วีซ่าคืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อมข้อควรรู้ก่อนขอวีซ่าเพื่อเดินทาง

วีซ่าคือ

 

ในการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทางไปยังต่างประเทศ นอกจากจะต้องมีการวางแผนการเดินทาง ตั้งแต่ การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักหรือโรงแรม ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ อย่างเช่น พาสปอร์ต หลักฐานข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงวีซ่า (Visa) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการเดินทาง โดยหลายคนอาจจะเกิดคำถามขึ้นว่าวีซ่าคืออะไร ทำไมถึงสำคัญ และวีซ่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง ซึ่งคำถามเหล่านี้ ทาง Artralux ผู้นำด้านการเดินทางที่มีบริการตั้งแต่ รับยื่นวีซ่า วางแผนการเดินทาง รับจัดกรุ๊ปส่วนตัว และบริการอื่นๆ อีกมากมาย จะมาให้คำอธิบายแบบครบจบทุกประเด็น เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าวีซ่าคืออะไร และสามารถเดินทางไปยังจุดหมายกับคนพิเศษได้อย่างมีความสุข

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

วีซ่าคือ

 

ทำความรู้จักกับวีซ่า วีซ่าคืออะไร ทำไมถึงสำคัญ

ก่อนที่จะรู้ว่าวีซ่ามีกี่ประเภท แบ่งเป็นอะไรบ้าง มาดูถึงความหมายของวีซ่ากันก่อนว่าคืออะไร เนื่องจากในบางครั้ง หลายคนอาจรู้สึกสับสนระหว่างวีซ่ากับหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต (Passport) ว่าเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 

โดยวีซ่าคือเอกสารสำคัญซึ่งเปรียบดั่งใบเบิกทางเพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศนั้นๆ นั่นเอง โดยวีซ่าส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของตราประทับในหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) ซึ่งภายในวีซ่าจะมีการระบุ ชื่อ-นามสกุล ประเภทวีซ่าที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของการเดินทางในครั้งนี้ รวมไปถึงวันที่อนุญาตให้เข้าหรือออกในประเทศนั้นๆ ได้ ในขณะที่พาสปอร์ตคือเอกสารใช้แสดงตนเมื่อเดินทางออกนอกประเทศนั่นเอง ทั้งนี้ เงื่อนไขของการขอวีซ่านั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยว่าจำเป็นต้องมีการตระเตรียมเอกสารหรือดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันภายหลังจากที่รู้แล้วว่าวีซ่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง

 

วีซ่าคือ

 

วีซ่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เมื่อรู้แล้วว่าวีซ่า (Visa) คืออะไร ให้มาดูเรื่องประเภทของวีซ่ากันต่อว่ามีอะไรบ้าง โดยประเภทวีซ่าจะแบ่งจำแนกออกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางของผู้สมัครว่ามีความต้องการเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ ด้วย 

วีซ่าคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)

เริ่มต้นวีซ่าประเภทแรกกับวีซ่าคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร หรือที่หลายคนมักเรียก วีซ่าเดินทางผ่าน ซึ่งวีซ่าประเภทดังกล่าวคือวีซ่าที่จะออกให้กับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศปลายทางแล้วจำเป็นต้องแวะเปลี่ยนเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ ในระหว่างทาง ให้สามารถอาศัยอยู่ได้ชั่วคราวในประเทศนั้นได้

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวคือหนึ่งในวีซ่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยเมื่อเทียบจากวีซ่าประเภทอื่น เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวจะเป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปเยือนประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศในโซนเอเชีย โซนยุโรป และโซนอื่นๆ รวมไปถึงในบางกรณีที่ผู้ขอวีซ่าอยากจะไปเยี่ยมเยือนคนรู้จักในประเทศนั้นๆ ซึ่งเราจะเรียกว่า Visitor Visa

วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)

สำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางเพื่อทำการติดต่อ ค้าขาย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจต่างๆ จำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าธุรกิจเพื่อใช้ในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ โดยวีซ่าประเภทดังกล่าวจะต้องอาศัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรสำหรับประกอบการขอวีซ่าด้วย 

วีซ่าทำงานชั่วคราว (Temporary Worker Visa)

หากเป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อทำงานเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือชั่วคราว จะต้องเลือกขอวีซ่าทำงานชั่วคราว ซึ่งแม้จะขั้นตอนการขอวีซ่าค่อนข้างยุ่งยาก แต่เมื่อได้รับการอนุมัติผลวีซ่าให้ผ่านเรียบร้อยแล้ว วีซ่าทำงานชั่วคราวจะทำให้เจ้าของวีซ่าสามารถพำนักอาศัยอยู่ได้ยาวกว่าเมื่อเทียบกับการขอวีซ่าธุรกิจนั่นเอง

