ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

อัปเดตละเอียด 2024 วีซ่าลักเซมเบิร์กขอยังไง เตรียมเที่ยวเมืองสวยดั่งภาพวาด

ขอวีซ่าลักเซมเบิร์กยังไง รวมขั้นตอนการขอวีซ่าลักเซมเบิร์กอย่างละเอียด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

วีซ่าลักเซมเบิร์ก (Visa Luxembourg) เป็นหนึ่งในวีซ่าท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติให้ความสนใจ ที่จะเรื่องยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กกันเป็นจำนวนมาก แม้ว่าประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นเพียงแค่ประเทศเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในทวีปยุโรป น้อยคนนักที่จะเคยได้ยิน แต่ด้วยเสน่ห์ ความสวยงามทางทัศนียภาพ และ ความลึกลับน่าค้นหาของประเทศนี่เอง ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศลักเซมเบิร์กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสำนักข่าวประเทศลักเซมเบิร์ก RTL Today เผยว่าในปี 2022 ที่ผ่านมาได้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศลักเซมเบิร์กมากถึง 102,960 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนเหตุการณ์โควิด 19 

อย่างไรก็ตาม เหมือนกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นั่น นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องทำการยื่นเรื่องขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก หรือ วีซ่าเชงเก้น ประเทศลักเซมเบิร์ก ก่อน ซึ่งขั้นตอนการขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก และ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจะมีอะไรบ้าง วันนี้ทาง Artralux ได้รวบรวมข้อมูลมาให้คุณอย่างละเอียด ครบถ้วน และ เข้าใจง่าย จะมีอะไรบ้าง เรามาดูกันเลย!

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

สารบัญ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวีซ่าลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Visa)

 

 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวีซ่าลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Visa)

ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป โดยมีพรมแดนติดกับประเทศมหาอำนาจของยุโรปถึง 3 ประเทศ (ตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี, ทางตอนใต้ติดกับฝรั่งเศส และ ตะวันตกติดกับประเทศเบลเยี่ยม) ซึ่งข้อดีของการถือวีซ่าลักเซมเบิร์ก (Visa Luxembourg) นั้น คือ สิทธิในการข้ามพรมแดนประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศยุโรปใกล้เคียงได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าของประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ประเภทวีซ่าลักเซมเบิร์กที่คุณถืออยู่นั่น จะต้องเป็นประเภทวีซ่าลักเซมเบิร์กที่สามารถเดินทางเข้าประเทศยุโรป หรือ ประเทศสมาชิกเชงเก้นได้หลายครั้งนั่นเอง

วีซ่าลักเซมเบิร์กมีกี่ประเภท

ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกเชงเก้น 27 ประเทศ ที่ทำข้อตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) ร่วมกัน ในการอนุญาตให้พลเมืองประเทศเชงเก้น สามารถเดินทางเข้า-ออกพรมแดนทุกประเทศสมาชิกเชงเก้นได้อย่างเสรี และ นักท่องเที่ยวนอกประเทศสมาชิกเชงเก้น หากถือวีซ่าเชงเก้น จะสามารถเดินทางข้ามประเทศสมาชิกเชงเก้นได้ทุกประเทศ ด้วยเหตุนี้ หากคุณมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) คุณจะต้องถือ ‘วีซ่าเชงเก้น ประเทศลักเซมเบิร์ก’ หรือ ‘วีซ่าลักเซมเบิร์ก (Visa Luxembourg)’ นั่นเอง

สำหรับวีซ่าลักเซมเบิร์ก สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ขอวงการเดินทาง ได้แก่ 

 • วีซ่าลักเซมเบิร์ก สำหรับเปลี่ยนเครื่อง (Type A)
 • วีซ่าลักเซมเบิร์ก สำหรับเดินทางผ่านประเทศ (Type B)
 • วีซ่าลักเซมเบิร์ก สำหรับท่องเที่ยวระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน (Type C)
 • วีซ่าลักเซมเบิร์ก สำหรับพำนักระยะยาวมากกว่า 90 วัน (Type D)

