ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

อัพเดทขั้นตอนการขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 2024 ทำตามนี้รับรองผ่านฉลุย

วีซ่าไม่ผ่าน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศน่าท่องเที่ยวที่หลายคนอยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต ซึ่งการเดินทางไปยังดินแดนแห่งนี้คุณต้องทำเรื่องขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ แต่ปัญหาคือหลายคนมักสงสัยว่าการขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์นั้นยากไหม หรือมีขั้นตอนอย่างไร ค่าทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ราคาเท่าไหร่ วีซ่าเนเธอร์แลนด์มีกี่ประเภท ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ด้วยเหตุนี้ Artalux จึงขอรวบข้อมูลการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ฉบับอัพเดท พร้อมตัวอย่างการกรอกวีซ่าเนเธอร์แลนด์ที่ถูกต้อง มาให้ทุกท่านได้ทราบกันในบทความนี้

ก่อนที่จะพาทุกท่านไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 2024 เราจะมาเสนอบริการดีดีให้ทุกท่านทราบกันก่อน สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเชงเก้น หรือวีซ่าประเทศต่าง ๆคุณสามารถติดต่อมาให้เราช่วยยื่นวีซ่าได้ เรามีประสบการณ์ด้านการยื่นวีซ่ามาอย่างยาวนาน เราจะช่วยคุณทำวีซ่าอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณขอวีซ่าผ่านได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม สนใจติดต่อเรามาได้เลย

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

สารบัญ

ไปเนเธอร์แลนด์ ต้องขอวีซ่าไหม?

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

ณ ปัจจุบันนี้ คนไทยเดินทางไปเนเธอร์แลนด์ต้องทำเรื่องขอวีซ่าทุกคน ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประเทศเชงเก้น และประเทศในเชงเก้นก็ยังไม่มีนโยบายให้ฟรีวีซ่ากับคนไทย แต่ในกรณีที่คุณเคยขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอื่นแบบเดินทางได้หลายครั้ง (Multiple Visa) และวีซ่ายังไม่หมดอายุ คุณสามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ เรียกได้ว่าวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (Visa Netherlands) หรือวีซ่าฮอลแลนด์จึงเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศนั่นเอง

สำหรับการทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์นั้น ทางผู้ขอต้องไปยื่นเอกสารกับทาง VFS Global ซึ่งจะเป็นศูนย์รับยื่นที่ได้รับมอบหมายจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ให้รวบรวมและคัดกรองเอกสารก่อนเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งต่อไปให้สถานทูตพิจารณา ทั้งนี้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะเป็นของสถานทูตเนเธอร์แลนด์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

แม้ว่าการขอวีซ่าจะมีขั้นตอนที่ต้องทำตามมากมาย แต่คุณก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะเราจะมาอธิบายให้คุณทราบขั้นตอนการขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์อย่างละเอียด รวมถึงตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่า

วีซ่าเนเธอร์แลนด์มีกี่ประเภท?

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์หรือวีซ่าฮอลแลนด์ มีการแบ่งประเภทวีซ่าออกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ดังต่อไปนี้

 1. วีซ่าระยะสั้น (วีซ่าประเภท C) หรือวีซ่าเชงเก้นเนเธอร์แลนด์ เป็นวีซ่าสำหรับการพักอาศัยในเนเธอร์แลนด์ระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจะแบ่งประเภทย่อยตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางดังนี้
 • วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเนเธอร์แลนด์
 • วีซ่าเยี่ยมเยียน สำหรับการเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อนที่พักอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
 • วีซ่าธุรกิจ สำหรับการเดินทางไปประกอบธุรกิจกับคู่ค้าที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
 1. วีซ่าระยะยาว (วีซ่าประเภท D) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปพำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์ระยะยาวเกิน 90 วันขึ้นไป เช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าพำนักถาวร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีวีซ่าเปลี่ยนเครื่อง (วีซ่าประเภท A) และวีซ่าสำหรับเดินทางผ่านประเทศ (วีซ่าประเภท B) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ทางสายการบินจะเป็นผู้ออกให้ จึงไม่ขอลงรายละเอียดต่อไป

สำหรับการทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์แต่ละประเภทจะใช้เอกสารบางอย่างที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นเราจึงขอแนะนำว่าให้ทุกท่านเลือกทำวีซ่าของคุณให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้วีซ่าของคุณผ่านง่ายขึ้นด้วย เช่น หากเดินทางไปท่องเที่ยวก็ให้เลือกทำวีซ่าท่องเที่ยว หากเดินทางไปเยี่ยมญาติก็ให้ทำวีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นต้น

เอกสารขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 2024 ต้องใช้อะไรบ้าง?

ก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ เรามาดูกันก่อนว่าเอกสารขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 2024 นั้นมีอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกท่านเริ่มต้นการจากตรวจสอบเอกสารสำหรับเตรียมการยื่นวีซ่าในลำดับต่อไป เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • แบบฟอร์มขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ แบบฟอร์มนี้จะได้จากการลงทะเบียนขอวีซ่ากับทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้ว (ซึ่งเราจะแจ้งวิธีการสมัครและกรอกแบบฟอร์มในหัวข้อถัดไป)
 • ใบนัดหมายยื่นเอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้หลังจากทำการนัดหมายวันยื่นเอกสารกับทาง VFS Global เรียบร้อยแล้ว
 • เอกสารข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร (สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี) , ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) โดยต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือน และ มีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราวีซ่า
 • รูปถ่ายขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ขนาด 3.5 × 4.5 ซ.ม. รูปสี พื้นหลังเป็นสีขาว หน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ห้ามยิ้มเห็นฟัน ห้ามสวมแว่นดำหรือหมวก
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน โดยมีข้อมูลวัน Arrive เข้าประเทศ และ วัน Departure ออกจากประเทศให้ตรงกับเอกสารยื่นใบสมัคร
 • หลักฐานการจองโรงแรม โดยจำนวนวันพักอาศัยจะต้องตรงกับวันที่พำนักอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง โดยจะต้องทำประกันกับบริษัทที่ได้รับการรับรองจากประเทศยุโรป และมีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 3,000 ยูโร
 • หลักฐานทางการเงิน เอกสารสำคัญที่สุดสำหรับการทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certification) และรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (Bank Statement)
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ที่สำคัญ เพราะสามารถบ่งบอกได้ถึงภาระหน้าที่ของผู้เดินทาง ที่จะต้องกลับไทยมาอย่างแน่นอน ซึ่งจะแบ่งออกตามอาชีพของผู้ขอวีซ่าดังนี้
  • พนักงานบริษัทหรือข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยองค์กรที่ผู้ขอวีซ่าสังกัดอยู่ โดยมีรายละเอียดบอกหน้าที่ตำแหน่งงาน อายุงาน เงินเดือน และจำนวนวันลา
  • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ให้ใช้เป็นหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) หรือ สำเนาทะเบียนการค้า (พค.0403)
  • นักเรียน/นักศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองการศึกษาที่ออกโดยสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
  • กรณีที่รับจ้างหรือทำฟรีแลนซ์ ให้เขียนจดหมายแนะนำตัวกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ว่าเราประกอบอาชีพอะไร รวมถึงรายได้ต่าง ๆ

เอกสารขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์เพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ

 • สำหรับผู้ที่ขอวีท่องเที่ยว ให้ใช้แผนการเดินทาง โดยระบุจำนวนวันที่เดินทาง รายละเอียดการเดินทางพอสังเขป สถานที่ท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง โรงแรมที่พักในแต่ละคืน
 • สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนให้ใช้จดหมายเชิญจากผู้ที่พักอาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์, หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ขอวีซ่า เช่น รูปถ่าย แชทสนทนา เป็นต้น, สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบจดทะเบียนสมรส สำเนาหลักฐานทางการเงิน ของผู้เชิญ, แบบฟอร์มการเป็นสปอนเซอร์ (กรณีที่ผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายให้)
 • สำหรับผู้ที่ขอทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ธุรกิจ ให้ใช้หนังสือเชิญประชุมธุรกิจ หรือใบคำสั่งปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ออกโดยบริษัท หรือหมายเชิญมาร่วมงานจัดแสดงสินค้า เป็นต้น
 • สำหรับผู้ที่ขอวีซ่านักเรียน ให้ใช้หนังสือตอบรับการเข้าเรียนที่ออกโดยสถาบันการศึกษาเนเธอร์แลนด์, ใบลงทะเบียนวิชาเรียน, ใบเกรดจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในไทย
 • สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้ใบสูติบัตร และสำเนาหนังสือยินยอมในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศจากผู้ปกครอง ซึ่งเอกสารยินยอมนี้จะต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนการขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 2024

