สมัครยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

ถือ Visa นิวซีแลนด์ แล้วไปเรียนต่อที่ดินแดนแห่งเทือกเขา

วันนี้ Artralux จะพาคุณไปดูวิธีการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์อย่างไรให้มีขั้นตอนที่รัดกุมที่สุด การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการไปเรียนต่อยังประเทศแสนสวยนี้ทำยากไหม วันนี้มาเก็บข้อมูลกัน

 

ก่อนยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ต้องรู้จักประเทศก่อน

นิวซีแลนด์เป็นประเทศในฝันที่ตั้งอยู่ในทวีปออสเตรีย ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตั้งอยู่กลางท้องทะเลที่แยกออสเตรียกับนิวแทแลนด์ ห่างจากไทยประมาณ 2,000 กิโลเมตร เป็นประเทศที่สวยงามน่าไปท่องเที่ยว มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรสูง มีกิจกรรมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจค่อนข้างมาก และยังเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจทั้งทางด้านการศึกษาและการทำธุรกิจด้วย 

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

เมืองสำคัญในประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์แบ่งอาณาเขตเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งเกาะเหนือและเกาะใต้ โดยที่แต่ละเกาะก็เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญของนิวซีแลนด์ ทั้งเมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยว โดยแบ่งได้ตามนี้ 

 

เวลลิงตัน

เกาะเหนือเป็นที่ตั้งเมืองสำคัญอย่างเมืองหลวงของประเทศ อย่าง เวลลิงตัน เมืองที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเมื่อปี 2017 ได้รับการโหวตจากทั่วโลกให้เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กที่มีสไตล์ไม่เหมือนใคร และเท่ที่สุดในโลกในปี 2012 และยังเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้อีกด้วย

 

โอ๊คแลนด์

เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ มักเป็นเมืองเป้าหมายที่นักเรียนนักศึกษาต้องการเดินทางมาศึกษาต่อ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไตเตมาตา และอ่าวมานูกา เป็นเมืองที่ทันสมัยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ มีนักธุรกิจมากมายที่เดินทางไปลงทุนที่นี่ เพราะเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

 

โรโตรัว

โรโตรัวเป็นอีกเมืองบนเกาะเหนือที่ได้รับฉายาว่า เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีทั้งน้ำพุร้อน ป่าไม้ที่สมบูรณ์ทะเลสาบ และยังเป็นเมืองโบราณที่เก็บรักษาวัฒนธรรมของชาวเมารีเอาไว้ ด้วยปัจจัยทั้งหมดทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่คึกคักมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนตลอดทั้งปี

 

sub 5 6

 

ไคร้สท์เชิร์ช

มาดูเมืองสำคัญทางเกาะใต้กันบ้าง เมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเกาะทางใต้ ได้รับอิทธิพลอังกฤษมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมือง ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยงามที่สุด

 

ดูนิดิน

เมืองนี้เป็นเมืองทางเกาะใต้ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์อย่าง University of Otago ปัจจุบันเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาทำกิจกรรมตามธรรมชาติ อย่างเดินป่า ทัวร์ชมนก ดูแมวน้ำ และนกเพนกวิน

 

ควีนส์ทาวน์

เมืองแห่งการผจญภัยที่ตั้งอยู่ทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ทีทะเลสอบวาคาทีปูอยู่ ทำให้มีวิวสวย ๆ ที่นักท่องเที่ยวหลายคนชื่นชอบ ที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านสกี ช่วงหน้าหนาวจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเล่นสกี หน้าร้อนก็จะเต็มไปด้วยนักปั่นจักรยานที่ต้องการมาเล่นกีฬาแนวผจญภัยสร้างสีสันให้ชีวิต

 

ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์บินชมเมืองหลวงแห่งเทคโนโลยี

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

เรื่องที่ต้องรู้หากต้องยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

รู้จักนิวซีแลนด์คร่าว ๆ กันไปแล้ว ต่อมาจะมาแนะนำการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ อย่างไรให้ครบถ้วนถูกต้อง อยากเดินทางไปเรียนต่อ ต้องดูแลขั้นตอนไหนเป็นพิเศษ และการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์แบบอื่น ๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง มาเริ่มกันเลย

 

ขอวีซ่านิวซีแลนด์ได้ที่ไหน

การยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์นั้น ต้องเดินทางไปยื่นที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์ หรือสถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย สามารถจองคิวออนไลน์ได้เช่นเดียวกันกับการยื่นวีซ่าของประเทศอื่น ๆ เพื่อทำการนัดหมาย

 

