ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

อัพเดท 2024 วีซ่าฝรั่งเศส รวมทุกขั้นตอนในการทำ พร้อมเคล็ดลับดี ๆ

วีซ่าฝรั่งเศส (france visa)
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

ยื่นวีซ่าฝรั่งเศสอย่างไรให้ผ่าน? คงเป็นคำถามของใครหลายคนที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศส ซึ่งการยื่นวีซ่านั้นเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการขั้นตอนตามที่สถานทูตฝรั่งเศสกำหนดไว้ จึงจะสามารถขอวีซ่าได้ผ่านฉลุย ดังนั้นเราจะมาอัพเดทกันให้ทุกท่านว่าสำหรับปี 2024 นี้ มีขั้นตอนการขอวีซ่าฝรั่งเศสอย่างไร ต้องเริ่มจากขั้นตอนไหน รายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องรู้ไม่ว่าจะเป็น ใช้เวลากี่วันถึงจะได้ อยู่ได้กี่วัน ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ มีกี่ประเภท ใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือว่าทําวีซ่าฝรั่งเศสที่ไหน รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมแล้วมาดูกันเลย!

Artralux บริการจัดเตรียมเอกสารและให้คำแนะนำในการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น และวีซ่าประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก อยากเดินทางไปเที่ยว ไปทำธุระ ไปเรียน หรือไปทำงาน ประเทศไหน เรายินดีบริการช่วยคุณยื่นวีซ่าอย่างเต็มที่ ด้วยทีมงานมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ยื่นวีซ่ามาอย่างนานกว่า 20 ปี

วีซ่าฝรั่งเศสมีกี่ประเภท?

การขอวีซ่าฝรั่งเศสนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งหากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปฝรั่งเศส ดังนั้นประเภทของวีซ่าฝรั่งเศสจะแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางนั่นเอง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 1. วีซ่าระยะสั้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าระยะสั้นที่อนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศในกลุ่มเชงเก้น ได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจะเป็นวีซ่าสำหรับท่องเที่ยว การทำงานระยะสั้น การทำธุรกิจ การเยี่ยมคนในครอบครัว การแข่งขันตามรายการที่จัด การศึกษาระยะสั้น เป็นต้น
 2. วีซ่าระยะยาว (National Visa) เป็นวีซ่าระยะสั้นที่อนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศในกลุ่มเชงเก้นเกิน 90 วัน ซึ่งจะเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อระยะยาว การทำงานหรือฝึกงานระยะยาว การปฏิบัติงานราชการระยะยาว เป็นต้น
 3. วีซ่าสำหรับเปลี่ยนเครื่องบิน (Airport Transit) เป็นวีซ่าที่อนุญาตในการเปลี่ยนเครื่องก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนการขอวีซ่าฝรั่งเศส

วีซ่าฝรั่งเศส

สำหรับขั้นตอนการทำเรื่องยื่นเอกสารเพื่อทำวีซ่านั้น มีขั้นตอนที่ไม่ได้แตกต่างจากการยื่นวีซ่าทั่วไปนัก โดยคุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนออกเดินทาง ซึ่งการขอยื่นวีซ่าสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่าน TLS Contact โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เมื่อกำหนดจุดประสงค์การเดินทางของคุณได้แล้ว ให้อ่านรายการเอกสารที่ต้องเตรียมจากเว็บไซต์ TLS Contact โดยเตรียมเอกสารให้ถูกต้องตามวีซ่าฝรั่งเศสที่ท่านจะขอ
 2. สร้างบัญชี TLScontact ระบุอีเมล และสร้างรหัสผ่าน จากนั้นยืนยันการสร้าง Account ผ่าน อีเมล
 3. ดำเนินการ Login แล้วกดปุ่ม “สร้างใบสมัคร” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง ได้แก่ วัตถุประสงค์การเดินทาง, ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลการเดินทาง, ประวัติการยื่นวีซ่า
 4. เลือกตารางวันนัดหมายในการยื่นเอกสาร
 5. เมื่อถึงวันนัดให้เตรียมเอกสารและพิมพ์ใบนัดหมายไปให้พร้อม โดยจะเป็นการยื่นวีซ่ากับศูนย์รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศสที่ได้รับมอบหมายจากสถานทูตฝรั่งเศสนั่นคือ ศูนย์ TLS Contact นั่นเอง ทั้งนี้คุณจะต้องนำเอกสารมายื่นด้วยตัวเอง และควรมาก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาที
 6. หลังจากยื่นเอกสารแล้ว ก็ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส
 7. หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับอีเมล แจ้งวันเวลาที่ต้องมารับวีซ่าคืน

