ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่านอร์เวย์ 2024 ใคร ๆ ก็สามารถทำได้เอง ไม่ยากอย่างที่คิด

วีซ่านอร์เวย์
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

วีซ่านอร์เวย์ Artralux จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันว่า วีซ่านอร์เวย์หนึ่งในประเทศของทำวีซ่าเชงเก้นคืออะไร ทำยากไหม ใช้เวลากี่วันได้วีซ่า และมีวีซ่าทั้งหมดกี่ประเภท รวมไปถึงขั้นตอนการขอวีซ่านอร์เวย์อย่างไรบ้าง รวมทั้งทริคเสริมและคำแนะนำต่างๆ สำหรับผู้ที่พึ่งเคยยื่นวีซ่าเข้าประเทศนอร์เวย์ครั้งแรกในปี 2024 มาฝากกัน

เมื่อเอ่ยถึง “ดินแดนแห่งอาทิตย์เที่ยงคืน” หลายคนคงจะนึกได้ทันทีว่าสมญานามนี้เป็นของนอร์เวย์ ประเทศยุโรปตอนเหนือซึ่งอยู่ติดกับประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจและน่าท่องเที่ยวไม่แพ้นอร์เวย์เลย โดยที่มาของฉายาดังกล่าวนั้นมาจากปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน (Midnight Sun) ซึ่งเกิดจากโลกโคจรไปพร้อมๆ กับพระอาทิตย์ จึงทำให้เกิดแสงสว่างอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงนั่นเอง นั่นจึงกลายเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากต่างต้องการที่จะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์อันแสนงดงามและน่าตื่นตาตื่นใจสักครั้งหนึ่งในชีวิต

นอกจากไฮไลท์ที่น่าสนใจอย่าง Midnight Sun แล้ว นอร์เวย์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามต่างๆ มากมายที่รอให้ทุกคนมาเยือนอยู่ ซึ่งในการเดินทางเพื่อไปยังประเทศนอร์เวย์นั้น ผู้เดินทางจำเป็นต้องยื่นวีซ่านอร์เวย์เพื่อเดินทางเข้าประเทศก่อน

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

วีซ่านอร์เวย์

วีซ่านอร์เวย์คืออะไร มีกี่ประเภท

วีซ่านอร์เวย์คือเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเดินทางเข้าไปยังประเทศนอร์เวย์ โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นจะต้องมีตราประทับ หรือสติกเกอร์รับรองในหนังสือเดินทางด้วย ซึ่งจะมีการระบุข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาที่สามารถเดินทางเข้า-ออก ประเทศ อายุของวีซ่า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยเราสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ของวีซ่านอร์เวย์ได้ดังนี้

1.วีซ่านอร์เวย์ระยะสั้น (Schengen Visa)

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourism)
 • วีซ่าเพื่อธุรกิจ (Business)
 • วีซ่าเยี่ยมครอบครัว / เพื่อน (Visiting Family / Friend)
 • วีซ่าสำหรับผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป (EU Citizen Family Member)

2.วีซ่านอร์เวย์ระยะยาว

 • วีซ่านักเรียน / นักศึกษา (Student)
 • วีซ่าสำหรับคู่รัก / คู่หมั้น / คู่สมรส (Boyfriend-Girlfriend / Fiance / Marriage)
 • วีซ่าพำนักระยะยาว (Long-Term Resident)

ด้วยประเภทวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ที่ค่อนข้างหลากหลาย ดังนั้นแล้วผู้เดินทางจะต้องเลือกวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้แน่ชัด เพื่อใช้ขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์นั่นเอง

 

วีซ่านอร์เวย์

 

ยากไหม บอกเลยว่าไม่ยาก ขั้นตอนการขอวีซ่านอร์เวย์ 

ในการขอวีซ่านอร์เวย์นั้น เพื่อเพิ่มโอกาสยื่นวีซ่านอร์เวย์ผ่านมากยิ่งขึ้น ผู้สมัครวีซ่าจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี เริ่มต้นตั้งแต่การยื่นคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ โดยแจ้งประเภทวีซ่าตามจุดประสงค์ในการเดินทางกับทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า และเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยครบถ้วน เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาการยื่นคำร้องเจ้าหน้าที่ ซึ่งเราได้อัปเดตขั้นตอนการขอวีซ่านอร์เวย์แบบใหม่และเป็นปัจจุบันที่สุด โดยในแต่ละขั้นตอนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

