ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (visa switzerland) 2024 ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

วันนี้ Artralux จะพาคุณได้เรียนรู้ขั้นตอนการยื่น วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ที่คุณต้องรู้ ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ยากไหม กี่วันได้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อไปยื่นขอสถานทูต TLS ค่าวีซ่าเท่าไหร่ ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ หากไม่ผ่านต้องทำอย่างไร เช็คสถานะวีซ่ายังไง ทั้งหมดที่คุณต้องรู้ โดยทาง Artralux ของเรานั้นมีบริการเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าให้ด้วย หากคุณไม่อยากยุ่งยาก ก็สามารถใช้บริการของเราได้เลย รับรองว่าจะประหยัดเวลาของคุณไม่ได้มากขึ้นแน่นอน และสำหรับขั้นตอนแรกของการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ในปี 2024 จะมีขั้นตอนอะไรบ้างนั้น ไปดูกันได้เลย

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

สารบัญ

ประเภทของ วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (visa switzerland)

วีซ่าเชงเก้น

ประเทศสวิตเวอร์แลนด์เป็นประเทศที่สามารถขอวีซ่าเชงเก้นได้ ถ้าต้องการเดินทางไปเที่ยวแบบระยะสั้น ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นเดินทางไปสวิส และกลุ่มประเทศเขตเชงเก้นได้สูงสุด 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน เริ่มนับจากวันเดินทางเข้าสู่ประเทศเขตเชงเก้น นอกจากนี้วีซ่าสามารถแบ่งประเภทได้อีก ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง ได้แก่ วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว, วีซ่าเยี่ยมเยียนเพื่อน, วีซ่าเยี่ยมคู่สมรสที่จดทะเบียนแล้ว, วีซ่าติดต่อธุรกิจ และ วีซ่าสำหรับสมาชิกครอบครัวอยู่ในกลุ่มประเทศ EU และ EEA ตอนนี้สถานทูตสวิส มอบหมายให้บริษัท VFS Global เป็นบริษัทที่มีหน้าที่ดูแลการรับเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า โดยที่สามารถแจ้งนัดวันยื่นเอกสาร การกรอกเอกสารออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท VFS Global

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (visa switzerland)

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

1.แบบฟอร์มขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ฉบับจริง ซึ่งเอกสารฉบับนี้ สามารถกรอก และปริ้นต์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (VFS) หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ อย่างไรก็ตาม หากกรอกข้อมูลทางออนไลน์ ข้อมูลที่คุณกรอกจะถูกบันทึกในระบบ 14 วัน ซึ่งภายใน 14 วันนี้ คุณสามารถแก้ไขได้ หลังจากนั้นให้คุณทำการปริ้นต์แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นี้ออกมาเซ็นต์ชื่อให้เรียบร้อย (หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อแทน)

2.หนังสือเดินทาง หรือ Passport และ สำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางควรมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทางกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และ ควรมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป และซึ่งหากคุณมีหนังสือเดินทางเล่นเก่า ให้นำมาด้วย โดยในส่วนของเสานำหนังสือเดินทาง ให้เตรียมมาจำนวน 2 ชุด และเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางชัดเจน

3.หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4.รูปถ่ายวีซ่าสวิส 2 รูป รูปถ่ายวีซ่าสวิส ที่ใช้สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นั้น ต้องเป็นรูปสี พื้นหลังสีขาว มีขนาด 3.5 ซม. x 4 ซม และ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นอกจากนี้ จะต้องไม่ใส่คอนแทคเลนส์ เปิดหน้าผาก และ สามารถเห็นหู และ คิ้วได้ชัดเจน

5.หลักฐานการทำงาน

5.1 จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

5.2 หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ

5.3 จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6.หลักฐานทางการเงิน หลักฐานทางการเงินสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ เอกสารแจ้งยอดเงินฝากในธนาคาร หรือ Bank Statement ที่แสดงการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และ ควรขอก่อนวันยื่นเอกสาร 1-2 วัน ซึ่งจำนวนเงินในบัญชีควรมีเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอให้สามารถใช้จ่ายได้ 4,000 บาท ต่อ วัน หรือ 100 CHF ต่อ วัน และหากคุณมีผู้สนับสนุน หรือ สปอนเซอร์ทางการเงิน คูณต้องนำหลักฐานทางการเงินของสปอนเซอร์ พร้อมกับ Sponsorship Letter มาด้วย

7.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน และพี่พัก ให้นำหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน หลักฐานการจองโรงแรม (ตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และ รายละเอียดของระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ระหว่างเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาด้วย

8.ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ เป็นอีกหนึ่งเอกสารที่สำคัญในการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งประกันสุขภาพอันนี้จะต้องครอบคลุมขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และจะต้องมีผลบังคับใช้สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มสมาชิกเชงเก้น (ในกรณีนี้ คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)