วีซ่านักเรียน (Student Visa)

ใครที่กำลังวางแผนจะศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นจะต้องใช้วีซ่านักเรียน ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศนั้นๆ เพื่อเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาได้ โดยวีซ่านักเรียนยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลาายประเภท อย่างเช่น วีซ่านักเรียน / นักศึกษา (Student Visa) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันหรือมหาวิทยาลัย หรือ วีซ่านักเรียนระยะสั้น (Short-term Student Visa) เพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ 

วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าคู่สมรส (Marriage Visa)

กรณีที่มีคู่แต่งงาน หรือคู่สมรสเป็นผู้ถือสัญชาติอยู่ต่างประเทศ และต้องการจะเดินทางไปมาหาสู่ จะต้องมีวีซ่าแต่งงานเพื่อใช้ในการขออนุญาตเดินทางสู่ประเทศนั้นๆ โดยวีซ่าประเภทดังกล่าว นอกจากทางผู้ขอวีซ่าจะต้องตระเตรียมเอกสารต่างๆ แล้ว ทางคู่สมรสจะต้องมีการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ทางประเทศนั้นร้องขอด้วย

วีซ่าการทูต (Diplomatic Visa)

วีซ่าการทูตคือวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ หรือทำหน้าที่ทางการทูต สามารถเดินทางเข้าภายในประเทศได้เป็นระยะเวลาชั่วคราว โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าการทูตนั้นจะต้องอาศัยหนังสือรับรองจากองค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ด้วย

 

วีซ่าคือ

 

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Work and Travel / Working Holiday Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงานเป็นวีซ่าประเภทหนึ่งที่จะให้ผู้ขอวีซ่าสามารถเดินทางเพื่อท่องเที่ยวและทำงานไปพร้อมๆ กันได้ ทั้งนี้ วีซ่าประเภท Working Holiday Visa และวีซ่าประเภท Work and Travel ยังมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย คือ วีซ่า Working Holiday Visa จะมีไว้สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรืตามเกณฑ์ที่กำหนด ในขณะที่ Work and Travel คือวีซ่าสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่

วีซ่ารับ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival)

อย่างที่หลายคนรู้กันว่า ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะต้องขอวีซ่า เนื่องจากประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศ Free Visa นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศนั้น แม้จะไม่ต้องมีวีซ่าเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ แต่เมื่อเดินทางเข้าไปในประเทศแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าตรงจุดด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือวีซ่าประเภท Visa on Arrival หรือ วีซ่า VOA นั่นเอง

วีซ่าเกษียณอายุ (Retirement Visa)

วีซ่าผู้เกษียณ หรือวีซ่าเกษียณอายุ เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ที่สิ้นสุดช่วงอายุทำงาน หรือไม่ได้ทำงานต่อแล้วสามารถขอวีซ่าประเภทดังกล่าว เพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศนั่นเอง โดยผู้ที่ขอวีซ่าเกษียณอายุจำเป็นต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่ทางประเทศนั้นร้องขอด้วย

 

วีซ่าคือ

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำวีซ่า

เชื่อว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้กันไปอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับวีซ่า (Visa) ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าคืออะไร วีซ่ามีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง ทั้งนี้ สิ่งที่ควรรู้ในขั้นตอนถัดมาก็คือขั้นตอนการขอวีซ่านั่นเอง โดยผู้ที่ต้องการขอวีซ่านั้น จะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่สถานทูตฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร้องขอ ซึ่งหลักๆ แล้วก็คือการทำเรื่องนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ก่อนที่จะทำการตระเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม เพื่อยื่นให้ทางสถานทูตฯ หรือศูนย์ยื่นวีซ่าซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านวีซ่าที่ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศนั้น แล้วจึงรอผลการพิจารณาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เท่านี้ก็รู้ผลวีซ่าและสามารถเดินทางมารับหนังสือเดินทางที่มีตราประทับของวีซ่าได้เลยทันที

 

วีซ่าคือเอกสารสำคัญที่ใช้ในการขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีหลายประเทศ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน หรือวีซ่าธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทไหน ทางผู้เดินทางจำเป็นจะต้องรู้ขั้นตอนการขอวีซ่ามาเป็นอย่างดีก่อนเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสผ่านวีซ่าให้มากขึ้น และสำหรับใครที่สนใจอยากทำวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ หรือวีซ่าเยี่ยมเยือน เพื่อเดินทางไปยังประเทศเอเชีย ประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรือประเทศยุโรป ก็สามารถติดต่อ Artralux เพื่อให้เราช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านได้เลย

 

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)  

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

SHARES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า