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เลือกประเภทวีซ่าที่ต้องการจะเดินทาง ก่อนอื่นให้คุณสำรวจวัตถุประสงค์ของการเดินทางก่อนว่าจะไปเนเธอร์แลนด์เพราะอะไร แล้วเลือกทำวีซ่าให้ตรงกับการเดินทางของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดประเภทวีซ่าเนเธอร์แลนด์ อย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ VFS Global ซึ่งจะทำช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกประเภทวีซ่าได้ง่ายยิ่งขึ้น
 2. กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ โดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ตามลิงก์นี้ ดำเนินการสร้างบัญชีพร้อมยืนยันตนผ่านอีเมลให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นให้ Login เข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครวีซ่า หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วให้พิมพ์แบบฟอร์มออกมาเพื่อนำมายื่นพร้อมกับเอกสารชุดอื่น ๆ
 3. เตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการยื่นขอวีซ่า คุณสามารถเช็กเอกสารขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 2024 ได้ที่หัวข้อด้านบน หรือตรวจสอบจากรายการเช็กลิสต์เอกสารที่ต้องเตรียมจากเว็บไซต์ของ VFS Global ได้เช่นกัน
 4. จองคิวนัดหมายยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ผ่านเว็บไซต์ VFS Global โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ขอวีซ่าของ VFS Global ดำเนินการสมัครบัญชีพร้อมยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล จากนั้น Login เข้าสู่ระบบเพื่อไปกรอก รายละเอียดการขอวีซ่า เมื่อหรอกรายละเอียดแล้วทางระบบจะขึ้นวันและเวลาว่างในการนัดหมายขอวีซ่า ซึ่งคุณสามารถเลือกวันและเวลาที่ว่างอยู่ได้เลย
 5. เดินทางไปที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ซึ่งศูนย์จะตั้งอยู่ที่อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 กรุงเทพฯ แนะนำให้ไปถึงศูนย์ยื่นก่อนเวลาประมาณ 15 – 30 นาที เพราะถ้าหากเลยเวลาแล้วคุณจะต้องทำเรื่องยื่นวีซ่าใหม่ เมื่อไปถึงเอาใบนัดคิวยื่นวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นก็ให้ยื่นเอกสารมั้งหมดทางเจ้าหน้าที่ได้เลย
 6. เก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยเก็บ) โดยจะเป็นการสแกนหน้าและสแกนลายนิ้วมือ หากหมดขั้นตอนนี้ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้น ทาง VFS จะนำส่งเอกสารของคุณไปให้ทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์พิจารณา
 7. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ซึ่งค่าทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์จะมีเรทราคาตามที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์กำหนด
 8. รอผลพิจารณาวีซ่า หลังจากที่ผลวีซ่าออกแล้ว จะมีการแจ้งผลคำขอวีซ่าไปในอีเมลที่คุณระบุไว้ ให้คุณเดินทางมารับเล่มหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนกับทาง VFS Global ได้เลย หรือจะใช้บริการให้นำส่งหนังสือเดินทางผ่านไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของคุณก็ได้เช่นกัน (มีค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้คุณสามารถติดตามสถานะใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้

รวมคำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อยเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 2024

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

หลังจากที่ทราบขั้นตอนการทำวีซ่าและเอกสารขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 2024 กันไปแล้ว สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติมเช่น ค่าวีซ่าเนเธอร์แลนด์ราคาเท่าไหร่? ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์กี่วันได้ ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ยากไหม? หากวีซ่าเนเธอร์แลนด์ไม่ผ่านต้องทำอย่างไร? เราจะมาไขคำตอบให้คุณทราบจากทีมงานผู้รู้จริง รวมถึงเราจะมาแนะนำเคล็ดลับการทำวีซ่าให้ผ่านฉลุยและเผยตัวอย่างการกรอกวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (วีซ่าฮอลแลนด์) ให้ทุกท่านได้ทราบกันด้วย

ค่าวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ราคาเท่าไหร่?

สำหรับการทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์นั้นจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ 2 ส่วนดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งจะเป็นการชำระค่าธรรมเนียมให้กับทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 80 ยูโรต่อคน สำหรับเด็กอายุ 6 – 12 ปี จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 40 ยูโรต่อคน ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี จะไม่เสียค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
 2. ค่าบริการขอวีซ่า ซึ่งจะเป็นการชำระค่าบริการให้กับศูนย์รับยื่น VFS Global โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่คนละ 680 บาท

หมายเหตุ – ราคาค่าทำวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ตัวอย่างการกรอกวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 2024 (วีซ่าประเภท C)

สำหรับการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าบนเว็บไซต์สถานทูตเนเธอร์แลนด์นั้น ผู้สมัครจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ และ กรอกด้วยข้อมูลที่เป็นความจริงทั้งหมด โดยแบบฟอร์มร้องขอวีซ่าจะมีคำถามดังต่อไปนี้

 • ส่วนของข้อมูลส่วนตัว – ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ขอวีซ่า เพศ สัญชาติ สถานภาพ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ อาชีพ
 • จุดมุ่งหมายของการเดินทาง – ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึ่งจะส่งผลต่อประเภทของวีซ่าด้วย เช่น วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน ธุรกิจ เป็นต้น
 • รายละเอียดข้อมูลการเดินทาง – ได้แก่ วันที่เดินทางถึงประเทศกลุ่มเชงเก้น ประเทศในกลุ่มเชงเก้นที่เดินทางถึง การเดินทางไปเที่ยวต่อยังประเทศอื่นนอกกลุ่มเชงเก้น
 • ข้อมูลการพักอาศัยในเนเธอร์แลนด์ – หากพักโรงแรมให้กรอกข้อมูลที่อยู่ของโรงแรม ถ้าพักกับเพื่อ/ญาติให้กรอกข้อมูลที่พักของผู้เชิญ
 • การออกค่าใช้จ่าย – ออกค่าใช้จ่ายเอง (ประเภทการจ่ายเงินเช่น เงินสด บัตรเครดิต) หรือมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
 • ประวัติการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

หากมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 2 อย่างขึ้นไป ต้องขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ประเภทไหน?

ถ้าคุณมีความประสงค์ที่จะเดินทางหลายเป้าหมาย แนะนำว่าให้ขอวีซ่าตามเป้าหมายที่สำคัญที่สุดหรือภารกิจที่ใช้เวลาทำนานที่สุด ยกตัวอย่างเช่นหากต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่เนเธอร์แลนด์เป็นเวลา 7 วัน หลังจากเสร็จกิจแล้วจะเดินทางท่องเที่ยวต่ออีก 5 วัน แนะนำให้ทำวีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นต้น

ส่วนอีกกรณีที่พบบ่อยก็คือมีการเดินทางไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเชงเก้นด้วย กรณีนี้แนะนำให้ทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์เข้าประเทศที่คุณเดินทางถึงเป็นที่แรกก่อน เช่น มีแพลนเดินทางไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ที่แรก ต่อด้วยเบลเยียม และฝรั่งเศส คุณก็ควรทำวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ไม่ผ่านเป็นเพราะอะไร?

