เผย 10 วีซ่ายอดนิยมที่เหล่านักเดินทางขอมากที่สุด

วีซ่ายอดนิยม

 

วีซ่ายอดนิยม แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้การท่องเที่ยวซบเซาลงไปบ้าง แต่ในปัจจุบันเมื่อสถานการณ์การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัวจนดีขึ้น โดยเฉพาะเทรนด์การท่องเที่ยวต่างประเทศที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้เหล่านักเดินทางที่อยากจะไปเยือนประเทศต่างๆ นั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามมานั่นเอง ทั้งนี้ ในบางประเทศยังต้องการวีซ่าเพื่อใช้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศอีกด้วย ซึ่งในบทความนี้ ทาง Artralux ผู้นำด้านการเดินทางที่มีบริการตั้งแต่ ยื่นวีซ่า วางแผนการเดินทาง รับจัดกรุ๊ปส่วนตัว และบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมายจะมาเปิดลิสต์ 10 วีซ่ายอดนิยมที่เหล่านักเดินทางขอมากที่สุด โดยจะมีวีซ่าประเทศอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันได้เลย

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

วีซ่ายอดนิยม

 

วีซ่าอเมริกา

เริ่มต้นวีซ่ายอดนิยมกันที่วีซ่าอเมริกา หนึ่งในประเทศในฝันของใครหลายคนที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยว เรียนต่อ หรือแม้กระทั่งพำนักอาศัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในการขอวีซ่าอเมริกานั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นวีซ่าติดต่อธุรกิจ (B-1 Visa) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B-2 Visa) และวีซ่านักเรียน (F-1 Visa) ซึ่งเป็นวีซ่าพำนักชั่วคราวที่ได้รับความนิยมจากในกลุ่มผู้ขอวีซ่าอเมริกามากที่สุด ทั้งนี้เราได้สรุปขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกาในเบื้องต้นมาฝากกันตามลำดับดังนี้

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทยเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของเรา พร้อมลงทะเบียนสร้างประวัติส่วนตัวในเว็บไซต์
 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าอเมริกาชั่วคราว (DS-160)
 • ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนั้นๆ
 • นัดหมายสถานทูตฯ ล่วงหน้าเพื่อเข้าไปติดต่อยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • เดินทางไปยังสถานทูตฯ อเมริกาตามวันและเวลาที่นัดหมาย พร้อมนำส่งเอกสารต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่อาจมีการถามและสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาด้วย
 • รอเจ้าหน้าที่พิจารณาผลวีซ่าอเมริกาประมาณ 45-60 วันทำการ โดยหากแจ้งผลเรียบร้อยแล้ว ทางผู้สมัครขอวีซ่าสามารถเดินทางเข้ามารับเล่มหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมวีซ่าได้ในภายหลัง

สถานที่ติดต่อขอวีซ่า

ผู้ขอวีซ่าอเมริกาสามารถติดต่อได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (Embassy of the United States, Bangkok)

 • ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
 • เบอร์โทรศัพท์: 02-254-1171
 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 โมง

 

วีซ่ายอดนิยม

 

วีซ่าจีน

เชื่อว่าหลายคนคงจะเดากันได้แล้วว่าอีกหนึ่งวีซ่ายอดนิยมที่เหล่านักเดินทางขอมากที่สุดก็คือวีซ่าจีนนั่นเอง โดยวีซ่าจีนเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเดินทางเข้าประเทศจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ วีซ่าจีนจะมีประเภทของวีซ่าที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่หากจะพูดถึงประเภทวีซ่าจีนที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ นั้น คงจะต้องยกให้กับ วีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท L) วีซ่าธุรกิจการค้า (ประเภท M) วีซ่าเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว (ปรเะเภท Q1 / Q2) วีซ่านักเรียน (ประเภท X1 / X2) และวีซ่าทำงาน (ประเภท Z) โดยเราได้รวบรวมขั้นตอนการขอวีซ่าไปจีน 2566 มาฝากกัน ดังนี้

