่งเศส

การขอวีซ่าไปฝรั่งเศส เป็นวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจในประเทศสมาชิกเชงเก้น ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ซึ่งหากคุณต้องการเดินทางไปมากกว่า 90 วัน เช่น การเดินทางเพื่อเรียนต่อ ทำงาน หรือ พำนักเป็นเวลานาน คุณจะต้องยื่นวีซ่าประเภทพำนักระยะยาว หรือ National Visa กับประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะ

คำถามที่ว่าวีซ่าฝรั่งเศสมีกี่ประเภทนั้น ให้ดูที่ประเภทของวีซ่าเชงเก้น โดยวีซ่าเชงเก้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

 • วีซ่าเชงเก้นประเภท Uniform Schengen Visa (วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว และ พำนักในเขตประเทศเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ภายในทุก 6 รอบเดือน)
 • วีซ่าเชงเก้นประเภท Limited Territorial Validity Visa (วีซ่าที่อนุญาตให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศที่ออกวีซ่าเชงเก้นให้เท่านั้น โดยคุณจะไม่สามารถเดินทางเข้าไปในประเทศเชงเก้นประเทศอื่นๆ) 
 • วีซ่าเชงเก้นประเภท National Visa (วีซ่าสำหรับการพำนักมากกว่า 90 วัน โดยสถานทูตจะออกวีซ่าประเภทนี้ให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์เรียนต่อ หรือ ทำงานเป็นระยะเวลานาน)

ขั้นตอนการขอวีซ่าฝรั่งเศส

ขั้นตอนแรกในการทำเรื่องยื่นเอกสารเพื่อทำวีซ่าฝรั่งเศสนั้น มีขั้นตอนที่ไม่ได้แตกต่างจากการยื่นวีซ่าทั่วไปนัก โดยคุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนออกเดินทาง และทำตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ลงทะเบียนออนไลน์กับหน่วยงานตัวแทนรับทำวีซ่า 
 2. เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า 
 3. ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัด เลือกวันและเวลาที่สะดวกถ้าไม่มาตามนัดต้องทำการลงทะเบียนนัดหมายใหม่
 4. ยื่นเอกสารที่ TLS contact ต้องนำเอกสารมายื่นด้วยตัวเอง
 5. ชำระค่าธรรมเนียม
 6. รอรับ SMS แจ้งวันเวลาที่ต้องมารับวีซ่า 

ขอวีซ่าฝรั่งเศสใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ในการยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ละจุดประสงค์ก็จะมีเอกสารที่แตกต่างกันไป แต่จะมีเอกสารพื้นฐานที่เราจะต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนดังนี้

วีซ่าสำหรับท่องเที่ยวฝรั่งเศส

 1. ลงทะเบียนแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า
 3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสี ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน เห็นหู และคิ้ว ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 6. ใบประกันสุขภาพเดินทางและ อุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 7. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม
 8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
 9. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา
 10. รายการเดินบัญชี ตัวจริงพร้อมสำเนา
 11. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 12. หลักฐานการทำงาน หรือการศึกษา โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
 • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
 • ผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
 • ผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็นนักเรียนหรือ นักศึกษา
 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)

 

วีซ่าสำหรับเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส

ในการยื่นวีซ่าประเภทนี้ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมเข้ามาในลิสต์เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

 1. หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d’ accueil) ที่ออกโดย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (“Mairie”) ตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. หนังสือรับรองของผู้เชิญ ที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภท ตลอดการพำนัก
 3. หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่ฝรั่งเศส
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่ฝรั่งเศส
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย
 6. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

 

วีซ่าฝรั่งเศส

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

วีซ่านักเรียนเรียนต่อที่ฝรั่งเศส

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่า
 2. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
 4. Videx – elektronisches Formular
 5. ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679
 6. ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 7. หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ใบตอบรับการจองที่เรียนล่วงหน้า
 8. จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ (Studienkollegs)
 9. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา (ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร) และคำแปลภาษาฝรั่งเศส
 10. หลักฐานการเงิน อย่างน้อยเดือนละ 853- ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา
 11. หลักฐานแสดงความรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับ B1