ขอวีซ่าฝรั่งเศสใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ในการยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ละจุดประสงค์ก็จะมีเอกสารที่แตกต่างกันไป เอกสารประกอบการขอวีซ่าต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจะมีเอกสารพื้นฐานที่เราจะต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนดังนี้

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ และวีซ่าเยี่ยมเยียนฝรั่งเศส

 1. ใบสมัครขอวีซ่าฝรั่งเศสฉบับจริง ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร
 2. หนังสือเดินทาง (passport) เล่มปัจจุบัน พร้อมสำเนา มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และมีหน้าเดินทางเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
 3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสีประกอบการทำวีซ่าฝรั่งเศส ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน เห็นหู และคิ้ว ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 6. เอกสารประกันภัยการเดินทาง มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร
 7. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม โดยระบุชื่อและที่อยู่ของที่พัก วันเข้าพัก และชื่อผู้เข้าพัก
 8. รายการเดินบัญชี ตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 3 เดือน (Bank Statement)
 9. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา
 10. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 11. เอกสารยืนยันสถานะการทำงาน หรือการศึกษา เพื่อประกอบการยื่นของวีซ่าฝรั่งเศส โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
  • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
  • ผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
  • ผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็นนักเรียนหรือ นักศึกษา

*สำหรับการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียน* ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมเข้ามาได้แก่ หลักฐานความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ขอวีซ่าฝรั่งเศสและผู้พำนักในประเทศฝรั่งเศส

*สำหรับวีซ่าทำธุรกิจ* ต้องมีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ เช่น จดหมายเชิญจากบริษัทฯ ที่อยู่ในสมาชิกประเทศเชงเก้น, เอกสารรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ในไทย , บัตรเข้าชมงานแสดงสินค้า, จดหมายเชิญการประชุมธุรกิจ เป็นต้น

วีซ่านักเรียนเรียนต่อที่ฝรั่งเศส

 1. แบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่าฝรั่งเศสระยะยาว
 2. แบบฟอร์ม OFII (Office Français d’Immigration et d’Intégration) หรือเอกสารรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส กรณีที่อยู่เกิน 90 วัน
 3. หนังสือเดินทาง (passport) เล่มปัจจุบัน พร้อมสำเนา มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และมีหน้าเดินทางเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
 4. รูปถ่ายสีประกอบการทำวีซ่าฝรั่งเศส ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน เห็นหู และคิ้ว ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 5. หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ใบตอบรับการจองที่เรียนล่วงหน้า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ หรือใบลงทะเบียนสถาบันการศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส พร้อมสำเนา
 6. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา (ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร)
 7. หลักฐานการรับรองสถานที่พักอาศัยในประเทศฝรั่งเศส 3 เดือนแรก
 8. จดหมายแนะนำตัวของผู้ขอวีซ่าฝรั่งเศส โดยระบุเหตุผลที่จะไปศึกษาต่ออย่างชัดเจน
 9. หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินของผู้ขอวีซ่าฝรั่งเศสโดยขั้นต่ำจะต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศส 615 ยูโรต่อเดือน หากมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายจะต้องมีจดหมายรับรองโดยระบุความสัมพันธ์กับนักเรียนที่ขอวีซ่า

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

วีซ่าติดตามคู่สมรสไปฝรั่งเศส

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) บางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 2. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
 4. ใบสำคัญการสมรสที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง (Legalization) แล้วโดยสถานทูตฯ และคำแปลภาษาฝรั่งเศส
 5. หลักฐานแสดงความรู้ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานวีซ่าฝรั่งเศส

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขอทำวีซ่าฝรั่งเศส

แม้ว่าการขอยื่นวีซ่าฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศเชงเก้นนั้นค่อนข้างง่าย แต่ก็มีหลายคนยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าในบางประการ ซึ่งเราได้รวบรวมคำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อยให้แล้วดังนี้

ฉันจะยื่นวีซ่าฝรั่งเศสได้ที่ไหน?