 • เลือกประเภทวีซ่าจีนที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศ
 • ทำเรื่องนัดหมายล่วงหน้าทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน ซึ่งทางผู้สมัครขอวีซ่าจีนจะต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นก่อน
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน
 • ยื่นคำร้องขอวีซ่ากับทางศูนย์รับยื่นขอวีซ่าจีน
 • รอผลการพิจารณาประมาณ 10-14 วันทำการ แล้วจึงเดินทางไปรับเล่มหนังสือเดินทางในภายหลัง

สถานที่ติดต่อขอวีซ่า

 ผู้ขอวีซ่าจีนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน (Chinese Visa Application Service Center)

 • ที่อยู่: 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 โมง 

วีซ่าฝรั่งเศส

มาถึงวีซ่ายอดนิยมถัดไปอย่างวีซ่าฝรั่งเศส หลักฐานเดินทางสำคัญที่สามารถเข้าไปเยือนประเทศฝรั่งเศส เมืองแห่งน้ำหอมที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งก่อนที่จะขอวีซ่าฝรั่งเศสได้นั้น จะต้องเข้าใจก่อนว่าฝรั่งเศสนั้นจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกที่ประกอบด้วยประเทศในยุโรปกว่า 28 ประเทศ ซึ่งฝรั่งเศสเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน จึงทำให้ในการเดินทางไปฝรั่งเศสจะต้องใช้วิธีการขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางไปฝรั่งเศสนั่นเอง โดย วีซ่าดังกล่าวจะมี 2 ประเภทหลักๆ คือวีซ่าเชงเก้นเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักเป็นการชั่วคราว (Schengen Visa) และวีซ่าพำนักระยะยาว (National Visa) โดยขั้นตอนการขอวีซ่าฝรั่งเศสก็ไม่ยาก เพียงทำขั้นตอนดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มยื่นวีซ่าฝรั่งเศสบนเว็บไซต์ France-Visa พร้อมสร้างบัญชีส่วนตัวให้เรียบร้อย
 • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วจึงทำการนัดหมายวันยื่นคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศสกับศูนย์รับยื่นวีซ่าฯ
 • เตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อม
 • นำเอกสารไปส่งกับทางศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ในวันนัดหมาย
 • รอผลพิจารณาวีซ่าฝรั่งเศสประมาณ 15-30 วันทำการ ก่อนเข้ารับหนังสือเดินทางในภายหลัง

สถานที่ติดต่อขอวีซ่า

ผู้ขอวีซ่าฝรั่งเศสสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าทีแอลเอสคอนแทค TLS Contact

 • ที่อยู่: สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120
 • เบอร์โทรศัพท์: 02-838-6699
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 โมง

วีซ่าเยอรมัน

มาถึงหนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่และยังเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างเยอรมัน ซึ่งก็ได้รับความนิยมในการเดินทางและท่องเที่ยวไม่แพ้ประเทศอื่นๆ เลย จนทำให้วีซ่าเยอรมันเป็นวีซ่าที่นักเดินทางขอเป็นจำนวนมาก โดยวีซ่าเยอรมันสามารถแบ่งประเภทได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ 1.วีซ่าเยอรมันประเภท Single Entry (อนุญาตให้ผู้เดินทางใช้วีซ่าได้ครั้งเดียว) 2.วีซ่าเยอรมันประเภท Double Entry  (อนุญาตให้ผู้เดินทางใช้วีซ่าได้สองครั้ง) และ 3.วีซ่าเยอรมันประเภท Multiple Entry (อนุญาตให้ผู้เดินทางใช้วีซ่าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ทั้งนี้ วีซ่าเยอรมันจะมีขั้นตอนการขอดังต่อไปนี้

 • เลือกประเภทวีซ่าเยอรมันที่ต้องการเดินทางก่อนนัดหมายจองคิวยื่นเอกสารขอวีซ่าเยอรมัน
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ในเว็บไซต์สถานทูตเยอรมันฯ
 • เตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมันที่ศูนย์รับยื่นฯ
 • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน จากนั้นรอผลพิจารณาวีซ่าประมาณ 15-30 วันทำการ ก่อนจะเดินทางมารับเล่มหนังสือเดินทางในภายหลัง

สถานที่ติดต่อขอวีซ่า

ผู้ขอวีซ่าเยอรมันสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global)

 • ที่อยู่: อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • เบอร์โทรศัพท์:  02-118-7017
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 โมง / 13.00-17.15 โมง

 

วีซ่ายอดนิยม

 

