ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

อัพเดท 2024 ทำวีซ่ากรีซยังไง ยื่นวีซ่ากรีซยากไหม ต้องรู้อะไรบ้าง

ขั้นตอนการยื่นวีซ่ากรีซ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

วีซ่ากรีซ บทความนี้จะมาให้คำแนะนำต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้น จนไปถึงการตอบข้อสงสัยว่าหากไปประเทศกรีซต้องทำวีซ่ากรีซอย่างไร ยากไหม และหากไม่ผ่านจะต้องทำอย่างไร ในปี 2024 โดยหากพูดถึงประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เชื่อเลยว่าหนึ่งในรายชื่อที่ติดอันดับแน่นอนคงหนีไม่พ้นประเทศกรีซ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโลกตะวันตกที่สำคัญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ปรัชญา และอื่นๆ ดังนั้น กรีซจึงเป็นทั้งสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง สำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปยังประเทศกรีซอยู่นั้น 

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

ทำความรู้จักประเทศกรีซ แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก

 

ทำความรู้จักประเทศกรีซ แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก

ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของอารยธรรมสมัยโบราณ เมโสโปเตเมียถือเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกจากการก่อตั้งดินแดนขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส ตั้งแต่การตั้งรกรากถิ่นฐาน ไปจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร สร้างสรรค์วิทยาการล้ำสมัยต่างๆ และผ่านช่วงเวลาที่สำคัญต่างๆ จนกระทั่งกลายเป็นประเทศกรีซอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ประเทศกรีซ (Greece) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าสาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือแผ่นดินใหญ่ และหมู่เกาะ โดยมีเมืองหลวงที่สำคัญอย่างกรุงเอเธนส์ จากข้อมูลของ Worldometers ที่ระบุว่ากรีซมีประชากรถึง 10 ล้านคนเลยทีเดียว โดยจะใช้ภาษากรีซเป็นภาษาราชการ และใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสในการติดต่อสื่อสาร หรือการทำธุรกิจ นอกจากนี้ประเทศกรีซยังมีถึง 4 ฤดูกาล คือ ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง, และฤดูหนาว ดังนั้นแล้ว ไม่เพียงแต่จะต้องคำนึงถึงการทำวีซ่ากรีซเท่านั้น แต่บรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายยังจำเป็นจะต้องวางแผนการเดินทางให้ดีก่อน

 

อยากไปประเทศกรีซต้องขอวีซ่าไหม

 

อยากไปประเทศกรีซต้องขอวีซ่าไหม

เชื่อว่าใครหลายคนคงอยากรู้ว่าไปประเทศกรีซ วีซ่าจำเป็นต้องขอหรือไม่ คำตอบก็คือจำเป็นอย่างยิ่ง นอกเสียจากจะเป็นผู้ถือสัญชาติสหรัฐอเมริกาก็สามารถเดินทางไปยังประเทศกรีซได้เลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น และอยู่อาศัยในประเทศไม่เกิน 90 วัน แต่หากเป็นผู้ที่ต้องทำวีซ่ากรีซ สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ซึ่งเป็นใบอนุญาตเดินทางเข้าพำนักประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่อยู่ในข้อตกลงรวมทั้งหมด 26 ประเทศ ซึ่งประเทศกรีซก็จะอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้ว หากมีแผนจะเดินทางไปกรีซก็จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้ดี โดยเฉพาะขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่ากรีซที่แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย

 