เลือกประเภทวีซ่านอร์เวย์พร้อมนัดหมายล่วงหน้า

สำหรับขั้นตอนการขอวีซ่านอร์เวย์เริ่มแรกนั้น ให้เริ่มจากการเลือกประเภทวีซ่านอร์เวย์ก่อนว่าต้องการเดินทางเข้าประเทศโดยมีจุดประสงค์แบบไหน จากนั้นให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ซึ่งทางผู้สมัครวีซ่าจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อดำเนินการทำวีซ่าก่อน แล้วจึงทำการนัดหมายวันและเวลาเพื่อขอวีซ่านอร์เวย์ได้ โดยค่าธรรมเนียมนั้นสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 • ผู้เดินทางที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป: 80 ยูโร หรือประมาณ 3,000 บาท
 • ผู้เดินทางที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี: 40 ยูโร หรือประมาณ 1,500 บาท
 • ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี: ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่า

เตรียมเอกสารขอวีซ่านอร์เวย์

หากถึงเวลานัดหมายกับทางศูนย์รับคำร้องวีซ่าแล้ว ทางผู้สมัครขอวีซ่านอร์เวย์จะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยตามที่ทางศูนย์ฯ กำหนด ทั้งนี้เอกสารที่ใช้จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่ขอด้วย ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่านอร์เวย์จะประกอบด้วย

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์
 • Passport เล่มจริง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน และมีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางปัจจุบันจำนวน 1 ชุด
 • Passport เล่มเก่า (กรณีที่มี)
 • รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวขนาด 1.5 นิ้ว (3.5 ซม. X 4.5 ซม.) ที่มีอายุถ่ายไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 ใบ โดยรูปถ่ายดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายหน้าวีซ่าในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • หลักฐานสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (หากมี)
 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง ซึ่งแจ้งตำแหน่งงานและเงินเดือนประจำตำแหน่ง
 • ประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่ครอบคลุมการรักษาไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.11 ล้านบาท 

วีซ่านอร์เวย์สำหรับนักท่องเที่ยว

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 5 เซนติเมตร สูง 4.5 เซนติเมตร.จำนวน 2 ใบ
 4. หนังสือจากผู้เชิญในนอร์เวย์ที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือ จดหมายเชิญ/ หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศนอร์เวย์
 5. ใบจองโรงแรม
 6. ใบจองเที่ยวบิน (เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)
 7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หลักฐานทางการเงิน, สูติบัตร, โฉนดที่ดิน ฯลฯ
 8. หลักฐานการประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ

วีซ่านอร์เวย์สำหรับนักเรียน นักศึกษา

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่า
 2. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
 4. Videx – elektronisches Formular
 5. ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679
 6. ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 7. หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ใบตอบรับการจองที่เรียนล่วงหน้า
 8. จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ (Studienkollegs)
 9. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา (ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร) และคำแปลภาษานอร์เวย์
 10. หลักฐานการเงิน อย่างน้อยเดือนละ 853- ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา
 11. หลักฐานแสดงความรู้ภาษานอร์เวย์ระดับ B1

วีซ่านอร์เวย์สำหรับทำงาน

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 2. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
 4. แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศนอร์เวย์ อิเล็กทรอนิกส์
 5. ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น
 6. ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)
 7. ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 8. สัญญาการทำงาน กับนายจ้างในนอร์เวย์ (พร้อมจำนวนรายได้)
 9. ใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการนอร์เวย์เพื่อยืนยันการมีอยู่ของนายจ้าง
 10. หลักฐานแสดงคุณสมบัติ (ประกาศนียบัตรและวุฒิการศึกษา แสดงรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เรียน ประกาศนียบัตรหรือใบผ่านงาน แสดงหน้าที่และคุณสมบัติความรู้ด้านเทคนิค)
 11. ประวัติย่อ (Resume) ระบุปี การศึกษา สถานศึกษา ตำแหน่งงานและที่ทำงาน เริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับโรงเรียน (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่เคยได้รับ) และต้องระบุช่วงเวลาที่ไม่ได้ศึกษาหรือทำงาน พร้อมให้เหตุผลเพิ่มเติมด้วย
 12. หลักฐานแสดงความรู้ทางภาษาวีซ่าแต่งาน

วีซ่านอร์เวย์สำหรับคู่สมรส

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) บางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 2. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
 4. ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)
 5. ใบยืนยันรับทราบระเบียบ
 6. ข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 7. ใบสำคัญการสมรสที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง (Legalization) แล้วโดยสถานทูตฯ และคำแปลภาษานอร์เวย์ชุด
 8. ทะเบียนการสมรสที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง (Legalization) แล้วโดยสถานทูตฯ และคำแปลภาษานอร์เวย์
 9. กรณีสมรสในประเทศนอร์เวย์: ใบสมรสหรือใบจดทะเบียนใช้ชีวิตสมรสของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน (Lebenspartnerschaftsurkunde)
 10. หลักฐานแสดงความรู้ภาษานอร์เวย์ขั้นพื้นฐาน