วีซ่าแคนาดา

หลายคนคงจะทราบกันดีว่าในปี 2023 นี้ วีซ่าแคนาดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งวีซ่าที่ได้รับความนิยมสูงได้มีการอัปเดตเงื่อนไขการขอวีซ่าใหม่ นั่นก็คือการไปแคนาดาไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าแล้ว หากเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้

 • ผู้ที่ถือวีซ่าอเมริกาทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร
 • ผู้ที่เคยขอวีซ่าแคนาดามาภายใน 10 ปีที่ผ่านมา โดยวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 • ผู้ที่มีจุดประสงค์เดินทางท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศแคนาดาด้วยวิธีการโดยสารผ่านเครื่องบินเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังจำเป็นต้องขอวีซ่าแคนาดาอยู่ จำเป็นจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

 • เลือกประเภทวีซ่าแคนาดาที่ต้องการเดินทางพร้อมนัดหมายล่วงหน้า
 • ทำการชำระค่าธรรมวีซ่าแคนาดาตามประเภทที่สมัคร
 • เตรียมแบบฟอร์มขอวีซ่าแคนาดาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ในวันนัดหมาย และรอผลวีซ่าแคนาดาประมาณ 30-45 วันทำการ

สถานที่ติดต่อขอวีซ่า

ผู้ขอวีซ่าแคนาดาสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าแคนาดาของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global)

 • ที่อยู่: ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • เบอร์โทรศัพท์: 02-460-7053
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 โมง

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

วีซ่าสเปน

สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปเยือนสเปน จะต้องใช้วีซ่าสเปนซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้าไปพำนักอาศัยภายในประเทศนั่นเอง โดยวีซ่าสเปนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ วีซ่าพำนักระยะสั้นหรือที่เรียกว่าวีซ่าเชงเก้น และวีซ่าพำนักระยะยาว โดยขั้นตอนการขอวีซ่าสเปนนั้นไม่ยากอย่าที่คิดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลือกประเภทวีซ่าที่ใช้สำหรับการเดินทางพร้อมจองคิวนัดยื่นวีซ่าสเปนล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์

เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่าสเปนให้พร้อม ก่อนนำส่งที่ศูนย์ยื่นวีซ่าในวันนัดหมาย

 • รอผลการพิจารณาประมาณ 15-30 วันทำการ ก่อนเดินทางมารับหนังสือเดินทางในภายหลัง

สถานที่ติดต่อขอวีซ่า 

ผู้ขอวีซ่าสเปนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS (Spain Visa Application Center)

 • ที่อยู่: อาคารอินเตอร์เชนจ์ชั้น B2 ยูนิต A / 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • เบอร์โทรศัพท์: 02-258-3524
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 โมง / 13.00-16.00 โมง

วีซ่าเดนมาร์ก

สำหรับสายเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวประเทศต่างๆ เชื่อว่าคงจะมีคนไม่น้อยที่อยากจะมีวีซ่าเดนมาร์กไว้ในครอบครองอย่างแน่นอน ด้วยความสวยงามของสถานที่เที่ยว รวมไปถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และไฮไลท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ อีกทั้งการขอวีซ่าเดนมาร์กก็ไม่ได้มีความซับซ้อนเพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 • เลือกประเภทวีซ่าที่ต้องการใช้เดินทาง เช่น วีซ่าประเภท Single Entry / Double Entry / Multiple Entry
 • กรอกแบบฟอร์มวีซ่าผ่านเว็บไซต์สถานทูตเดนมาร์กฯ ก่อนทำการจองคิวนัดหมายล่วงหน้า
 • เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์กให้พร้อม ก่อนนำส่งกับสถานทูตฯ ในวันนัดหมาย
 • รอผลการพิจารณาคำร้องวีซ่าเดนมาร์กประมาณ 15-30 วันทำการก่อนเดินทางไปรับหนังสือเดินทางในภายหลัง

สถานที่ติดต่อขอวีซ่า 

ผู้ขอวีซ่าเดนมาร์กสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศสเปนในประเทศไทย (BLS International)

 • ที่อยู่: 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ชั้น B2 ยูนิต A / 1 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • เบอร์โทรศัพท์: 02-258-3524
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 โมง / 13.00-16.00 โมง

