อัปเดตข้อมูลวีซ่าญี่ปุ่น ไป JAPAN ทั้งที เตรียมตัวให้พร้อม

อัปเดตข้อมูลวีซ่าญี่ปุ่น 2565 -2566

หากพูดถึงประเทศที่เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ และเป็นประเทศที่คนไทยชอบเที่ยวมากที่สุด ประเทศนั้นคงเป็นประเทศใดไปไม่ได้นอกจาก “ประเทศญี่ปุ่น” (JAPAN) เพราะทันทีที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศเปิดประเทศ และ ยกเลิกข้อบังคับในการขอวีซ่าญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยว (มาตราการยกเว้นวีซ่าญี่ปุ่น) ในเดือนตุลาคม ปี 2565 ที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวไทยในประเทศญี่ปุ่น ก็ได้พุ่งตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพียงแค่ 1 เดือนหลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศเปิดประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่าญี่ปุ่นในการเข้า-ออกประเทศ ก็ได้มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกว่า 34,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งทางรัฐบาลไทย และ ญี่ปุ่นคาดว่าในปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยือนญี่ปุ่นถึง 1 ล้านคนแน่นอน 

 

ก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 การที่คนไทย จะไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ในระยะเวลาสั้น (ไม่เกิน 15 วัน ) ได้นั้น จำเป็นต้องทำเรื่องขอวีซ่าญี่ปุ่น ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามแม้ในปัจจุบัน เราจะไม่ต้องขอวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีบางกรณีที่หากเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว การขอวีซ่าญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ 

 

วันนี้ Artralux ได้รวบรวมเงื่อนไข ข้อกำหนด และ กรณีต่างๆ เกี่ยวกับวีซ่าญี่ปุ่น พร้อมกับเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าญี่ปุ่นอย่างละเอียด จะมีอะไรบ้าง เรามาดูไปพร้อมกันเลย! 

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

อัปเดต วีซ่าญี่ปุ่น 2565 -2566 จะไปเที่ยวต้องขอวีซ่าไหม

 

ข้อมูลวีซ่าญี่ปุ่นที่ต้องรู้ก่อนยื่นวีซ่า

 

คำถามที่ว่า “จะไปเที่ยวญี่ปุ่น ต้องขอวีซ่าญี่ปุ่นไหม และ ต้องขอประเภทอะไร” เป็นคำถามอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวไทยผู้มีแผนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นสงสัยกันทุกคน 

 

หลังจากที่ทางการญี่ปุ่นได้ประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางการญี่ปุ่นได้อนุญาตให้ คนไทย และ พลเมืองจากอีก 67 ประเทศ (รวมประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, เกาหลีใต้, ฮองกง, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และ เกือบทุกประเทศในทวีปยุโรป) ผู้มีความประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น ได้รับการยกเว้น และ ไม่ต้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (ข้อมูลอัปเดต วีซ่าญี่ปุ่น 2565– 2566 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต)

 

โดยระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวไทย และ ชาวต่างชาติจาก 67 ประเทศ ได้รับอนุญาตให้ท่องเที่ยว และ พำนักในประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องถือวีซ่าญี่ปุ่นนั้น แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางญี่ปุ่นกำหนด โดยมีระยะเวลาต่างกันดังนี้

 

 • ประเทศที่อยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน ได้แก่ ประเทศบรูไน, ไทย และ อินโดนีเซีย
 • ประเทศที่อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ประเทศที่อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ได้แก่ ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา

 

ดังนั้นหากคุณ (คนไทย) มีความประสงค์ที่จะท่องเที่ยว และ พำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน คุณจะต้องทำเรื่องขอวีซ่าญี่ปุ่น กับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JVAC) นะคะ

 

วีซ่าญี่ปุ่นมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีอยู่ได้นานแค่ไหน