หลังจากที่ได้ทำการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่าฝรั่งเศสเรียบร้อย ให้คุณเข้าไปทำการนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่ากับศูนย์รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศสที่ได้รับมอบหมายจากสถานทูตฝรั่งเศสนั่นคือ ศูนย์ TLS Contact หลังจากสมัครและนัดวันยื่นเอกสารขอวีซ่าไปแล้ว ให้ผู้สมัครไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศสที่ TLS contact โดยตั้งอยู่ที่ 12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ซึ่งจะเปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 16:30 น. ในวันยื่นเอกสารให้คุณเตรียมใบนัดหมาย หนังสือเดินทาง และเอกสารขอวีซ่าฝรั่งเศสที่ให้ครบถ้วน แนะนำให้คุณมาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาที เนื่องจากจะต้องรอคิวซึ่งอาจเร็วหรือช้ากว่าเวลานัด

วีซ่าฝรั่งเศสเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

สำหรับการยื่นเรื่องขอวีซ่าฝรั่งเศสแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ต้องชำระ โดยแบ่งออกเป็น

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

 • ผู้ใหญ่เสียค่าธรรมเนียม 80 ยูโร (3,105 บาท)
 • เด็กอายุ 6-12 ปี เสียค่าธรรมเนียม 40 ยูโร (1,552)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมสถานทูต

ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS

ผู้ขอวีซ่าฝรั่งเศสทุกวัยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS คนละ 1,296 บาท

*หมายเหตุ* ราคาค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ เดือนมกราคม 2567

หากรับวีซ่าฝรั่งเศสด้วยตนเองไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร?

หากวีซ่าฝรั่งเศสได้รับการอนุมัติแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับวีซ่าด้วยตัวเองไม่ได้ เจ้าของวีซ่าสามารถให้คนอื่นไปรับแทนได้ โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น
 • ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส กี่วันได้?

โดยทั่วไปแล้วทางสถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาเอกสารและอนุมัติวีซ่าภายใน 14 วันทำการ และเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้วจะมีอีเมลแจ้งไปยังผู้ขอวีซ่า ซึ่งผู้ขอวีซ่าสามารถรับวีซ่าและเอกสารคืนได้ที่ TLS contact

วีซ่าฝรั่งเศส

วีซ่าฝรั่งเศส ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ?

เงินในบัญชีที่ทางสถานทูตรับการพิจารณานั้น จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าเงิน และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ขอวีซ่าฝรั่งเศสควรมีเงินในบัญชีให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายประมาณ 100 ยูโรต่อวัน ซึ่งหากเดินทางไปเป็นเวลา 15 วัน ผู้เดินทางต้องมีเงินในบัญชี 1,500 บาทนั่นเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง หรือ มีสปอนเซอร์ หลักฐานทางการเงินของคุณจะต้องมีเงินที่เพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวในระยะเวลาตลอดการเดินทางโดยไม่เดือดร้อนนั้นเอง

เดินทางไปสัมผัสความโรแมนติกด้วยตัวคุณเองที่ประเทศฝรั่งเศส ไม่ต้องยุ่งยากเดินทางติดต่อเอง บริการยื่นเรื่องวีซ่าฝรั่งเศสโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ Artarlux พร้อมให้บริการยื่นวีซ่าทุกประเภท เพื่อเปิดโลกของคุณสู่เมืองแห่งแฟชั่นและเดินช้อปปิ้งแบรนด์ดังในแดนน้ำหอม ยื่นเรื่องวีซ่าจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปหากคุณไว้ใจให้ Artralux ดูแล

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

คอนเท้นที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานขอวีซ่า

ขอวีซ่าไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า