 

วีซ่าทำงานในฝรั่งเศส

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 2. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 3. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก
 4. PDF / 170 KB
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
 6. แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศฝรั่งเศส อิเล็กทรอนิกส์
 7. ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น
 8. ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)
 9. ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 10. สัญญาการทำงาน กับนายจ้างในฝรั่งเศส (พร้อมจำนวนรายได้)
 11. ใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการฝรั่งเศสเพื่อยืนยันการมีอยู่ของนายจ้าง
 12. หลักฐานแสดงคุณสมบัติ (ประกาศนียบัตรและวุฒิการศึกษา แสดงรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เรียน ประกาศนียบัตรหรือใบผ่านงาน แสดงหน้าที่และคุณสมบัติความรู้ด้านเทคนิค)
 13. ประวัติย่อ (Resume) ระบุปี การศึกษา สถานศึกษา ตำแหน่งงานและที่ทำงาน เริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับโรงเรียน (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่เคยได้รับ) และต้องระบุช่วงเวลาที่ไม่ได้ศึกษาหรือทำงาน พร้อมให้เหตุผลเพิ่มเติมด้วย
 14. หลักฐานแสดงความรู้ทางภาษาวีซ่าแต่งงา

 

วีซ่าฝรั่งเศส

 

วีซ่าติดตามคู่สมรสไปฝรั่งเศส

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) บางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 2. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
 4. ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)
 5. ใบยืนยันรับทราบระเบียบ
 6. ข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 7. ใบสำคัญการสมรสที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง (Legalization) แล้วโดยสถานทูตฯ และคำแปลภาษาฝรั่งเศสชุด
 8. ทะเบียนการสมรสที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง (Legalization) แล้วโดยสถานทูตฯ และคำแปลภาษาฝรั่งเศส
 9. กรณีสมรสในประเทศฝรั่งเศส: ใบสมรสหรือใบจดทะเบียนใช้ชีวิตสมรสของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน (Lebenspartnerschaftsurkunde)
 10. หลักฐานแสดงความรู้ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน

หลังจากกรอกเอกสารแล้ว ทำการนัดหมายเพื่อไปยื่นเอกสารขอวีซ่าไปฝรั่งเศสที่ศูนย์รับยื่น

หลังจากที่ได้ทำการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่าฝรั่งเศสเรียบร้อย ให้คุณเข้าไปทำการนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่ากับศูนย์รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศสที่ได้รับมอบหมายจากสถานทูตฝรั่งเศสนั่นคือ ศูนย์ TLS Contact โดยหลังจากที่คุณได้สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ TLS Contact เรียบร้อย ให้คุณทำการ Log-in และใส่ Application Reference ที่ปรากฎอยู่ที่หน้าบาร์โค๊ดที่คุณจะได้รับในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม จากนั้นจึงจะสามารถทำการนัดหมายได้

เดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ตัวแทนสถานทูตฝรั่งเศส

ในขั้นตอนนี้ให้คุณเตรียมใบนัดหมาย หนังสือเดินทาง และ เอกสารขอวีซ่าฝรั่งเศสที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยให้คุณมาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เนื่องจากคุณอาจจะต้องรอคิว หรือ คิวอาจจะเลื่อนเร็วกว่าที่คาดไว้ โดยศูนย์รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศสนั้น คือ ศูนย์ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส TLS Contact ที่ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ เขต สาทร (เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 16:30 น.)