ก่อนที่คุณจะทำการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น คุณต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าวีซ่าญี่ปุ่นมีกี่ประเภท และ หากไปเที่ยวจะต้องยื่นวีซ่าประเภทอะไร เพื่อป้องกันในกรณีที่ยื่นวีซ่าผิด และ ต้องเสียเวลายื่นใหม่อีกรอบ

 

“วีซ่าญี่ปุ่นมีกี่ประเภท”  คำตอบคือ วีซ่าญี่ปุ่นแบบท่องเที่ยวนั้น มีทั้งหมด 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ วีซ่าระยะสั้น และ วีซ่าระยะยาว  

 

โดยวีซ่าญี่ปุ่นระยะสั้น อนุญาตให้ผู้เดินทางพำนักที่ญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 90 วัน (วีซ่าญี่ปุ่น 3 เดือนนี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้เดินทาง Re-entry เข้าประเทศญี่ปุ่นหลายครั้ง หากออกจากประเทศแล้ว ถือว่าอายุของวีซ่าได้สิ้นสุดลง นอกจากจะขอวีซ่าระยะสั้นแบบ Multiple Entry) สำหรับวีซ่าญี่ปุ่นระยะยาวนั้น จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวพำนักที่ญี่ปุ่นได้มากกว่า 90 วันนั่นเอง

 

ขั้นตอนยื่น วีซ่าญี่ปุ่น และ รายการเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น 3 เดือน

 

สำหรับขั้นตอนการยื่นวีซ่าญี่ปุ่นระยะสั้น หรือ วีซ่าญี่ปุ่น 3 เดือนนั้น ผู้เดินทางจะต้องทำการยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่าญี่ปุ่นที่ได้รับมอบหมายจากสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย และ เตรียมเอกสารที่สำคัญต่างๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น 3 เดือน ที่จำเป็น 

ก่อนที่คุณจะเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) คุณจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน ได้แก่

 

 • แบบฟอร์มร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น : แบบฟอร์มดังกล่าวสามารถรับได้บนเว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น โดยข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นความจริง และ กรอกให้ครบถ้วน มิฉะนั้น อาจจะถูกสถานทูตปฏิเสธได้ 


 • หนังสือเดินทาง (Passport) : โดยหนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และ มีอายุครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ซึ่งหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้นำมาด้วย)


 • รูปถ่ายวีซ่าญี่ปุ่น: จะต้องเป็นรูปสี พื้นหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 45 x 45 มม จำนวน 1 ใบ

 

 • แบบสอบถามการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น: การขอวีซ่าญี่ปุ่น ผู้เดินทางจะต้องกรอกแบบสอบถามการขอวีซ่า ซึ่งสามารถกรอกได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

 

 • หลักฐานทางการเงิน: ได้แก่ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งควรจะมีเงินฝากเพียงพอ สามารถครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไม่เดือดร้อน และ ต้องมีเงินเดือนอยู่ที่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป 

 

 • แผนการเดินทาง: ผู้เดินทางต้องแสดงแผนเดินทางตลอดเวลาที่พำนักที่ประเทศญี่ปุ่น โดยแผนดังกล่าวต้องระบุระยะเวลาในการพำนัก สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดของระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้ และ โรงแรมที่พัก 

 

 • เอกสารส่วนตัวของผู้เดินทางอื่นๆ ได้แก่: บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือรับรองความเป็นนักเรียน, และ ทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น 3 เดือน

 

ขั้นตอนที่ 2: เดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC)

หลังจากที่คุณได้เตรียมเอกสารเรียบร้อย ให้คุณเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) ที่ อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย จังหวัด กรุงเทพฯ

 

วันเวลาที่ในการยื่นคำร้อง: วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาระหว่าง 08.30 น. – 18.00 น.