ขั้นตอนการยื่นวีซ่ากรีซ

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

เผยขั้นตอนการยื่นวีซ่ากรีซ ต้องเตรียมเอกสารบ้าง

สำหรับคนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศกรีซกับทางสถานทูตฯ แน่นอนว่าจะต้องเตรียมเอกสารให้ละเอียดครบถ้วนที่สุดก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติการพิจารณามากขึ้น โดยหลายคนอาจเกิดความกังวลใจว่าทำวีซ่ากรีซยากไหม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงเตรียมเอกสารต่างๆ ตามเช็กลิสต์ดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่ากรีซ สำหรับเอกสารดังกล่าว จะเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ขอวีซ่าเชงเก้นโดยจะให้กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลติดต่อผู้ปกครอง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง พร้อมคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทำวีซ่ากรีซ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว ให้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารก่อนทำเครื่องหมายยอมรับ และเซ็นชื่อกำกับลงในใบคำร้อง
 2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว (3.5 ซม. X 4.5 ซม.) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ
 3. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และมีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางเล่นเก่า (หากมี)
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 1 ชุด
 5. หลักฐานรับรองการทำงาน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่
  1. พนักงานบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และหลักฐานการชำระภาษีเงินได้
  2. เจ้าของบริษัท หรือกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจที่มีการรับรอง โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 
  3. นักเรียน หรือนักศึกษา กรณีที่ยังศึกษาอยู่ ให้ใช้จดหมายรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ที่มีตราประทับรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อยืนยันสถานะการเงินของนักเดินทาง และใช้ตรวจสอบความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ขณะพำนักอยู่ในประเทศ โดยดูจากสมุดบัญชีเงินฝาก และรายการเดินบัญชีธนาคาร แต่หากมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ให้แสดงหลักฐานการเงินของบริษัท หรือหน่วยงาน
 7. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน โดยจะต้องมีระบุรายชื่อสายการบิน พร้อมวันที่เดินทางทั้งขาไปและขากลับ
 8. หลักฐานการจองที่พัก ให้แสดงหลักฐานการจองโรงแรมหรือที่พักต่างๆ หรือในกรณีที่เป็นบ้านพักของชาวกรีก ให้แสดงจดหมายเชิญฉบับจริงที่ได้รับการรับรองมาด้วย
 9. สำเนาประกันการเดินทาง ที่มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร ตลอดเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น

 

นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ทางสถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้หากผู้ยื่นวีซ่ากรีซอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 1. เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องเตรียมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองที่ออกให้โดยสำนักงานเขตเป็นภาษาอังกฤษ และได้ตราประทับรับรองจากกรมการกงสุล ซึ่งหากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้นำบัตรประชาชน หรือเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องนำสูติบัตรตัวจริงไปด้วย
 2. ผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศกรีซเพื่อเรียน หรือทำงานต่อในกรีซ จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ (ภาษาอังกฤษ) และใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ได้รับมาตรฐาน
 3. ผู้ที่มีสถานะเป็นภรรยาของชาวกรีก จะต้องมีหนังสือรับรองสภานภาพที่รับรองจากเขตท้องที่ในกรีซ

 

ช่องทางการติดต่อยื่นวีซ่ากรีซ

 

ช่องทางการติดต่อยื่นวีซ่ากรีซล่าสุด 2024

เมื่อเตรียมเอกสารตามเช็กลิสต์เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนว่ากรอกข้อมูลในใบเอกสารต่างๆ ครบหรือไม่ จากนั้นจึงรวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วไปติดต่อขอวีซ่าประเทศกรีซได้ที่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำ ประเทศไทย

 • ที่อยู่ติดต่อ: เลขที่ 100/41, ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์, 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 10:30-12:30 น. (สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 13:30-15:30 น.)
 • เบอร์โทรศัพท์: 02-667-0090
 • อีเมล: grcon.ban@mfa.gr

เมื่อยื่นคำร้องขอพร้อมแนบเอกสารเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-14 วันทำการ ซึ่งในระหว่างนี้อาจมีการเรียกสัมภาษณ์วีซ่ากรีซได้ ดังนั้นอย่าลืมเตรียมข้อมูลให้พร้อม ทำใจสบายๆ และรอผลการตอบกลับอีกครั้ง

หากวีซ่าไม่ผ่านควรทำอย่างไร

อัปเดต! ขอวีซ่าไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร ขั้นตอนแก้ไขง่ายๆ ไม่ต้องกังวล

ประเทศกรีซ หรือสาธารณรัฐเฮลเลนิก เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากเหล่านักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องการมาเยี่ยมเยือนและต้องการสัมผัสกับสถานที่ที่ครังหนึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณอันเก่าแก่สักครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งการจะเดินทางมาได้นั้นก็จำเป็นต้องทำวีซ่ากรีซก่อน สำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาการยื่นวีซ่ากรีซ สามารถติดต่อ Artralux ผู้นำด้านการท่องเที่ยวที่มีบริการรับทำวีซ่ากรีซ และวีซ่าประเทศอื่นๆ แบบ One Stop Service เพื่อให้การยื่นวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

 

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)  

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า