จะไปเที่ยว จะต้องขอวีซ่าลักเซมเบิร์กประเภทอะไร

ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก

สำหรับการเดินทางด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ผู้เดินทางจะต้องขอ “วีซ่าเชงเก้น Type C” หรือ “วีซ่าลักเซมเบิร์ก ประเภทเชงเก้น แบบท่องเที่ยวระยะสั้น” ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวในประเทศลักเซมเบิร์กได้ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ 

ซึ่งวีซ่าลักเซมเบิร์ก เชงเก้น Type C สามารถขอได้ประเภทตามความถี่ หรือ จำนวนครั้งที่คุณเดินทางเข้า-ออกประเทศสมาชิกเชงเก้นทั้งหมด 3 ประเภท ด้วยกันดังนี้ 

 • Single Entry Visa : วีซ่าเชงเก้น สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียว หากใช้แล้ว 1 ครั้ง และออกจากประเทศแล้ว จะไม่สามารถใช้ได้อีก 
 • Double Entry Visa : วีซ่าเชงเก้น สามารถใช้ได้สองครั้ง เมื่อออกจากประเทศเชงเก้นแล้ว สามารถเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าได้อีกครั้ง (Re-Entry) ในช่วงเวลาก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
 • Multiple Entry Visa : วีซ่าเชงเก้น สามารถใช้ได้หลายครั้ง จนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ 

ซึ่งวีซ่าลักเซมเบิร์กประเภท C จะออกให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 

 1. นักท่องเที่ยว (Tourism)
 2. นักธุรกิจ ที่เดินทางมาประชุม-สัมมนา ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน (Business Meeting)
 3. ทัศนศึกษา สำหรับนักเรียน (School trips)
 4. การเดินทางเข้ามาเพื่อทางการแพทย์ (Medical Controls)

ขั้นตอนขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก ประเภทท่องเที่ยว Step by Step

ขั้นตอนการขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Visa) อย่างละเอียด

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กนั้น เหมือนกับการยื่นเรื่องขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศอื่นๆ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ คือ ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร นัดหมายกับทางสถานทูตเพื่อยื่นเอกสาร สัมภาษณ์ และ รอผลนั่นเอง

1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

สำหรับการยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น หรือ วีซ่าเชงเก้น Type C นั้น ผู้เดินทางจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มวีซ่าลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Visa – Application Form) โดยคุณต้องทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มวีซ่าลักเซมเบิร์กออกมา และ กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ซึ่งข้อมูลในแบบฟอร์ม ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทาง, วัตถุประสงค์ในการเดินทาง, รายละเอียด วัน-เวลาในการเดินทาง และ ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน อื่นๆ 
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ผู้เดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ซึ่งในวันยื่นเอกสาร ควรนำสำเนาหนังสือเดินทาง ที่แสดงหน้าข้อมูลส่วนตัว และ หนังสือเดินทางเดิมเก่า (ถ้ามี) มาด้วย 
 • รูปถ่ายวีซ่าลักเซมเบิร์ก จำนวน 2 รูป สำหรับวีซ่าลักเซมเบิร์ก จะต้องเป็นภาพถ่ายสี พื้นหลังเป็นสีอ่อน เช่น สีขาว สีเทาอ่อน หรือ สีฟ้า และเป็นรูปขนาด 35×45 มม 
 • หลักฐานทางการเงิน สำหรับการยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก ผู้เดินทางต้องนำรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของตัวเอง (หรือของสปอนเซอร์ผู้ที่รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) พร้อมกับใบรับรองธนาคาร (Bank Certification) ซึ่งมีตราประทับ และ ลายเซ็นของธนาคารมาด้วย
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และ โรงแรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานทูตมั่นใจว่าเราจะเดินทางไปท่องเที่ยว และ กลับประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดจริง คุณต้องแสดงหลักฐานการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก โดยระยะเวลาพำนักในโรงแรม และ เที่ยวบิน ควรตรงกับข้อมูลที่คุณได้กรอกลงไปในแบบฟอร์มขอวีซ่าลักเซมเบิร์กนั่นเอง 
 • แผนการท่องเที่ยว (Itinerary) โดยแผนการเดินทางต้องแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวในประเทศลักเซมเบิร์กอย่างละเอียด ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อโรแรม รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้ในการท่องเที่ยว 
 • ใบรับรองการทำงาน ฉบับจริง โดยหากคุณมีสภาพเป็นพนักงานบริษัท ให้นำใบรับรองการเป็นพนักงานที่ออกโดยนายจ้าง บริษัท หรือ หน่วยงานประเทศไทย โดยใบรับรองดังกล่าวต้องระบุ ตำแหน่งงาน เงินเดือน รวมถึง ระยะเวลาที่ลาพักร้อนด้วย  
 • กรมธรรม์ประกันเดินทาง ทั้งฉบับจริง และ สำเนา ในการเดินทางไปต่างประเทศ คุณต้องมีประกันการเดินทาง โดยสำหรับประเทศลักเซมเบิร์ก ประกันการเดินทางต้องมีวงเงินขั้นต่ำอย่างน้อย 30,000 ยูโร และจะต้องเป็นบริษัทประกันที่เป็นที่ยอมรับในประเทศยุโรปด้วย 
 • เอกสารส่วนตัวที่จำเป็น เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบสมรส ใบหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) 

สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ผู้เยาว์) และ ต้องการยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กนั่น จำเป็นต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เดินทางจากผู้เป็นบิดา และ มารดา ซึ่งหนังสือดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองจากนายทนายด้วยนั่นเอง 

2. นัดหมายยื่นเอกสารที่สถานทูตลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Embassy)

หลังจากที่ได้เตรียมเอกสารยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กครบถ้วน และ เรียบร้อยแล้ว ให้คุณทำเรื่องนัดยื่นเอกสารที่สถานทูตลักเซมเบิร์ก โดยสามารถนัดได้ทั้งหมด 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 • ติดต่อสถานทูตลักเซมเบิร์กทางโทรศัพท์ เพื่อนัดคิวยื่นเอกสาร 

เบอร์: 02-677-7360  (เวลา 09.00 – 17.00 น.)

 • ส่งอีเมลเพื่อนัดหมายผ่านอีเมลของสถานทูตประเทศลักเซมเบิร์กโดยตรง

อีเมล: bangkok.consulat@mae.etat.lu 

ซึ่งผู้เดินทางสามารถทำการนัดหมายยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3 เดือน หรือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน เนื่องจากทางสถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาเอกสารยื่นวีซ่าของคุณอย่างน้อย 15 วันทำการนั่นเอง 

3. เดินทางไปยื่นเอกสารที่สถานทูต Luxembourg

ในวันนัด ผู้เดินทางต้องเดินทางไปถึงสถานทูตลักเซมเบิร์กก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาที พร้อมกับรายการเอกสารที่ได้กล่าวไปในขั้นตอนก่อนหน้าอย่างครบถ้วน

โดยสถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย 

ตั้งอยู่ที่ : คิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 17 เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120

เวลาทำการ : 9:00 น. – 14:30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

4. สัมภาษณ์วีซ่าลักเซมเบิร์ก และ คำถามที่พบบ่อย

โดยปกติแล้วการยื่นวีซ่าเชงเก้นของประเทศที่ต้องยื่นกับทางศูนย์รับยื่น ผู้ทำหน้าที่แทนสถานทูตของประเทศนั้นๆ จะไม่มีการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าลักเซมเบิร์กนั่น ผู้ยื่นต้องยื่นกับทางสถานทูตโดยตรง ดังนั้น ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตอาจจะสอบถามข้อมูลการเดินทาง และ ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทาง ในขณะที่คุณยื่นเอกสาร โดยคำถามที่มักพบบ่อย ได้แก่ 