9.แผนการท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แผนการท่องเที่ยวของคุณ ควรแสดงแผนการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ชื่อของโรงแรมที่พำนัก ระยะเวลาในการพำนักในแต่ละเมือง และ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง และควรเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางสามารถทำแผนการเดินทางมาในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อแสดงแพลนท่องเที่ยวในแต่ละวันให้ชัดเจนก็ได้เช่นกัน

10.หลักฐานทางการเงิน หลักฐานทางการเงินสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ เอกสารแจ้งยอดเงินฝากในธนาคาร หรือ Bank Statement ที่แสดงการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และ ควรขอก่อนวันยื่นเอกสาร 1-2 วัน ซึ่งจำนวนเงินในบัญชีควรมีเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอให้สามารถใช้จ่ายได้ 4,000 บาท ต่อ วัน หรือ 100 CHF ต่อ วัน และหากคุณมีผู้สนับสนุน หรือ สปอนเซอร์ทางการเงิน คูณต้องนำหลักฐานทางการเงินของสปอนเซอร์ พร้อมกับ Sponsorship Letter มาด้วย

11.เอกสารส่วนตัวอื่น ๆ  นอกจากเอกสารจำเป็นด้านบน และ แบบฟอร์มขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ด้านบนแล้ว ยังมีเอกสารส่วนตัวอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส และ ใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล (ถ้ามี)

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

สำหรับวีซ่าธุรกิจ จะต้องมี หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยจะต้องระบุ

 1. บริษัททำเกี่ยวกับอะไร เชิญไปทำอะไร
 2. ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ถูกเชิญ
 3. ระยะเวลา (วันที่เข้าและออกจากสวิตเซอร์แลนด์/กลุ่มประเทศเชงเก้น)
 4. ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก ของผู้ถูกเชิญ
 5. เชิญจะรับผิดชอบ ต่อการเดินทางออกจาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือกลุ่มประเทศเชงเก้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวีซ่า ของผู้ถูกเชิญ

ไปพำนักกับญาติที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 1. จดหมายเชิญที่ลงลายมือชื่อของผู้เชิญ โดยจะต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงในจดหมายเชิญ
  1. ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ ทั้งของผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
  2. ระยะเวลาในการเชิญ ควรใส่วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดการเชิญ
  3. วันที่ ที่เขียนจดหมายเชิญ
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
  5. ถ้าหากผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ รวมถึงการให้พำนักที่บ้านผู้เชิญ ให้ระบุลงในจดหมายเชิญด้วย
  6. รายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
 2. หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

พอเตรียมเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนัดหมายการยื่นเอกสารออนไลน์ เมื่อได้วันนัดหมายแล้วจึงค่อยเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันนัดคือ อีเมลยืนยันการนัดหมาย ขาดไม่ได้เลย หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าสวิตเวอร์แลนด์ เอกสารทั้งหมดที่เตรียมมา เอกสารทั้งหมดไม่ต้องเย็บติดกัน เอาคลิปหนีบกระดาษหนีบไว้ก็เพียงพอแล้ว หลังตรวจเอกสารก้ถ่ายรูป สแกนนิ้วมือ และรอชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียนในการยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าสวิส

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะถูกกำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่ชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก

 1. ค่าวีซ่า
 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน: 80 ยูโร/ 3,000 บาท
 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 -11 ปี: 40 ยูโร/ 1,500 บาท
 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปี: ไม่มีค่าใช้จ่าย
 1. ค่าบริการของวีเอฟเอส: 21.26  ยูโร/ 790 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต  ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียกเก็บโดยสถานทูต สวิตเซอร์แลนด์ และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเรียกเก็บโดย VFS Global โดยค่าบริการดังกล่าว  เป็นการตกลงระหว่างสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจ่าประเทศไทย กับ VFS Global สำหรับเป็นค่าด่าเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การด่าเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการนัดหมาย)

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • สมาชิกครอบครัวของพลเมืองชาวสวิส
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต และหนังสือเดินทางราชการ
 • เด็กนักเรียน, นักเรียน, นักศึกษาปริญญาโทและครูที่จะมาพำนักเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการฝึกอบรมทางการศึกษา – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • นักวิจัยที่เดินทางเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • ตัวแทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่าซึ่งเข้าร่วมในการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมหรือการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าเชงเก้น

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเก้นโดยปกติจะได้รับการตรวจสอบภายใน 15 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลาน้อยกว่านั้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนกำหนดเดินทาง ทาง VFS แนะนำให้ผู้สมัครวีซ่ายื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเดินทางเนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าใบสมัครจะได้รับการพิจารณาทันเวลาในการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

1.ไขข้อสงสัย วีซ่าสวิสอยู่ได้กี่วัน สามารถต่อหลังจากเดินทางได้ไหม?