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

กรณีที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

 • แผนการเดินทาง (Itinerary / Trip Planner)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุสายการบิน และวันเดินทางไป-กลับ ของผู้เดินทาง
 • หลักฐานการจองที่พัก โรงแรม หรือที่อยู่อาศัย
 • หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์พร้อมรายการเดินบัญชีการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส (หากมี) เป็นต้น

กรณีที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อทำงานต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

 • จดหมายเชิญขอวีซ่าตัวจริงจากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรในประเทศนอร์เวย์
 • หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์พร้อมรายการเดินบัญชีการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง ซึ่งแสดงถึงตำแหน่งงาน และเงินเดือน หรือหากเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกิจการ ให้เตรียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ตั๋วหรือหลักฐานเข้าร่วมงานอีเวนต์ต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในประเทศนอร์เวย์ (หากมี)

กรณีที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเพื่อนต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • จดหมายเชิญโดยระบุ ชื่อ-นามสกุลผู้เชิญ สถานที่พัก ระยะเวลาพักอาศัย พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงที่อยู่ชัดเจน
 • จดหมายยินยอม (Letter of Consent) สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรืออายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา โดยผู้สมัครจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับอย่างถูกต้อง
 • จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsorship Letter) ในกรณีที่ผู้ขอยื่นวีซ่านอร์เวย์มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ เพื่อรับรองค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางของผู้ยื่นวีซ่า

กรณีที่ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนหรือนักศึกษาต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • จดหมายตอบรับการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งระบุชื่อสถาบัน ระดับการศึกษาของผู้สมัคร และระยะเวลาในการศึกษา
 • หลักฐานการเงินเพื่อแสดงถึงความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขณะกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา หรือในกรณีที่ได้รับทุนการศึกษา ให้แสดงหลักฐานสำคัญในการขอรับทุนฯ 
 • หลักฐานที่พักอาศัย ขณะศึกษาเล่าเรียนในประเทศนอร์เวย์

 

รอผลการพิจารณายื่นวีซ่านอร์เวย์

 

ส่งเอกสารขอวีซ่านอร์เวย์พร้อมรอผลการพิจารณาวีซ่า ประมาณกี่วันได้

ภายหลังการส่งเอกสารแล้วให้ทางผู้สมัครวีซ่านอร์เวย์รอผลการพิจารณาประมาณ 15-30 วันทำการโดยขึ้นอยู่การดุลยพินิจของสถานทูตฯ ด้วย ซึ่งหากผ่านการอนุมัติแล้วสามารถไปรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่านอร์เวย์ VFS Global ได้เลย

 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยื่นวีซ่านอร์เวย์ครั้งแรก

 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยื่นวีซ่านอร์เวย์ครั้งแรก

หลายคนอาจมีความกังวลใจเกี่ยวกับการยื่นวีซ่านอร์เวย์ โดยเฉพาะผู้ที่พึ่งเคยยื่นวีซ่านอร์เวย์ครั้งแรก หรือผู้ที่กังวลว่าจะถูกปฏิเสธวีซ่านั้น ให้ลองดูเช็กลิสต์ข้อแนะนำต่างๆ เหล่านี้ก่อน

 • ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยพร้อมกรอกข้อมูลต่างๆ ตามที่เอกสารระบุไว้
 • ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นจริงกับทางสถานทูตฯ
 • ยื่นประเภทวีซ่าให้ตรงกับจุดประสงค์ในการเดินทางของตนเอง
 • ในกรณีที่ขอวีซ่าเพื่อเดินทางครั้งแรก ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง เพื่อทำการบันทึกข้อมูลไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ซึ่งได้แก่ ใบหน้า ดวงตา ลายนิ้วมือ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่เป็น Travel Destination หรือจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคน ซึ่งการจะเดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์ได้นั้น ทางผู้เดินทางจะต้องทำการขอวีซ่านอร์เวย์ก่อน โดยวีซ่านอร์เวย์จะมีให้เลือกมากมายหลายประเภท เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียน และวีซ่าประเภทอื่นๆ เป็นต้น โดยสามารถติดต่อกับทางศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าเพื่อแจ้งประเภทวีซ่าที่ต้องการขอ จากนั้นจึงส่งเอกสารขอวีซ่านอร์เวย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และรอผลการพิจารณาประมาณ 15-30 ทำการ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นวีซ่านอร์เวย์ครั้งแรกหรือคนที่เคยมีประสบการณ์ขอวีซ่าแล้ว เราขอแนะนำให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารให้ดีก่อนส่ง อย่างไรก็ตาม หากต้องการแนะนำหรือผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่า สามารถติดต่อ Artralux ได้เลย ในเรื่องของบริการยื่นวีซ่า

 

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานขอวีซ่า

ขอวีซ่าไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร

แอดไลน์เพื่อวางแผนการท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า