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ทำงานอะไร มีบุตรไหม แต่งงานรึยัง 
 • วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
 • เดินทางไปลักเซมเบิร์กกับใคร
 • ระยะเวลาในการเดินทาง
 • ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทาง 
 • เหตุผลที่อยากท่องเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก
 • เที่ยวบิน และ สายการบินที่ใช้ในการเดินทาง
 • แผนการเดินทางตลอดระยะเวลาที่พำนักที่ประเทศลักเซมเบิร์ก 
 • คุณมีหลักฐานที่แสดงว่าคุณจะกลับมายังประเทศไทยรึเปล่า

ซึ่งนอกจากการตอบคำถามด้วยความมั่นใจแล้ว คำตอบของคุณต้องตรงกับข้อมูลที่คุณได้ทำการกรอกในแบบฟอร์มยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กด้วยนั่นเอง

5. จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าลักเซมเบิร์กให้พอดี

ทางสถานทูตวีซ่าลักเซมเบิร์ก (Visa Luxembourg) มีความประสงค์ให้ผู้ยื่นวีซ่า จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงินที่พอดี ซึ่งสามารถจ่ายได้ด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต (Visa/ Master Card/ American Express)

 • โดยค่าธรรมเนียมวีซ่าลักเซมเบิร์ก มีดังนี้
 • ผู้ใหญ่อยู่ที่ 2,200 บาท
 • เด็กอายุ 6-11 ปี อยู่ที่ 1,300 บาท 

 

 • บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าลักเซมเบิร์ก มีดังนี้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • นักเรียนที่มีความประสงค์ในการศึกษาต่อประเทศลักเซมเบิร์ก และมีอายุต่ำกว่า 26 ปี 
 • พนักงาน หรือ ตัวแทนขององค์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร และ มีอายุต่ำกว่า 26 ปี ซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อประชุม สัมมนา แข่งกีฬา หรือ ศึกษา 
 • บุคคลในครอบครัวอายุต่ำกว่า 21 ปี ซึ่งอยู่ภายใต้การอุปการะของพลเมืองประเทศสหภาพยุโรป หรือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

หากถูกปฏิเสธวีซ่าลักเซมเบิร์ก ต้องทำอย่างไร?

วีซ่าลักเซมเบิร์กยากไหม ทำยังไงให้ผ่าน

แน่นอนว่าขั้นตอนในการยื่นวีซ่าค่อนข้างมีความซับซ้อน และ ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่อนข้างละเอียด ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กไม่ผ่าน ซึ่งหากคุณเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวเหล่านั้น มีวิธีที่คุณสามารถแก้ไขก่อนการเดินทางได้ดังนี้

 1. Re-Apply (สมัครใหม่อีกครั้ง) : คุณสามารถยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กได้อีกครั้ง ก่อนที่คุณจะเดินทาง แต่ต้องเผื่อเวลา เพราะเจ้าหน้าที่สถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 15 วันทำการ
 2. Apply for Another Schengen Country : หากคุณขอวีซ่าลักเซมเบิร์กไม่ผ่าน และยังต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์กอยู่ คุณสามารถขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศใกล้เคียง เช่น วีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน หรือ เบลเยี่ยม เพราะเมื่อคุณถือวีซ่าเชงเก้นแล้ว คุณสามารถเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นประเทศอื่นๆ ได้อย่างเสรี (แต่ประเทศแรกที่เดินทางเข้ามานั้น ต้องเป็นประเทศที่ยื่นวีซ่า)  

Q&A ข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก!