“วีซ่าสวิสอยู่ได้กี่วัน” เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย จริงๆ แล้ว ระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับอนุญาตให้พำนัก และ ท่องเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น จะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าเชงเก้นที่คุณได้ทำการร้องขอ และ ได้รับการอนุมัติจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นกัน ซึ่งประเภทจำนวนวันวีซ่าเชงเก้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 • วีซ่าเชงเก้นที่ให้จำนวนวันแบบ Single Entry (ผู้เดินทางสามารถใช้วีซ่าได้ครั้งเดียวเท่านั้น)
 • วีซ่าเชงเก้นที่ให้จำนวนวันแบบDouble Entry (ผู้เดินทางสามารถใช้วีซ่าได้ 2 ครั้ง)
 • วีซ่าเชงเก้นที่ให้จำนวนวันแบบMultiple Entry (ผู้เดินทางสามารถใช้วีซ่าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องอยู่ในภายในระยะเวลาก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ)

อย่างไรก็ตาม หากคุณได้เดินทางเรียบร้อย และมีความจำเป็นต้องการที่จะต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ หากเป็นเหตุผลเพื่อการท่องเที่ยว หรือ การเยี่ยมเยืยนเพื่อนนั้น จะได้รับโอกาสที่จะขอสำเร็จได้น้อยมาก เนื่องจากทางสถานทูตจะทำการต่อวีซ่าให้คุณหลังเดินทางก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในกรณีดังนี้

 • Late Entry: กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้เดินทางไม่ได้เดินทางเข้าประเทศสมาชิกเชงเก้นตั้งแต่วันเริ่มนับอายุวีซ่าท่องเที่ยว ทำให้ไม่ได้ท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่คาดหวัง 
 • Humanitarian Reasons: เป็นกรณีที่ญาติในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศเชงเก้น เกิดการบาดเจ็บ หรือ เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้เดินทางมีความจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ที่ในประเทศนั้นๆ นานกว่าอายุวีซ่า
 • Force Majeure: ในกรณีที่ประเทศของผู้ยื่น เกิดความไม่ปลอดภัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะในทางธรรมชาติ ทางการเมือง หรือ เกิดสงคราม เป็นต้น
 • Important Personal Reason: ในกรณีที่ผู้เดินทางมีเหตุผลส่วนตัวที่จำเป็นจริงๆ เช่น งานศพ งานแต่ง หรือ การประชุมทางธุรกิจที่เลยระยะเวลาที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ทางสถานทูตจะอนุญาตให้ต่อวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเหตุผลนี้นั้น ค่อนข้างจะยาก และ มีโอกาสผ่านน้อย

ดังนั้นคำถามที่ว่า “วีซ่าสวิสอยู่ได้กี่วัน” นั้น คำตอบคือ หากเป็นวีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น หรือ วีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นนั้น ผู้เดินทางสามารถพำนักที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ 90 วันนั่นเอง

2.ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่

สำหรับคำถามที่ว่าขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ นั้น สำหรับการท่องเที่ยวในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เงินในบัญชีที่ทางสถานทูตรับการพิจารณานั้น จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าเงิน และ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวควรมีเงินในบัญชีให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายประมาณ 100 ยูโรต่อวัน หรือ ประมาณ 3,700 บาทต่อวัน ซึ่งหากเดินทางไปเป็นเวลา 15 วัน ผู้เดินทางต้องมีเงินในบัญชี 55,500 บาทนั่นเอง

ดังนั้นคำถามที่ว่าขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไรนั้น คำตอบคือ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง หรือ มีสปอรเซอร์ หลักฐานทางการเงินของคุณจะต้องมีเงินที่เพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวในระยะเวลาตลอดการเดินทางโดยไม่เดือดร้อนนั้นเอง

3.เช็คสถานะวีซ่ายังไง

สามารถเช็คสถานะวีซ่ากับ VFS Global ได้เลย โดยสามารถค้นหาสถานะใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ VFS Global

4.หากไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

หากวีซ่าไม่ผ่านต้องทำอย่างไรนั้น ท่านสามารถเข้าไปดูที่บทความของเราที่แนะนำได้เลย รับรองเลยว่า จะช่วยท่านได้อย่างแน่นอน

อัปเดต! ขอวีซ่าไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร ขั้นตอนแก้ไขง่ายๆ ไม่ต้องกังวล

5.ช่องทางติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-674-6900
Web: eda.admin.ch/bangkok

สรุป

การยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ยังมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนอยู่อีกบ้าง และหากใครที่ต้องเดินทางไปยังสวิสแต่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญพอสามารถ ติดต่อ Artarlux ให้เป็นผู้ช่วยในการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้ บริการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้คุณเดินทางไปสัมผัสความน่าอยู่ด้วยตัวเอง

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า