ระยะเวลาในการพิจารณาจะอยู่ที่5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น

 

ในกรณีที่ผู้ยื่นวีซ่าไม่สามารถมายื่นด้วยตัวเอง สามารถให้ผู้แทนมายื่นแทนได้ โดยจะต้องนำหนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นมาด้วย 

 

วีซ่าญี่ปุ่นราคาเท่าไร

วีซ่าญี่ปุ่นราคาเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ผู้ยื่นได้ทำการร้องขอ โดยมีค่าธรรมเนียมดังนี้ 

 

 • สำหรับวีซ่าญี่ปุ่นระยะสั้นแบบทั่วไป  (Temporary Visitor Visa) : จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 870 บาท  
 • สำหรับวีซ่าญี่ปุ่นแบบระยะสั้น เดินทางเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple Entry Visa) : จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,750 บาท 
 • สำหรับวีซ่าญี่ปุ่นประเภททรานซิท (Transit Visa) : จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับเดินทางผ่านประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 200 บาท 

 

นอกจากค่าธรรมเนียมวีซ่าที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คุณจะต้องชำระค่าบริการกับศูนย์รับคำยื่น (JVAC)  ด้วย โดยมีคี่าบริการอยู่ที่ประมาณ 705 บาท

 

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

ผู้ไม่ขอวีซ่าญี่ปุ่น (เที่ยวไม่เกิน 15 วัน) ต้องเตรียมตัวยังไง

 

ข้อมูลอัปเดตวีซ่าญี่ปุ่น 2565 -2566 ที่นักท่องเที่ยวต้องรู้

 

หากคุณมีความประสงค์ที่จะท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน (ไม่ต้องขอวีซ่าญี่ปุ่น) จะเข้าประเทศญี่ปุ่นได้นั้น มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมหนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ มีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป 

 

ขั้นตอนที่ 2 : ทำการลงทะเบียนท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าที่ เว็บไซต์ Visit Japan Web ซึ่งการลงทะเบียนจะช่วยประหยัดเวลาเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อย คุณจะได้รับ QR Code เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่สนามบิน และด่านตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น 

 

 • สำหรับด่านตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ให้คุณแสดง QR Code ของ Immigration (Disembarkation Card) (สีเหลือง) 

 

 • สำหรับด่านศุลกากร (Customs) ให้คุณแสดง QR Code ของ  Customs Declaration (สีฟ้า)

 

ซึ่งทั้ง 2 QR Code ดังกล่าวจะปรากฏหลังจากที่คุณได้กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ Visit Japan Web ครบถ้วนแล้ว  

 

ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ในการเยือนประเทศญี่ปุ่น นอกจากทั้ง 2 ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว คุณจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดครบ 3 เข็ม อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทางการญี่ปุ่นได้ยกเลิกการตรวจใบรับรองรับวัคซีนป้องกันโควิดของนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยขณะท่องเที่ยวได้อีกด้วย  

 

รวมขั้นตอนการขอวีซ่าญี่ปุ่น

 

“ประเทศญี่ปุ่น” เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยี่ยมเยือนให้ได้ แม้ประเทศญี่ปุ่นจะได้รับความนิยมจนกลายเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโตเกียว แต่ท่ามกลางความวุ่นวาย ประเทศญี่ปุ่นกลับยังคงรักษาวัฒนธรรม และ ศิลปะประจำชาติของตัวเองไว้ได้อย่างไม่น่าเชื่อ และนี่เองคือ เสน่ห์ของญี่ปุ่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวครั้งเดียวไม่พอ ต้องขอวีซ่าญี่ปุ่น เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในระยะยาวกันมากมาย

 

สำหรับนักท่องเที่ยว ที่กำลังวางแผนท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนานกว่า 15 วัน แต่มีความกังวลในเรื่องของขั้นตอน และ การเตรียมเอกสารขอวีซ่าญี่ปุ่น  ทาง Artralux มีบริการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยคุณจัดการเอกสาร และ เดินทางไปยื่นวีซ่าญี่ปุ่นกับคุณ เพื่อให้คุณได้อุ่นใจ และ มีเวลาวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ 

 

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)  

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42 

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

SHARES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า