วีซ่าไอซ์แลนด์

ไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เหล่านักเดินทางทั่วทุกมุมโลกอยากจะมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต เนื่องจากความสวยงามของสถานที่เที่ยวไอซ์แลนด์ที่ถูกยกให้เป็นสรวงสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนั่นเอง ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจทำวีซ่าไอซ์แลนด์ จะต้องทำการขอวีซ่าเชงเก้นกับทางศูนย์ยื่นวีซ่าเดนมาร์กตามลำดับขั้นตอนเหล่านี้

 • เลือกประเภทวีซ่าไอซ์แลนด์สำหรับการเดินทาง จากนั้นจึงกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ออนไลน์ของสถานทูตไอซ์แลนด์ฯ
 • เตรียมนำส่งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าไอซ์แลนด์ทั้งหมดในวันนัดหมาย
 • รอผลการพิจารณาวีซ่าไอซ์แลนด์ประมาณ 15-30 วันทำการ ก่อนมารับเล่มหนังสือเดินทางในภายหลัง

สถานที่ติดต่อขอวีซ่า 

ผู้ขอวีซ่าไอซ์แลนด์สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าของวีเฟสเอสโกลบอล (VFS Global)

 • ที่อยู่: อาคารเทรนดี้ เลขที่ 10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • เบอร์โทรศัพท์:  
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 โมง / 13.00-14.30 โมง

วีซ่าอังกฤษ

แนะนำวีซ่ายอดนิยมอย่างวีซ่าอังกฤษที่หลายคนมักตั้งข้อสงสัยว่าวีซ่าอังกฤษผ่านยากไหม หรือวีซ่าอังกฤษต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร และคำถามอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับวีซ่าอังกฤษ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการขอวีซ่าอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงทำตามขั้นตอนการขอวีซ่าอังกฤษดังนี้

 • เลือกประเภทวีซ่าอังกฤษที่ต้องการเดินทาง เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าติดต่อธุรกิจ และวีซ่าประเภทอื่นๆ เป็นต้น
 • ทำการนัดหมายวีซ่าอังกฤษล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่าอังกฤษให้พร้อม ก่อนนำส่งในวันนัดหมาย
 • รอผลการพิจารณาวีซ่าอังกฤษประมาณ 15-30 วันทำการ จากนั้นจึงมารับหนังสือเดินทางในวันถัดไป

สถานที่ติดต่อขอวีซ่า

ผู้ขอวีซ่าอังกฤษสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global)

 • ที่อยู่: ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • เบอร์โทรศัพท์: 02-168-7394
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 โมง

 

วีซ่ายอดนิยม

 

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

มาถึงวีซ่าสุดท้ายที่ได้รับความนิยมจากเหล่านักเดินทางและสายเที่ยวโดยเฉพาะบ้านเราอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ดินแดนที่เปี่ยมไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของธรมชาติพร้อมแลนด์มาร์กที่น่าสนใจหลายแห่ง ซึ่งการจะขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ได้นั้น จำเป็นจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเพิ่มโอกสผ่านวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์มากขึ้น

 • เลือกประเภทวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องการเดินทาง เช่น วีซ่าพำนักระยะสั้นหรือวีซ่าเชงเก้น หรือวีซ่าพำนักระยะยาว
 • ทำการนัดหมายล่วงหน้ากับทางศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ให้พร้อมก่อนนำส่งกับศูนย์ยื่นวีซ่าฯ
 • รอผลวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 15-30 วันทำการ ก่อนเข้ามารับเล่มหนังสือเดินทางในวันถัดไป

สถานที่ติดต่อขอวีซ่า

ผู้ขอวีซ่าสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global)

 • ที่อยู่: 404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • เบอร์โทรศัพท์: 02-460-7062  
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 โมง / 13.00-16.30 โมง

ทั้งหมดนี้ก็คือ 10 วีซ่ายอดนิยมที่ได้รับความนิยมในหมู่เดินทางมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าอเมริกา วีซ่าจีน วีซ่าอังกฤษ หรือวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ และวีซ่าประเภทต่างๆ ซึ่งสำหรับใครที่ต้องการผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าก็สามารถติดต่อ Artralux ได้เลย

 

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)  

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

SHARES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า