เอกสารวีซ่านิวซีแลนด์มีอะไรบ้าง

 1. แบบฟอร์มวีซ่าที่ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เลือกจุดประสงค์ให้ถูกต้องว่าเพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรือการทำธุรกิจ หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ฉากต้องเป็นสีอ่อนจำนวน 2 รูป กรณีที่ต้องอัปโหลดรูปต้องเป็นไฟส์ 800×800 px นามสกุลไฟส์ต้องเป็น jpg
 4. หลักฐานการทำงานหรือหลักฐานการศึกษา เช่นหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ จดหมายรับรองการศึกษา
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน 
 6. ถ้าต้องการยื่นแบบครอบครัวต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับครอบครัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็น ใบสมรส สูติบัตร
 7. ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีต้องเดินทางไปคนเดียวหรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง มาประกอบด้วย
 8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 9. หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์
 10. จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่, ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และ ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น
 • ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือน ต้องตรวจสุขภาพตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง

เอกสารทั้งหมดต้องทำการแปลจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษและจะต้องมีชื่อผู้แปล เบอร์โทรติดต่อ อิเมล์ และที่อยู่ให้ชัดเจน 

 

ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์หรือเชงเก้นก่อนเดินทางเข้าประเทศ

 

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่านิวซีแลนด์

สำหรับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์นั้น มีค่าธรรมเนียมที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทการขอวีซ่าของคุณ และยังขึ้นอยู่กับรูปแบบการยื่นผ่านระบบออนไลน์หรือเอกสารด้วย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบธรรมดา 4,850 บาทต่อคำขอ (เอกสาร)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบธรรมดา 165 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำขอ (ออนไลน์)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบกลุ่ม 2,550 บาทต่อคน (เอกสาร)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบกลุ่ม 95 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (ออนไลน์)
 • สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบอื่น ๆ สามารถค้นหาได้จาก 

แต่นอกจากค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแล้ว คุณยังจำเป็นต้องชำระค่าบริการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ค่าบริการรับคำร้องขอวีซ่าด้วยเอกสาร 800 บาท
 • ค่าบริการรับหนังสือเดินทางสำหรับการยื่นผ่านระบบออนไลน์ 550 บาท
 • ค่าบริการจัดส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ 50 บาท

 

ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์เพื่อเรียนต่อต้องเตรียมอะไรบ้าง

 1. Form INZ 1012
 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป
 4. เอกสารการศึกษาหรือผลการเรียนล่าสุด (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
 5. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา : ระบุหลักสูตร ค่าเรียน ระยะเวลาเรียน
 6. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์ (ถ้ามี)
 7. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน เป็นจำนวนเงิน 8,550 บาท ชำระโดยเงินสด
 8. หลักฐานการศึกษาหรือการทำงาน (ถ้าทำงานแล้ว) ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง
 9. ตรวจสุขภาพ กรอกฟอร์มเอกซเรย์ INZ1096
 10. Sponsor ฟอร์ม INZ 1014

 

ทำไมนิวซีแลนด์ถึงเป็นประเทศที่คนอยากไปเรียนต่อ

คำตอบของคำถามนี้คือ เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับสากล สามารถเดินทางเข้าประเทศด้วยการยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวได้ถึง 3 เดือน และหากอยากศึกษาต่อนานกว่านั้นก็ยื่นเป็นวีซ่านักเรียน หรือนักธุรกิจจะดีกว่า  สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียนไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของสื่อการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมที่ดีใกล้ชิดธรรมชาติ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในการเรียนหลากหลายอีกด้วย

 

และยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยติดอันดับ 2 ของโลก ผู้ปกครองหลายคนจึงวางใจที่จะส่งลูกหลานเพื่อมาศึกษาต่อที่นี่ ถึงค่าครองชีพจะสูงแต่คุณภาพชีวิตของประชากรที่นี่ก็ถือว่ามีคุณภาพสูง ปลอดภัยสูง มีความสงบ และยังมีความเชื่อที่ยกให้เรื่องการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเป็นเรื่องสำคัญพอๆ กับการเรียนหรือการทำงาน ใครที่ได้ไปยังประเทศนิวซีแลนด์จะได้สัมผัสกับกิจกรรมสนุก ๆ นับไม่ถ้วนที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนแน่นอน

 

ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์อย่างไรให้ผ่าน

 

นิวซีแลนด์ดินแดนแห่งเทือกเขา ที่ตั้งสถาศึกษามาตรฐานสากลมากมาย เป็นที่ดึงดูดให้นักเรียนนักศึกษามากมายปักหมุดที่นี่ไว้ การยื่นขอวีซ่านักเรียนนักศึกษานั้น เอกสารต้องเป็นไปตามที่ประเทศนิวซีแลนด์กำหนดเท่านั้น เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารให้ดีเสียก่อน แต่สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจ สามารถติดต่อ Artarlux ได้ทุกเวลา รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ทุกขั้นตอน เรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ทุกประเภทเพื่อให้คุณเดินทางได้อย่างสบายใจ

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)  

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

SHARES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า