ค่าธรรมเนียมหรือราคาเวลาไปยื่นวีซ่าฝรั่งเศส 

ในการยื่นเรื่องขอวีซ่าขอวีซ่าฝรั่งเศสแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ต้องชำระในวันยื่นเรื่อง โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว แบ่งเป็น

 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,317 บาท (สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,351 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,119 บาท
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,119 บาท
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสถานทูต เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS 1,119 บาท

 

วีซ่าฝรั่งเศส

 

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

ข้อมูลจาก BAMF (สำนักงานว่าด้วยกิจการการย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธ์ฯ)

 • หลักฐานแสดงความรู้ภาษาฝรั่งเศสอย่างง่ายสำหรับการยื่นขอวีซ่าจากนอกประเทศฝรั่งเศสเพื่อติดตามไปอยู่กับคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกัน
 • สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส/ คู่ชีวิตเพศเดียวกัน 2 ชุด ที่ท่านประสงค์ติดตามไปพำนัก กรณีที่คู่สมรสหรือคู่ชีวิตเพศเดียวกันของท่านเป็นคนต่างชาติในฝรั่งเศส คู่ของท่านต้องแสดงสำเนาวีซ่าอนุญาตให้พำนักในฝรั่งเศสพร้อมสำเนา 2 ชุดด้วย

 

ถ้าไปรับเอกสารด้วยตัวเองไม่ได้

 ถ้าเจ้าของวีซ่าไปรับด้วยตัวเองไม่ได้ให้คนอื่นไปรับแทนได้ โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้ไปด้วย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น
 • ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

วีซ่าฝรั่งเศส

 

เดินทางไปสัมผัสความโรแมนติกด้วยตัวคุณเองที่ประเทศฝรั่งเศส ไม่ต้องยุ่งยาก เดินทางติดต่อเอง บริการยื่นเรื่องวีซ่าฝรั่งเศสโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ Artarlux พร้อมให้บริการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสทุกประเภท เพื่อเปิดโลกของคุณสู่เมืองแห่งแฟชั่น ดื่มด่ำกับค่ำคืนที่ถนนฌ็องเซลิเซ่ ชมศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ถ่ายรูปหน้าประตูชัย แล้วนั่งปิกนิกสบาย ๆ ใต้หอไอเฟล บริษัทรับทำวีซ่าฝรั่งเศส ที่จะทำให้การยื่นเรื่องวีซ่าฝรั่งเศสจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปหากคุณไว้ใจให้ Artralux ดูแล

คำถามที่พบบ่อย

ต้องยื่นวีซ่าฝรั่งเศสที่ไหน

 • หากใครที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส ก่อนอื่นต้องถามตัวเองให้แน่ก่อนว่า ไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด เพราะการเดินทางไปยังสถานกงสุล สถานทูตนั้น จำเป็นมากที่ต้องกรอกข้อมูลเหตุผลที่ต้องการเดินทางไป แล้วจัดเตรียมเอกสารไปให้ถูกต้อง สามารถติดต่อนัดวันเวลาได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ที่เปิดในบริการ จันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 08.30 น.-11.30 น. เท่านั้น

วีซ่าฝรั่งเศส กี่วันได้

 • คุณสามารถตรวจเช็คสถานะวีซ่าฝรั่งเศสได้บนเว็บไซต์ France-Visas โดยตรง โดยระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น จะอยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางสามารถทำการยื่นวีซ่าได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการเดินทาง

วีซ่าฝรั่งเศส ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ?

 • สำหรับคำถามที่ว่าขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่  นั้น สำหรับการท่องเที่ยวในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เงินในบัญชีที่ทางสถานทูตรับการพิจารณานั้น จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าเงิน และ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวควรมีเงินในบัญชีให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายประมาณ 100 ยูโรต่อวัน หรือ ประมาณ 3,700 บาทต่อวัน ซึ่งหากเดินทางไปเป็นเวลา 15 วัน ผู้เดินทางต้องมีเงินในบัญชี 55,500 บาทนั่นเอง ดังนั้นคำถามที่ว่าขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไรนั้น คำตอบคือ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง หรือ มีสปอรเซอร์ หลักฐานทางการเงินของคุณจะต้องมีเงินที่เพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวในระยะเวลาตลอดการเดินทางโดยไม่เดือดร้อนนั้นเอง

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

คอนเท้นที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานขอวีซ่า

ขอวีซ่าไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า