ข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่าลักเซมเบิร์ก

นอกจากขั้นตอนการยืนวีซ่าลักเซมเบิร์กที่ได้กล่าวในด้านบนแล้ว ยังมีคำถามเล็กๆ น้อยๆ ที่นักท่องเที่ยวหลายคนสงสัยเกี่ยวกับวีซ่าลักเซมเบิร์ก ซึ่งวันนี้ ทาง Artralux ได้รวบรวมคำถามมาไว้ให้คุณได้ศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอวีซ่าลักเซมเบิร์กให้ผ่านได้อย่างง่ายดาย 

1. คุณสมบัติคนที่สามารถขอวีซ่าลักเซมเบิร์กได้

 • คุณจะต้องเป็นผลเมืองของประเทศทั้ง 105 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก้น และ ประเทศในสหภาพยุโรป โดยคุณสามารถดูรายชื่อกลุ่มประเทศที่พลเมืองของประเทศนั้น ต้องทำการยื่นวีซ่าเชงเก้น หรือ วีซ่าลักเซมเบิร์กได้ที่นี่ 
 • คุณจะต้องมีจุดประสงค์เพื่อการเดินทางเข้าประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ เดินทางเข้าประเทศเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปประเทศอื่น, เดินทางเข้าประเทศเพื่อเป็นทางผ่าน, เดินทางเข้าประเทศเพื่อท่องเที่ยวในระยะเวลาไม่เกิน 90 หรือ เดินทางเข้าประเทศเพื่อพำนักระยะยาวเพื่อการศึกษา หรือ ทำงาน มากกว่า 90 วัน 
 • คุณมีเอกสาร Work Permit ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อที่จะทำงานที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และ ได้รับเงินเดือนอย่างถูกกฎหมาย 
 • คุณจะต้องมีหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลืออย่างไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และ มีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (Valid Passport)

2. จะต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเองหรือไม่

ในการยื่นเอกสารวีซ่าลักเซมเบิร์ก คุณจะต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สถานทูตด้วยตัวเอง และ ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนได้ เนื่องจากทางสถานทูตจะทำการสอบถามข้อมูลผู้เดินทาง พร้อมกับเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือ ข้อมูลชีวภาพของผู้ยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก (Biometric) นั่นเอง 

3. เหตุผลที่ทำให้ขอวีซ่าลักเซมเบิร์กไม่ผ่าน

มีหลายปัจจัยที่เจ้าหน้าที่สถานทูตใช้ในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ซึ่งแน่นอนว่าความครบถ้วนของเอกสารประกอบการยื่นวีซ่านั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญที่เป็นตัวชี้วัดคุณสมบัติของผู้สมัคร 

โดยปัจจัยที่ทำให้ยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์กไม่ผ่านมีดังนี้ 

 1. ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มวีซ่า และ เอกสารเป็นเท็จ 
 2. เอกสารไม่ครบถ้วน
 3. ผู้ยื่นวีซ่า ไปสัมภาษณ์ไม่ตรงเวลาที่นัดหมาย 
 4. หนังสือเดินทางหมดอายุ 
 5. หลักฐานทางการเงิน แสดงความไม่มั่นคงทางการเงิน ( Financially unstable)

ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นอีกหนึ่งประเทศท่องเที่ยวในทวีปยุโรปที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนในวันหยุดยาวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรม เพราะ มหานครลักเซมเบิร์ก (Luxembourg City) เมืองหลวงของประเทศลักเซมเบิร์กนี่เอง เป็นเมืองที่ได้รับการจดทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO นอกจากนี้ สายกิน ห้ามพลาด เพราะประเทศลักเซมเบิร์ก ยังเป็นประเทศที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Michelin มากที่สุดในโลกอีกด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหน ที่กำลังมีแผนเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศลักเซมเบิร์ก แต่ยังมีความกังวลในขั้นตอนการขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก (Visa Luxembourg) อยู่นั้น ทาง Artralux เรามาพร้อมกับบริการรับทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เราพร้อมให้คำปรึกษา ดำเนินการวีซ่า และ เดินทางไปยื่นวีซ่ากับคุณถึงที่  

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)  

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

 

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า