บางกรณีที่ยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ไม่ผ่าน อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อย ๆ คือ

 • เงินในบัญชีมีไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่พำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์
 • เอกสารทางการเงินไม่ครบถ้วน ไม่น่าเชื่อถือ รายการเดินบัญชีไม่สอดคล้องกับเอกสารชิ้นอื่น ๆ
 • สถานะทางการงานไม่มีความมั่นคง แหล่งรายได้ไม่ชัดเจน ผู้ขอวีซ่าประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
 • ขอวีซ่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเดินทาง
 • ผู้ทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์มีประวัติแบล็กลิสต์ทางการเงิน ติดเครดิตบูโร หรือเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อน
 • ทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์เห็นว่าทางผู้ขอวีซ่าไม่มีข้อผูกมัดหรือภาระอยู่ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะโดดวีซ่าได้
 • ผู้ขอวีซ่าเป็นเพศหญิงและเดินทางคนเดียว โดยที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางต่างประเทศมาก่อน

หากคุณถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตจะมีการแจ้งอธิบายสาเหตุของการถูกปฏิเสธว่าซ่าด้วย ทั้งนี้คุณมีทางเลือกก็คือให้รวบรวมเอกสารชุดใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือความเดิม เอกสารสามารถลบจุดข้อบกพร่องที่สถานทูตชี้แจงมาได้ แล้วไปสมัครยื่นวีซ่าอีกครั้ง โดยจะเริ่มสมัครใหม่ตั้งแต่ต้น ไปจนถึงนัดจองคิวยื่นเอกสารกับทาง VFS Global ตลอดจนชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งทางสถานทูตจะดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าของคุณอีกครั้ง

ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 2024 ควรมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

เงินในบัญชีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการขอวีซ่า ซึ่งเงินในบัญชีของคุณควรจะมีครอบคลุมตามจำนวนวันที่จะเดินทาง ยิ่งคุณพำนักในเนเธอร์แลนด์หลายวันยิ่งต้องมีเงินในบัญชีมากขึ้นสอดคล้องตามไปด้วย สำหรับผู้ที่เดินทางไปเนเธอร์แลนด์ประมาณ 7 วัน แนะนำให้มีเงินในบัญชีประมาณ 120,000 บาท และถ้าหากพำนักนานก็ว่านั้น ก็ควรมีเงินในบัญชีเพิ่มไปอีกประมาณวันละ 4,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้คุณควรแต่งรายการเดินบัญชีให้มีความสวยงาม มีเงินเข้าออกเป็นประจำประเป็นธรรมชาติ อย่าโอนเงินก้อนใหญ่เพียงก้อนเดียวเข้ามาในบัญชีในช่วงก่อนย่นวีซ่า เพราะทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์อาจมองว่าคุณจงใจโอนเงินมาเพื่อขอวีซ่าโดยเฉพาะ

ทำเรื่องยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์กี่วันได้?

หลังจากที่ท่านทำการยื่นเอกสาร และชำระค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว โดยปกติระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าจะอยู่ที่ 15-20 วันทำการ ซึ่งผู้ขอวีซ่าสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ VFS Global เพื่อตรวจสอบสถานะคำร้องขอวีซ่าได้

ด้วยเหตุนี้ทางผู้ขอวีซ่าควรทำเรื่องยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์หรือวีซ่าฮอลแลนด์ก่อนวันเดินทางประมาณ 2 – 3 เดือน เผื่อเวลาหากมีข้อผิดพลาดจะได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือขอทำเรื่องยื่นใหม่ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ยากไหม?

การขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์นั้นไม่ยาก ถ้าคุณเตรียมเอกสารมาเป็นอย่างดี และเอกสารมีความน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้การทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก็จะมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่กำลังมีแผนเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ยังกังวลในเรื่องของขั้นตอนการทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ไม่แน่ใจว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง แปลเอกสารอย่างไร และ ไปยื่นที่ไหน ซึ่งหากท่านยังมีความกังวลเหล่านั้นอยู่ ทาง Artralux เรามาพร้อมกับบริการยื่นวีซ่า ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เราพร้อมให้คำปรึกษา และ ดำเนินเรื่องยื่นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ทั้งหมดนี้เพื่อให้ท่านได้อุ่นใจ เหลือเวลาเพื่อเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ได้อย่างมีความสุขที่สุดนั้นเอง

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า